Skyver på renteoppgangen

Norges Bank varsler at styringsrenten blir på dagens nivå frem til neste vår. 

NY RENTEBANE: Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank la frem ny pengepolitisk rapport torsdag.
  • Even Landre
Publisert:

Norges Bank holdt torsdag styringsrenten som ventet uendret på 1,5 prosent.

Samtidig med rentebeslutningen publiserte sentralbanken sin Pengepolitisk Rapport, som angir utviklingen i pengepolitikken i tiden fremover.

Torsdag varsler imidlertid sentralbanken at renteoppgangen vil skyves frem i tid, og helt frem til neste vår. Årsaken er blant annet at inflasjonen og veksten i norsk økonomi har vært svakere enn det man tidligere har sett for seg.

Det er en kraftig nedjustering Norges Bank har foretatt av den såkalte rentebanen. I forrige rapport varslet prognosemakerne i Norges Bank at styringsrenten skulle heves rundt halvårsskiftet.

- Nedgangen i rentebanen er større enn det jeg hadde forventet. Denne nedjusteringen av rentebanen innebærer at tre rentehevinger blir kansellert, sier sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets til E24.

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets skriver i en kort kommentar at første renteøkning kommer til våren 2014.

- Rentebanen er senket med over 70 basispunkter i 2014. Rentebanen bunner ut på 1,40 prosent i tredje kvartal 2013, og stiger til 2,62 prosent i fjerde kvartal 2015, mot 3,05 prosent i fjerde kvartal 2015 i rentebanen fra oktober. I fjerde kvartal 2016 har renten nådd 2,83 prosent. Dette er betydelige lavere enn tidligere antatte normalrentenivåer, skriver Dørum.

Les også: Uendret rente

Frem til neste vår

Den nye prognosen for styringsrenten er lavere enn prognosen fra oktober i fjor gjennom hele fremskrivingsperioden.

- Hovedstyret har merket seg at analysene nå tilsier en styringsrente på om lag dagens nivå fram til neste vår, og at den deretter økes gradvis mot et mer normalt nivå.

Sentralbanken skriver i sin begrunnelse at hensynet til å få inflasjonen tilbake mot målet isolert sett taler for en lavere rente.

Samtidig har sentralbanken vektlagt at kapasitetsutnyt­tingen er over et normalt nivå, og at hensynet til en stabil utvik­ling i produksjon og sysselsetting isolert sett trekker i retning av en noe høyere rente. Det samme gjør hensynet til at pengepolitikken bør være robust og søke å dempe faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp.

- Ut fra en samlet vurdering mente hovedstyret at det nå vil være riktig å sette renten slik at det tar noe lengre tid enn tidligere å få inflasjonen tilbake til målet på 2,5 prosent.

Les også:- En klar oppfordring til regjeringen

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Lar renten ligge i fred

  2. Norges Bank holder renten uendret

  3. Derfor hevet Olsen renten

  4. Holder renten uendret

  5. Norges Bank holder døren åpen for renteheving i 2020