Venter inflasjonshopp i januar: – Den viktigste grunnen er strømprisene

Fredag kommer inflasjonstallene for januar. Trolig fortsetter prisene å øke langt mer enn Norges Bank ønsker.

Strømprisen er viktig for inflasjonstallene i januar, mens prisveksten er ventet å avta utover året, sier økonomer.
Publisert: Publisert:

I desember var tallet 5,9 prosent. Det var en nedgang som var større enn ventet, fra 6,5 prosent.

Før januartallet publiseres fredag venter DNB Markets derimot at inflasjonstallet vil øke til 6,9 prosent. Det er høyest av prognosene i markedet, hvor medianen er 6,5.

– Den viktigste grunnen er strømprisene. De falt kraftig i januar i fjor, mens det i år har vært mer uendret. Strømprisen betyr mye når vi ser så store svingninger som vi ser, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal til E24 foran fredagens inflasjonstall fra SSB (Statistisk sentralbyrå).

Les på E24+

Betalte over dobbelt så mye skatt i fjor som verdens mest verdifulle selskap gjorde

– Kjerneinflasjonen betyr mye

Inflasjonen er målt ved konsumprisindeksen (KPI). DNB Markets venter også at kjerneinflasjonen, prisveksten utenom strøm og avgiftsendringer, er ventet opp til 6,3 prosent. Det er dette Norges Bank setter renten etter.

Det kan få konsekvenser inn mot Norges Banks rentemøte 23. mars.

Aamdal i DNB er i likhet med de aller fleste økonomer forberedt på at Norges Bank setter opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng.

I januar ble den holdt i ro. For øyeblikket ligger styringsrenten på 2,75 prosent.

Aamdal understreker kjerneinflasjonen er viktig når Norges Bank setter renten.

– Norges Bank venter en økning her. Anslagene våre er lik deres, men det er rom for overraskelser. Man må vurdere hvilke konsekvenser som kan drive prisveksten. Spesielt utviklingen rundt tjenestepriser, som kanskje reflekterer om inflasjonen er mer standhaftig, spiller inn, sier Aamdal.

Når inflasjonen overstiger målet på to prosent over tid, taler det for å heve renten, slik at pengebruken strammes inn og prisene kommer ned.

TROR PÅ ØKNING: Kyrre Aamdal i DNB Markets.

– Sikker på at vi har sett inflasjonstoppen

Prisveksten påvirker nordmenn flest. Så når kan befolkningen vente at dette snur?

– Norges Bank har relativt stabile anslag på kjerneinflasjonen i første kvartal. De venter at det skal avta litt etter det. Det innebærer nok at det er en avtagende tendens, mener Aamdal, som er klar på at årets første inflasjonstall også er en viktig pekepinn inn mot lønnsforhandlingene senere i vår.

I Nordea er de tydelige på at prisnivået vil vedvare, men at prisveksten kommer til å avta i løpet av året. Nordeas analyser tilsier at de venter en inflasjonsøkning opp til 6,5 prosent fredag.

– Det er god grunn til å tro at vi har lagt de største 12-månedersvekstperiodene bak oss. Tallene vil falle utover året. Vi er samtidig sikre på at vi har sett inflasjonstoppen, sier sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen til E24.

NORDEA: Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen.

Kommer flere renteøkninger

Norges Banks hovedmål med de mange rentehevingene det siste året, er å dempe den kraftige prisveksten. Den unormalt høye inflasjonen i kjølvannet av pandemien og krigen i Ukraina ligger bak den kraftige renteoppgangen de siste månedene.

– Det blir nok en oppgang på 0,25 prosentpoeng nesten uansett. Vi har også sagt en god stund at det kommer enda en økning etter dette, sier Olsen i Nordea om det kommende rentemøte i mars.

Sjeføkonomen peker på mange faktorer som tyder på det.

– Lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn Norges Bank hadde lagt til grunn. Kronekursen er også svakere enn tidligere.

Publisert: