Riksrevisjonen stusser over at enkelte fikk «veldig stor andel» av regjeringens corona-tilskudd

Imens kan mange små virksomheter ha falt utenfor, ifølge fersk rapport.

  • Karl Wig
Publisert:

Et lite antall virksomheter har mottatt «en veldig stor andel» av de samlede tildelingene fra regjeringens søknadsbaserte coronatilskudd.

Det fastslår Riksrevisjonen i en fersk rapport.

Uten å rette direkte kritikk, skriver Riksrevisjonen at det er «grunn til å stille spørsmål» ved at mye tilskudd har havnet hos noen få virksomheter.

Én næringslivsaktør fikk for eksempel 218 millioner kroner via kompensasjonsordningen, mot et snitt på 156.000 kroner for alle søkere.

Og 17 prosent av hele krisehjelpen til næringslivet har tilfalt åtte virksomheter – som delte 1,2 milliarder kroner mellom seg.

«Samtidig kan mange små virksomheter ha falt utenfor, fordi flere av ordningene hadde en nedre beløpsgrense for støtten», påpekes det i rapporten, som ble offentliggjort torsdag.

«I tillegg har de små aktørene ofte lite ressurser og lite erfaring med å søke slike ordninger».

– De som ble hardest rammet, fikk også støtte. Men ordningene favnet ikke alle som hadde behov for hjelp, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Les også

125 kommuneoverleger ber regjeringen snu om vaksinering: – Feil og usolidarisk

Ap: - Regjeringen var ikke forberedt

Opposisjonen på Stortinget mener den nye rapporten langt på vei underbygger deres kritikk av regjeringens krisepakker.

– Vi i SV har igjen og igjen gjennom hele det siste året hørt om bedrifter og organisasjoner som har falt utenfor ordningene. Riksrevisjonen bekrefter nå at det stemmer, skriver SVs Kari Elisabeth Kaski til E24.

– Det er rart at signalene fra bedriftene så grundig ble ignorert, og underbygger inntrykket av en regjering som ikke lytter til næringslivet, fortsetter Kaski.

Aps Rigmor Aasrud mener rapporten «bekrefter kjente styrker og svakheter» ved Solberg-regjeringens pandemihåndtering.

– Regjeringen var ikke forberedt på å håndtere de økonomiske konsekvensene, mener Ap-profilen.

Idrettslag fikk ikke søke

Riksrevisjonen mener store deler av idretten falt igjennom regjeringens tilskuddsordning:

«For frivillighets- og idrettsordningen var det mange små lag og organisasjoner som ikke kunne søke om kompensasjon fordi inntektstapet måtte være minimum 25 000 kroner. Norges idrettsforbund påpeker også at det var utfordrende for både topp- og breddeklubber at ordningen ikke kompenserte for bortfall av medlemsinntekter, treningsavgifter og sponsorinntekter».

Til sammen har det vært 43.000 søkere til fem søkbare coronatilskuddsordninger, hvorav den største og mest kjente er Kompensasjonsordninngen for næringslivet.

Rundt 7 milliarder kroner i krisehjelp er til sammen utbetalt fra denne ordningen til over 34.000 ulike foretak.

Men den har «noen skjevheter», ifølge Riksrevisjonen, som blant annet har medført at selskaper som var organisert som konsern med datterselskaper, fikk høyere kompensasjon enn foretak som var organisert med avdelinger.

«Dette kan virke konkurransevridende», skriver Riksrevisjonen.

Les også

Etterlyser bedre kontrollmekanismer hos Nav: 33 personer og bedrifter anmeldt for svindel

Manglet kontrollsystem

Undersøkelsene avdekker også at det ikke ble etablert noe system på tvers av alle koronarelaterte tilskuddsordninger «for å kontrollere at virksomheter ikke ble overkompensert».

«Det var ingen som fikk et formelt ansvar for kontroll på tvers av alle de koronarelaterte ordningene, og tilskuddsforvalterne oppgir at de i liten grad har hatt anledning til å gjøre slike kontroller», skriver Riksrevisjonen.

– Ordningene var i stor grad tillitsbaserte, sier Per-Kristian Foss:

– Mye av informasjonene fra søkerne var basert på egenerklæringer, noe som var en forutsetning for fortgang. Men det økte også risikoen for misbruk, fortsetter riksrevisoren.

«Selv om Stortinget ikke har stilt konkrete krav om at det skal iverksettes kontroller på tvers av ordningene for å forhindre misbruk, er det Riksrevisjonens vurdering at kontroller på tvers av ordningene er et viktig virkemiddel for å redusere risikoen for misbruk av ordningene», står det i rapporten.

– Vi fremmer ikke sterk kritikk, men anbefaler at departementene finner læringspunkter, sier riksrevisoren.

Saksbehandlingstiden for de ulike ordningene var likevel kort, og samlet sett klarte ordningene å hjelpe de virksomhetene som ble hardest rammet av nedstengningene, ifølge rapporten.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Riksrevisjonen

Flere artikler

  1. Riksrevisjonen kritiserer regjeringens hemmelighold

  2. Betalt innhold

    Riksrevisoren mener Solberg-regjeringen forsøkte å skjule Bergen Engines-dokumenter

  3. Riksrevisjonen med hard kritikk av Utenriksdepartementets tilskudd til International Peace Institute

  4. Ber om ny kommisjon om pengebruken under pandemien: – All grunn til å være bekymret

  5. Opposisjonen presser Nybø om kontantstøtte-lobby