Regjeringen oppnevner utvalg som skal se på frontfagsmodellen

Utvalget skal ledes av professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, Steinar Holden.

Publisert:

Etter ønske fra partene i arbeidslivet har regjeringen i dag oppnevnt et utvalg som skal se på utfordringer for den tradisjonelle norske lønnsdannelsen, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

– Vi setter ned dette utvalget for å sørge for at norsk økonomi fortsatt skal stå godt rustet også i møte med nye utfordringer, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Utvalget skal vurdere om det er utviklingstrekk i økonomien som kan svekke oppslutningen om frontfagsmodellen.

– Det er bred enighet blant partene om at det er behov for et utvalg som skal se på frontfagsmodellen. Målet er å beholde det gode samarbeidet vi har i Norge i dag, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Regjeringen varslet i desember at det ville komme på plass et utvalg som skal se på hvordan frontfagsmodellen virker. Statsministeren understreket den gang at selve modellen ikke er i spill.

Frontfagsmodellen går ut på at de som jobber i industri som konkurrerer med utlandet forhandler lønn først. Det setter rammene for andre grupper i samfunnet

Les også

Utvalg skal se på hvordan frontfagsmodellen virker

Publisert:

Her kan du lese mer om