Ap hevder Eriksson fusker med arbeidsforskning

Oslo (NTB-Jon Even Andersen): Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) feilinformerer Stortinget eller er selv feilinformert, hevder Arbeiderpartiet.

SVARTE: Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) på talestolen under onsdagens muntlige spørretime i Stortinget.

Vidar Ruud
  • NTB
Publisert:

Under spørretimen i Stortinget onsdag sa Eriksson at det ikke finnes forskning som kan dokumentere at de endringene regjeringen foreslår i arbeidsmiljøloven vil gi økt helserisiko.

– Der tar statsråden feil, hevder Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson Anette Trettebergstuen.

– Enten så er Eriksson feilinformert, noe som er alvorlig i seg selv. Eller så feilinformerer han Stortinget, noe som selvfølgelig også er svært alvorlig, sier Trettebergstuen til NTB.

– Misbruker forskning

Uttalelsen får Eriksson til å slå tilbake:

– Jeg feilinformerer ikke Stortinget. Det ville vært en stor fordel om Trettebergstuen lyttet til mitt svar. Vi har sendt ut på høring forslag om moderate endringer. Vi beholder vernereglene, og foreslår økt fleksibilitet innenfor dagens overordnede rammer, sier Eriksson til NTB.

Han legger til at Ap misbruker forskningsrapporter.

– Jeg mener at Trettebergstuen og Arbeiderpartiet bevisst bruker forskningsrapportene feil, sier arbeids- og sosialministeren.

Veldokumentert

Trettebergstuen holder fast på sitt.

Hun viser til en rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), der det heter at sammenhengen mellom lange arbeidsdager og økt ulykkesrisiko er veldokumentert. Også økt risiko for sykdom og søvnforstyrrelser kan påvises.

– Vi har i lang tid påpekt at regjeringen velger å se bort fra advarslene fra regjeringens egne eksperter, nemlig Arbeidstilsynet og Stami. Det nye nå i spørretimen er at han fornekter at denne forskningen finnes, sier til NTB.

LO støtter Ap

Trettebergstuen får støtte fra førstesekretær Peggy Hessen Følsvik i LO, som sier den økte fleksibiliteten Eriksson foreslår åpner for lengre vakter.

– Vi forventer at statsråden legger fakta og seriøs forskning til grunn når han skal vurdere så viktige saker som dette. Det er en alt for alvorlig sak til å la ideologiske kjepphester styre. Det er ingen tvil om at lange vakter fører til økt risiko for å gjøre feil, sier hun til NTB.

Ikke entydig

I spørretimen sa Eriksson at bildet er mer sammensatt enn Trettebergstuen hevder og at ulike rapporter konkluderer mer nyansert.

– Det er ingen forskning som viser at økt fleksibilitet, innenfor dagens rammer, vil føre til økt helserisiko, sa arbeids- og sosialministeren fra talerstolen.

Overfor NTB sier han at uttalelsen er korrekt gjengitt.

– Poenget er at rammeverket – «ytterveggene» – beholdes. Og da er hovedkonklusjonen i Stami-rapporten Trettebergstuen referer til, at det er vanskelig å trekke noen entydige konklusjoner, sier Eriksson.

Les også:

Solbergs uføre-eksempel gjaldt bare fire nordmennRegjeringen endrer på sykelønnsforslagetLO-lederen etterlyste ett tema etter møte om arbeidslivskriminalitetMener Eriksson overdriver om frafallet fra skolen

Flere artikler

  1. Ap støtter mistillitsforslag mot Anundsen

  2. Kontrollkomiteen vurderer sak mot Søviknes

  3. Unio truer med tariffkamp om arbeidsmiljøloven

  4. Annonsørinnhold

  5. Regjeringen opphever fagforeningenes rett til å gå kollektivt søksmål

  6. Arbeidstilsynet slakter forslag til ny arbeidsmiljølov