SKATTEPARADISENE: - Skatteavtalene fungerer ikke

Norge brukte innsynsavtalene med skatteparadiser i bare fire saker i 2010.

FUNGERER IKKE: Styreleder Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network hevder at informasjonsutvekslingsavtalene med skatteparadiser ikke fungerer etter hensikten. Her fra skatteparadiset Cook Island.

Aysin Halil
Publisert:,

«En suksesshistorie siden oppstart».

Slik karakteriserte finansminister Sigbjørn Johnsen og Finansdepartementet innsynsavtalene med skatteparadiser i en nyhetsmelding allerede i desember 2009.

Forrige uke annonserte Finansdepartementet innsynsavtale nummer 30 med Seychellene. Se listen over avtaler her.

Les mer: Intensiverer skatteparadisjakten

Styreleder Sigrid Klæboe Jacobsen i den uavhengige organisasjonen Tax Justice Network (TJN) er ikke enig med finansministeren.

- Det blir feil når Finansdepartementet måler suksess i å telle antall avtaler de har inngått, sier Jacobsen til E24.

Skatteetaten bekrefter i dag overfor E24 at Norge kun brukte innsynsavtalene med skatteparadiser i fire saker i 2010.

Per 31. januar i år har Skatteetaten mottatt informasjon fra to skatteparadis.

Jacobsen mener at regjeringens arbeid med å inngå innsynsavtaler med skatteparadiser ikke løser det største problemet: Hemmeligholdet.

- Systemet fungerer ikke

Jacobsen oppgir flere årsaker til at skatteavtalene ikke fungerer etter hensikten, og peker på ressursbruken som den viktigste årsaken.

Sigrid Klæboe Jacobsen

- Hver sak krever store ressurser, og man bruker mye tid på å hente inn informasjon, sier Jacobsen. Man må ha det meste av informasjon allerede før man kan henvende seg til skatteparadiset med én spesifikk sak, legger hun til.

Når henvendelsen er klar, kan det være for sent.

Ifølge Jacobsen er en av de viktigste karakteristikkene ved skatteparadiser at det er svært lett å opprette selskap og flytte dem raskt til andre steder.

- Dermed er det lett å flytte pengene til et annet skatteparadis før informasjonen er utvekslet, sier Jacobsen.

Da må skattemyndighetene begynne prosessen på nytt.

Ulovlige pengestrømmer øker

Ifølge Jacobsen løfter OECD frem informasjonsutvekslingsavtalene som løsningen på hemmeligholdet, i tillegg til «å postulere seg selv som ledende i kampen mot skatteparadisene».

- Dette til tross for at de ulovlige pengestrømmene øker, sier Jacobsen. Hun viser til at ulovlige pengestrømmer fra utviklingsland årlig har økt med 12,7 prosent mellom 2000 og 2008.

Tallene er basert på en rapport Global Financial Integrity (GFI) lanserte i januar i år.

Jacobsen mener den fortsatte kapitalflukten tyder på at avtalene med skatteparadisene ikke gir ønsket resultat.

«Hvitvasker» seg selv

Videre sier Jacobsen at skatteparadisene, ifølge OECD, må inngå 12 avtaler om utveksling av informasjon for å bli regnet som «snille» skatteparadiser.

- Vi ser at mange skatteparadiser ikke har stort mer enn dette antallet, og seks av skatteparadisene har utelukkende inngått avtaler med andre skatteparadiser, sier Jacobsen.

- Det kan se ut til at flere bruker disse bare til å «hvitvaske» seg selv, legger hun til.

- Land-for-land er løsningen

Ifølge Jacobsen er åpenhet i multinasjonaler selskaper og såkalt «land-for-land»-rapportering viktigst for å få bukt med skatteparadisene.

- Selskapene bør rapportere hvor mye de skatter og tjener i hvert enkelt land, sier Jacobsen. Da kan man se om overskudd flyttes kunstig til skatteparadis, sier hun.

Jacobsen sier i tillegg at man bør få på plass automatisk informasjonsutveksling, slik at Norge automatisk får tilsendt nøkkelinformasjon om norske kontohavere fra skatteparadisene.

- Det ligger fremdeles et slør av hemmelighold rundt mange multinasjonale selskaper, sier Jacobsen.

- Godt i gang

Senior kommunikasjonsrådgiver Eva Karin Rabben i Skatteetaten skriver i en e-post til E24 at etaten er «godt i gang» med å prøve avtalene i ulike saker.

- De sakene hvor man har benyttet de nye informasjonsutvekslingsavtalene vedrører både privatpersoner og selskaper, sier Rabben.

Ifølge Rabben er flere saker under behandling og Norge har per 31. januar i år mottatt informasjon fra Isle of Man og Jersey.

- Hva er foreløpig effekt av avtalene? Har skattekroner funnet veien tilbake til Norge?

- I de sakene som er ferdigbehandlet har de mottatte opplysningene medført at Norge har kunnet krevet tilbake unndratt skatt, sier Rabben.

- Fortsatt suksesshistorie

Statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet er overrasket over kritikken fra TJN.

Schjerva er ikke enig i at skatteavtalene fungerer dårlig.

- Med tanke på situasjonen for få år siden har dette vært en suksesshistorie fra start, sier Schjerva.

- Tidligere fantes det ingen slike innsynsavtaler, sier Schjerva. Nå får vi navn og beløp på konto til dem vi ber om, legger han til.

Schjerva viser til evalueringsarbeidet som gjøres i regi av Global forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.

Forumet overvåker og kontrollerer at de land som har sluttet seg til OECDs standard er i stand til og i praksis lever opp til disse forpliktelsene. Over 90 land, herunder alle OECD-land og alle de 38 jurisdiksjonene på OECD skatteparadisliste, har sluttet seg til dette.

Schjerva peker også på at at avtalene har en forebyggende effekt, ved at mange nordmenn allerede har meldt i fra om forhold til skattemyndighetene.

Ifølge Schjerva jobber Norge parallelt med tiltakene Jacobsen nevner.

- Hvorfor la det gode bli det bestes fiende, spør Schjerva, som ikke ser noen strid mellom innsynsavtaler, land-for-land-rapportering og automatisk informasjonsutveksling.