Norske bedrifter venter lav aktivitetsvekst det neste halvåret

Til tross for bedring gjennom sommeren i takt med lettelser i smitteverntiltakene, venter bedriftene lav aktivitetsvekst og betydelig investeringsfall fremover.

TEMPERATURMÅLER: Norges Banks regionale nettverksrapporter er viktige temperaturmålere for norsk økonomi, og danner bakteppet for neste rentemøte.
Publisert:

Norges Bank publiserer tirsdag en fersk rapport fra sitt regionale nettverk.

Bedriftene melder om økt aktivitet gjennom sommeren, men ser for seg lav aktivitetsvekst det neste halve året. De betegner usikkerheten som uvanlig stor, og utviklingen fremover vil avhenge mye av smittetall og tiltak for smittevern.

Fire ganger i året intervjuer sentralbanken ledere fra over 300 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover. Nettverksrapporten er en viktig temperaturmåler for norsk økonomi i forkant av Norges Banks rentemøter.

«Veksten blir særlig trukket opp av en betydelig oppgang i varehandel og husholdningsrettet tjenesteyting, men det har også vært vekst i bygg og anlegg, hjemmemarkedsindustri og næringsrettet tjenesteyting», viser rapporten.

Aktiviteten hos oljeleverandørene og eksportindustrien har derimot fortsatt å falle.

Les også

Les også: SSB ser lysere på utsiktene, venter renteoppgang neste år

Nedjusterte investeringsplaner

Bygg og anleggsbedrifter, samt næringsrettede tjenesteytere venter økende aktivitet fremover, mens oljeleverandørene og eksportindustrien venter videre nedgang.

Bedrifter som selger tjenester til husholdninger ser også for seg lavere aktivitetsnivå de neste seks månedene.

Bedring i boligmarkedet, økte offentlige investeringer og fortsatt høyt varekonsum vil ifølge bedriftene trolig bidra til å holde aktiviteten oppe. På den annen side tror bedriftene at lav etterspørsel fra både utlandet og oljesektoren vil dempe veksten fremover.

Investeringsplanene er justert ytterligere ned fra forrige runde, og bedriftene ser for seg et betydelig fall i investeringene det kommende året.

I forrige rapport fra juni var det første gang siden 2015 at bedriftene planla investeringskutt det kommende året. Det kraftigste investeringsfallet er hos private tjenesteytere.

Venter lite endring i sysselsetting

Bedriftene har økt antall ansatte gjennom sommeren, men venter lite endringer i sysselsettingen den nærmeste tiden.

Både i industrien, oljeleverandørnæringen og i kommune- og sykehussektoren planlegges det en reduksjon i sysselsettingen.

I bygg og anlegg planlegges den sterkeste sysselsettingsveksten, men oppbemanningen her ventes likevel å bli moderat.

Bedriftene venter en lønnsvekst på 1,9 prosent i år, opp fra 1,8 prosent før sommeren.

Norges Bank har kuttet renten med 1,50 prosentpoeng gjennom coronakrisen til rekordlave null prosent. Før sommeren varslet sentralbanken renteoppgang fra slutten av 2022, men sommerens sterke boligmarked har ført til at stadig flere tror rentehevingen må fremskyndes.

Neste rentebeslutning kommer 24. september. Da får vi også en ny pengepolitisk rapport med sentralbankens prognoser for økonomien og renteutviklingen fremover.

Her er rapporten: Regionalt nettverk
Les på E24+

Les også: (+) Er kronen den perfekte sikringen av sparepengene?

Les på E24+

Les også: (+) Valutaekspertenes utfordring: Den umulige kronen

Publisert: