Sjeføkonom binder renten: – Forvent renteoppgang neste sommer

Norges Bank kan bli først i verden til å heve renten etter coronakrisen, selv om det fortsatt er «en god stund» til. Swedbanks sjeføkonom er nå så sterk i troen på rask renteheving at han for første gang i sitt liv har bundet renten på boliglånet.

STERKT BOLIGMARKED: Sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank tror det overraskende sterke boligmarkedet er blant hovedgrunnene til at Norges Bank vil heve renten allerede neste år – ett år tidligere enn planlagt.
 • Camilla Knudsen
Publisert: Publisert:

Sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank tror nå at oppsvinget i norsk økonomi er nok til å fremskynde Norges Banks renteheving med over ett år til neste sommer.

For å viste hvor sikker han er på det, har han denne uken bundet renten på sitt personlige boliglån. Det er et uvanlig skritt, i hvert fall for en sjeføkonom.

Det handler om å erkjenne at Norge kan være annerledeslandet, sier han til E24 i etterkant av Swedbanks seminar om utsiktene for norsk økonomi torsdag ettermiddag.

Raskt oppsving – rask renteheving

– Norges Bank var den første sentralbanken der ute til å signalisere rentenormalisering under coronakrisen i juni. Riktignok et stykke ut i tid, men rentebanen pekte klart oppover allerede da, sier Børsum.

Tidligere på dagen holdt Norges Bank som ventet renten uendret på null prosent, og gjentok at renten ville ligge uendret «en god stund fremover».

Sentralbanken trakk samtidig frem at boligpriser og gjeldsopptak har økt mer enn ventet, men at det er usikkerhet knyttet til smitteoppblomstringen. Samlet sett er utviklingen om lag som ventet i juni, da Norges Bank varslet gradvis renteheving fra slutten av 2022.

Les også

Prisene stiger mer enn ventet: Kan gi tidligere rentehopp

Swedbank tror altså at rentehevingen kommer over ett år tidligere enn sentralbanken signaliserte i juni. Bakgrunnen er gjeninnhentingen vi nå ser i økonomien, kombinert med at sentralbanken påpeker faren for finansiell ustabilitet når boligpriser og gjeld øker.

– Vi hadde en rask krise og fikk raske rentekutt. Med et raskt oppsving, vil det da ikke være naturlig med en rask renteheving, spør han.

Børsum trekker også frem god utvikling i arbeidsmarkedet, og at bremsen i oljeindustrien og turismen, som er særlig hardt rammet, trolig er over om ett års tid.

Rentetopp på 1,5 prosent det neste tiåret

I rentemarkedet tror aktørene også at det er stor sjanse for tidligere renteheving enn Norges Bank har signalisert. Neste sommer er det priset inn over 50 prosent sjanse for en renteheving på et kvart prosentpoeng.

Men noe bratt renteoppgang ligger det ikke an til. Etter en eventuelt første heving i 2022, ser Norges Bank for seg mulighet for et par rentehevinger til i 2023.

I rentemarkedet er det ikke tatt høyde for at renten stiger til mer enn 1,0 prosent over de neste ti årene.

Det tror imidlertid Børsum er for lavt, med tanke på at rentene langt ut i tid i større grad styres av internasjonale renter, som er lavere enn våre. Selv anslår han en topp på 1,50 prosent frem til 2030.

– Jeg tror Norges Bank vil ønske å komme tilbake til 1,5 prosent, men som en første ambisjon er alt under 1,0 prosent for lite ambisiøst – de er i hvert fall nødt til å komme dit.

Å sette renten ned til minus tror han uansett ikke er aktuelt, unntatt hvis det kommer en ny krise som er ødeleggende for pengemarkedet.

Les på E24+

Valutaekspertenes utfordring: Den umulige kronen

– Har ikke noe annet valg

En annen viktig grunn til at Norges Bank sannsynligvis hever tidligere enn andre sentralbanker er, ifølge Swedbank, at vi her i landet ikke har noe valg.

– Hvem vet når neste krise kommer, den kan komme når som helst. Norges Bank kan jo ikke gjøre QE (kvantitative lettelser/støttekjøp), så hvis ikke Norges Bank klarer å normalisere renten, så har de ingen ting de kan gjøre ved en ny krise, sier Børsum.

Han sikter til at andre sentralbanker, som i USA, eurosonen eller Sverige, driver med enorme støttekjøp hovedsakelig av statsobligasjoner. Det skal sørge for å holde økonomien i gang og sikre lave renter, og blir ofte kalt pengetrykking.

Det er flere grunner til det ikke har vært aktuelt for Norges Bank; det norske statsgjeldsmarkedet er relativt lite og nordmenn har stort sett flytende renter der det er begrenset hvor stort gjennomslag statsgjeldsrentene får på kort sikt.

Les på E24+

Den ustoppelige boligprisveksten

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norges Banks rentemøter
 2. Øystein Børsum
 3. Boliglån
 4. Norges Bank
 5. Rente
 6. Rentemøte Norges Bank
 7. Boligpriser

Flere artikler

 1. Ser kun for seg to rentehopp og lave boliglånsrenter ut 2023

 2. Ny visesentralbanksjef vil beholde fastrente

 3. Norges Bank setter opp renten til 0,25 prosent

 4. Swedbank venter færre rentehopp: – Vi tåler det ikke

 5. Svak Norges Bank-rapport: – Ikke noe grunn til å fremskynde renteheving