Bache økte folks renteregning med 40 mrd. i fjor

Folks økonomi er under angrep fra økte lånerenter og skyhøy prisvekst. Titalls milliarder renner ut av folks økonomi. Torsdag vil Norges Bank trolig øke renten igjen.

Publisert:

Torsdag er det full pakke fra Norges Bank: rentebeslutning og nye prognoser for økonomien. Pakken inkluderer også ny plan for styringsrenten til 2026 og nytt anslag for rentetoppen.

Allerede Aftenposten-abonnent? E24 er inkludert