Økonomer etter tallbonanza:
– Norsk økonomi er over det verste

Norske makrotall tyder på at norsk økonomi kan gå lysere tider i møte, mener eksperter.

SOLEN STÅR OPP: Gode makrotall gjør at økonomene tror oljebremsen nå er over.
Publisert:

I løpet av få minutter klokken ti kom et vell av tall som tegner et bilde av situasjonen i norsk økonomi akkurat nå.

Flere av tallene viser at Norge skimter lys i enden tunnelen, med høyere aktivitet etter en toårig oljebrems med kraftig fall i oljeprisen og oljeinvesteringene.

** Arbeidsledigheten faller. Antall helt arbeidsledige og arbeidsledige på tiltak falt i juli, ifølge Nav. Tallene viste at det var 500 færre helt ledige i juli sammenlignet med måneden før.

** Arbeidskraftsundersøkelsen til SSB var som ventet, og viser at 4,7 prosent av den norske arbeidsstyrken gikk ledig i mai. Det tilsvarer 131.000 arbeidsledige.

Det er ikke ofte at ledighetstallene fra Nav og SSB slippes på samme dag. Men fredag var altså et unntak.

** Detaljhandelstall fra SSB viste at nordmenn handler mindre, med et fall på 0,6 prosent i detaljomsetningen.

** På toppen av dette kom et nytt Konjunkturbarometer fra SSB, som viser at temperaturen i norsk industri er på vei opp igjen. Etter frem strake kvartaler med fall viste barometeret en utflating til 49,9. Verdier over 50 indikerer vekst, mens verdier under 50 indikerer fall.

OLJEBREMSEN LETTER: Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

– Vi er over det verste

– Jeg vil si at tallene tegner et bilde av norsk økonomi hvor vi er over det verste, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Han mener man nå kan fastslå at smitteeffektene fra oljenedturen ble mindre enn fryktet, og at det norske arbeidsmarkedet ikke tok like stor skade av oljebremsen som varslet.

– Dette skjer blant annet fordi vi fikk en veldig svak krone, regjeringene gir gass i budsjettet og renten er lav, sier Bruce.

Norges Bank har kuttet styringsrenten fire ganger siden desember 2014. Det har blant annet gitt bedrifter og privatpersoner billigere lån, satt fart i boligmarkedet, samtidig som kronen har svekket seg og gitt bedre tider for norske eksportbedrifter.

– Det ser ut til at stigningen i arbeidsledigheten er over, fallet i industriproduksjon nærmer seg slutten, og detaljhandelen er fortsatt lav, midlertidig på grunn av kronen. Prisene i butikkene øker ganske mye, men etter hvert vil detaljhandelen ta seg opp igjen, sier Bruce.

Les også

«Rocky» er en av Norges første oljearbeidere: – Det var mye Texas-tilstander

– Er oljebremsen i ferd med å slippe taket?

– Oljebremsen bremser litt mindre, samtidig er det stimulans på mange områder som skaper en bedre økonomi.

Nøkkelen til å forstå hvorfor oljeprisen har så sterk sammenheng med hvor økonomien i Norge står, ligger i investeringer i olje- og oljerelatert industri. Med vedvarende lav oljepris de siste to årene, har oljeinvesteringene falt kraftig.

– Oljeinvesteringene skal falle mindre fremover, og vi ser effekten av stimulansen på mange områder, sier han.

Enig, men fortsatt usikkert

Mens Nordea nå ser slutten på oljebremsen i norsk økonomi, peker analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets på at det fortsatt er noe usikkerhet knyttet til den norske veksten.

– Jeg kan ikke konkludere med det fra ett tall, men dagens tall peker i den retningen. Vi har sett veldig små endringer i ledigheten over lang tid, så det tyder på at de verste kuttene er over. Men det er ingen garanti for at ledigheten ikke skal videre opp helt ennå, sier hun til E24.

Hun understreker at ledighetstallene fra NAV er sterkere enn hva DNB på forhånd hadde sett for seg, men at situasjonen er todelt da tallene fra SSB fortsatt viser økt ledighet og at sysselsettingen faller.

INGEN GRUNN TIL RENTEKUTT: Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank.

Avlyser rentekutt

På overflaten kan tallene kanskje ikke virke så flotte, men sjeføkonom Harald Magnus Andreassen tror dette nå er lyset i enden av tunnelen for den norske oljebremsen.

– Det viktigste tallet etter min mening er SSBs konjunkturbarometer som viser en oppgang. Samtidig ser vi at Nav-ledigheten faller, og detaljomsetningen er ikke faretruende dårlig. I sum betyr dette at Norges Bank ikke trenger å kutte renten o september, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank til E24.

– Ledigheten fra Nav er den vi legger mest vekt på og den viser nedgang, sammen med i andre tallene peker dette mot bedring i norsk økonomi.

Les også

Oljeprisfall etter overraskende lagertall

Han legger til at detaljomsetningen på ingen måte er sprek, men langt fra dårlig nok til å understøtte et rentekutt i september.

Både Bruce og Strøm Fjære tror fortsatt det er stor sjanse for at Norges Bank kutter renten, men er enig med Andreassen at det ikke lenger er like sikkert som Norges Bank ville ha det til i juni. Da trodde Norges Bank blant annet at arbeidsledigheten ville fortsette å øke.

– Vi har et anslag om at de vil kutte renten i september. Norges Bank ser på flere forskjellige tall, men de bryr seg kanskje mest om den registrerte ledigheten.

– Isolert sett taler dagens tall for mindre sannsynlighet for at det blir et rentekutt, men det kommer flere tall som vi må se an. Norges Bank har indikert at det omtrent er 100 prosent sannsynlighet for at det kommer et kutt, men det er litt for tidlig å utelukke at det ikke kommer, sier Strøm Fjære.

I forkant av tallene var de fleste enige om at Norges Bank under ledelse av Øystein Olsen ville senke renten i september.

Publisert: