Bilsalget løftet detaljhandelen i USA

Den amerikanske detaljhandelen gjorde det bedre enn ventet før nyttår.

BILLØFT: Bilsalget bidro til å trekke opp veksten i amerikansk detaljhandel i desember med 0,2 prosentpoeng til 0,5 prosent vekst. Bildet er fra en Chevrolet-forhandler i California i romjulen.
Publisert:

Den amerikanske detaljhandelen vokste med 0,5 prosent i desember, mens økonomene på forhånd hadde ventet en vekst på 0,2 prosent.

Bilsalget og relatert omsetning av bildeler økte med hele 1,6 prosent, og bidro dermed til økningen fra november. I november økte handelen med 0,4 prosent fra oktober.

Detaljhandelen er svært viktig i den amerikanske økonomien ettersom husholdningenes forbruk står for to-tredjedeler av etterspørselen.

Omsetningen i detaljhandelen endte på 415,7 milliarder dollar (sesongjustert), ifølge tallene fra det amerikanske næringsdepartementet.

Amerikanske forbrukere brukte mer på bil, møbler, personlig pleie og restauranter og barer, men brukte mindre på drivstoff, ifølge Dow Jones.

Økningen i handelen kom samtidig som Kongressen og Det hvite hus var i full konflikt over det såkalte budsjettstupet med påfølgende skatteskjerpelser og budsjettkutt. Skattekuttene ble unngått for flertallet av befolkningen gjennom en avtale like etter nyttår, men budsjettkuttene er kun utsatt noen få måneder.

Dermed kan det private forbruket komme til å dempe seg i månedene som kommer.

Inflasjonen holdt i sjakk

Tirsdag ettermiddag kom også grossisttallene fra amerikansk økonomi (Producer Price Index).

Samlet sett falt indeksen tilbake med 0,2 prosent, sammenlignet med nedgangen i november på 0,8 prosent. I forkant hadde økonomene ventet et fall i desember på 0,1 prosent, ifølge Dow Jones.

Nedgangen viser med all tydelighet at inflasjonen ennå ikke har satt seg i det amerikanske næringslivet. Det var særlig mat- og energipriser som bidro til fallet på prisindeksen ettersom indeksen uten disse faktorene steg med 0,1 prosent.

For 2012 samlet sett steg grossistprisene til amerikanske bedrifter med 1,3 prosent. Uten mat og energi steg grossistprisene med to prosent i fjor.

Les også

Laber tysk vekst i 2012Wal-Mart vil ansette alle krigsveteraner som vil ha jobbFord ansetter 2.200Nye regler skaper en revolusjon i USAJevn strøm av nye søkere til ledighetstrygd i USA

Publisert:
Gå til e24.no