Solid avkastning for Oljefondet i 2020

Torsdag legger Oljefondet frem resultatet for 2020, og fasiten ble en avkastning på 1.070 milliarder kroner, eller 10,9 prosent.

Publisert:

Det kommer frem i en melding fra Norges Bank.

En pressekonferanse var planlagt til klokken 10.00, men ble forsinket til 10.30 på grunn av tekniske problemer.

Avkastningen på fondets aksjebeholdninger var 12,1 prosent, mens rentepapirer ga en avkastning på 7,5 prosent og unotert eiendom ga avkastning på minus 0,1 prosent, opplyser fondet.

På pressekonferansen torsdag la Oljefondets direktør Nicolai Tangen frem tallene, sammen med sentralbanksjef Øystein Olsen, som er fondets styreleder.

– Nok et godt år

– Til tross for at pandemien satte sitt preg på 2020, har det vært nok et godt år for fondet. Fondets samlede avkastning i 2020 var den nest høyeste siden 1998 målt i kroner. Den høye avkastningen er imidlertid en påminnelse om at markedsverdien av fondet også vil kunne variere mye fremover, sier Olsen.

Tangen påpeker at coronakrisen fikk store påvirkning på markedene og fondet.

– Markedet falt kraftig i første kvartal, før det hentet seg raskt inn igjen i andre kvartal. Hele året har vært preget av store svingninger i markedet, og store forskjeller mellom ulike sektorer, sier Oljefondet-sjefen.

Administrerende direktør Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet.
Les også

Apple og Amazon bidro mest til Oljefondets avkastning

10.914 milliarder ved nyttår

Fondet har bare levert negativ avkastning i to av de siste ti årene, og i fire av disse årene har avkastningen vært på over ti prosent. Det har bidratt til en dramatisk verdiøkning til godt over 11.000 milliarder kroner i skrivende stund.

Ved nyttår var verdien 10.914 milliarder, ifølge fondet. Av dette var 72,8 prosent investert i aksjer, 2,5 prosent i unotert eiendom og 24,7 prosent i rentepapirer.

Men fondets kroneverdi løftes også på grunn av valutakursene. En svak krone bidrar til å løfte kroneverdien av fondets eierskap i verdipapirer målt i euro og dollar, men øker ikke fondets internasjonale kjøpekraft. Valutabevegelsene økte i fjor fondets verdi med 58 milliarder kroner.

Etter coronakrisen har også regjeringen måttet tappe Oljefondet for penger for å finansiere sine krisepakker. Dette gjør at fondets verdi blir lavere enn den ellers ville ha vært. Regjeringen tok ut 298 milliarder kroner fra fondet.

Tangen sier at fondet har hentet disse pengene fra sine løpende inntekter fra utbytter og leie av eiendommer, samt salg av obligasjoner.

Mens regjeringen netto har tilført fondet 3.039 milliarder kroner over levetiden, er fondets totale avkastning nå oppe i hele 6.427 milliarder kroner. Kronekursen har løftet fondet med 1.448 milliarder kroner.

Teknologiaksjer leverte best avkastning for Oljefondet i fjor.

Negativ avkastning i 2018

Fondet har hatt et par ujevne år. I 2018 opplevde det negativ avkastning for første gang siden 2011. Dette snudde så til tidenes beste avkastning i 2019, på hele 1.692 milliarder kroner (19,9 prosent).

Fjorårets aksjemarkeder ble preget av coronakrisen, som førte til en kraftig nedtur i mars og april. Rentekutt og stimulansepakker bidro deretter til solid oppgang utover året, og markedene hentet seg inn igjen.

Noen av dem som har bidratt mest til oppgangen på børsene er store teknologiaksjer i USA, som Apple og Microsoft. Også elbilprodusenten Tesla hadde voldsom oppgang i fjor.

– Teknologiselskaper hadde den høyeste avkastningen i 2020, med en avkastning på 41,9 prosent. Dette skyldes i hovedsak at pandemien førte til en kraftig økning i etterspørselen etter produkter for nettbasert arbeid, utdanning, handel og underholdning, sier Tangen.

Han peker på at også konsumvarer gjorde det bra, mens olje og gass gjorde det svakt i fjor.

– Vi så også sterk utvikling i grønne aksjer, sier han på pressekonferansen.

Ved slutten av 2020 hadde Oljefondet investert rundt 100 milliarder i grønne aksjer gjennom sitt spesielle mandat for grønne investeringer, opplyser Tangen.

Forvaltningen kostet én milliard mer

E24 skrev i desember at fondets kostnader kunne øke til rekordhøye 5,4 milliarder kroner i 2020. hovedsakelig på grunn av økte utgifter til eksterne forvaltere. Fasiten endte på 5,3 milliarder kroner i fjor, en drøy milliard mer enn året før.

Det at fondet betaler de eksterne forvalterne mer er imidlertid fordi de leverer gode resultater.

– Det vi betaler ut er knyttet til hvordan de gjør det, så en høyere utgift betyr at de har bidratt mer til fondet, sier Oljefondets nestleder Trond Grande på pressekonferansen torsdag.

Nestleder Trond Grande i Oljefondet presenterer fondets hovedtall for 2020.

Les også:

Les også

Oljefondet slet med å få tak i aksjer: – Den bråeste markedsnedgangen jeg har sett

Les også

Koster inntil 5,4 milliarder i 2021: Oljefondet kan bli dyrere i drift

Les også

Girer opp til første investering i fornybar energi: – Ambisjon at vi skal få det til i år

Les også

Vaksine-rush i farmasibransjen: Så mye eier Oljefondet

Les også

Jubler etter Oljefondets klimagrep: – En stor seier

Les også

Tar grep for mer åpenhet fra Oljefondet

Les også

Vil kaste ut oljegiganter fra Oljefondet: Utpeker disse seks som «klimaverstinger»

Publisert: