Frp-topp: - Olsen bør gi beng i at han blir avvist

Hverken Høyre eller Frp mener sentralbanksjefen burde la være å snakke om oljepengebruken i årstalen - selv om regjeringen ikke liker det han har å si.

VINGEKLIPPET: Frps finanspolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen (t.h.) mener sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) ikke bør akseptere at han blir vingeklippet.

Berit Roald / Erlend Aas
  • Kristin Norli
Publisert: Publisert:

For ett år siden tok sentralbanksjef Øystein Olsen til orde for å endre handlingsregelen for bruk av oljepenger.

Han brukte deler av den høytidelige årstalen i Norges Bank til å påpeke at premisset for regelen - at man ikke skal bruke av Oljefondet, men bare av avkastningen - ikke holder så lenge realavkastningen ikke er så høy som forutsetningene for regelen anslår.

Forslaget ble skutt ned bare timer etter at han luftet det.

Økonomene tror ikke Olsen prøver seg igjen.

- Rådet Olsen kom med ble så kontant avvist at det ikke er noen vits i å gjenta det, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen til E24.

Det er de to største partiene i opposisjonen på Stortinget uenige i.

LES OGSÅ: Tror Olsen tier om handlingsregelen

- Bør gi beng i at han blir avvist

Hverken Høyre eller Frp mener nemlig at sentralbanksjefen burde la være å snakke om oljepengebruken eller handlingsregelen i årstalen, selv om regjeringen ikke liker det han har å si.

Aller tydeligst er Ketil Solvik-Olsen, 2. nestleder i Finanskomiteen på Stortinget og finanspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet.

UAVHENGIG: Frps Ketil Solvik-Olsen synes en uavhengig sentralbank skal si det den mener er viktig - og heller tåle å bli avvist av politikere som er uenige.Inflasjons-oppdateringHan ønsker seg også en oppdatering fra inflasjonsfronten- Sentralbanksjefen burde gi et lite sammendrag på om vi noen gang snart kommer til å komme i nærheten av 2,5 prosents prisvekst. Dette er viktig informasjon for alle som driver med lønnsoppgjør, sier Solvik-Olsen.Han mener avviket mellom inflasjonsmålet og den faktiske prisveksten bidrar til en høyere lønnsvekst enn det som er nødvendig, fordi man gjerne starter lønnforhandlingene med en holdning om at man «i alle fall skal ha 2,5 prosent».LES OGSÅ:Tror faren for norsk blåmandag har økt

Han skulle gjerne sett at sentralbanksjefen tok opp to av grunnstenene i norsk økonomisk politikk i talen i kveld: Inflasjonsmålet og handlingsregelen.

Begge disse er områder av den økonomiske politikken der vi år etter år ser avvik mellom virkeligheten og det som står på papiret, påpeker Solvik-Olsen.

Norsk pengepolitikk styrer etter et mål om at prisveksten skal ligge på 2,5 prosent, mens handlingsregelen for bruk av oljepenger hviler på en forutsetning om at realavkastningen fra Oljefondet er 4 prosent årlig.

De siste årene viser imidlertid både prisveksten i Norge og gjennomsnittlig realavkastning fra fondet en helt annen historie.

- Jeg ser at flere økonomer mener Olsen ikke kommer til å gjenta fjorårets budskap om å endre handlingsregelen fordi han ble så kontant avvist av regjeringen. Men en uavhengig sentralbanksjef burde gi beng i det, sier Solvik-Olsen.

I fjor gikk sentralbanksjefen i årstalen inn for å endre handlingsregelen til å tillate politikerne å ta ut 3 prosent av oljefondet per år, istedenfor 4 prosent. Dette forslaget ble skutt ned av sentrale politikere allerede under festmiddagen samme kveld.

- Olsen bør ikke akseptere at han blir vingeklippet, sier Solvik-Olsen, som tvert imot mener at sentralbanksjefen bør gjenta sitt budskap dersom Norges Bank (som forvalter Oljefondet til daglig) fortsatt ser at realavkastningen ligger nærmere 3 enn 4 prosent.

LES OGSÅ: Handlingsregelen: Regelen som skulle temme Norge

Figuren viser hvor mye oljepenger som er brukt i Norge per år siden 1990.

- Oljepris, -avhengighet og -penger

Signaler fra Norges Bank til næringslivet er noe også finanspolitisk talsmann i Høyre og 1. nestleder i Finanskomiteen på Stortinget, Jan Tore Sanner, håper på.

- Øystein Olsen bør ta opp utfordringen som knytter seg til at Norge har tapt konkurranseevne siden 2005, samtidig som at produktivitetsveksten, som frem til da var høy, har falt og nå er lavere enn hos våre handelspartnere, sier Jan Tore Sanner til E24.

- Dette er en utfordring både for hvordan vi skal finansiere morgendagens velferd, men også fordi det betyr at konkurranseutsatte arbeidsplasser utenom olje- og gassnæringen bygges ned. Vi blir mer og mer avhengig av oljen, og vi er veldig sårbare for svingninger i oljeprisen, sier Sanner.

Høyres Jan Tore Sanner vil at oljepengene skal brukes på investeringer i infrastruktur, forskning og utikling og skattelettelser som vil gi mer vekst.

Lise Åserud

LES OGSÅ: Snart har vi 4.000 oljemilliarder på bok

Olsens problem er at han med sentralbankens tradisjonelle våpen - styringsrenten - ikke kan gjøre stort når kronekursen er som den er.

- Flere av virkemidlene ligger hos regjering og Storting, sier Sanner, som mener Olsen derfor bør bruke talen til å gi beslutningstakerne råd om hvordan de burde gripe situasjonen an.

- Da er det naturlig å komme inn på hvordan oljepengene brukes over statsbudsjettet. Olsen har tidligere sagt at oljepengene burde brukes til det de var ment, forskning og utvikling, investeringer i infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser, nettopp for å unngå at oljepengebruken bidrar til å utsette den nødvendige omstillingen i både privat og offentlig sektor, sier Sanner.

Det Olsen burde komme inn på er ifølge Høyre-politikeren hvordan politikerne kan gjøre det mer lønnsomt å spare, og hvordan man kan bruke finanspolitikken til å dempe kostnadsutviklingen og styrke produktiviteten.

LES OGSÅ: Mork:- Norge står overfor et inntektsfall på 30 prosent

Publisert:

Flere artikler

  1. Slik vil Frp endre norsk økonomi:Vil endre handlingsregelen for å kutte i statens forbruk

  2. – Ikke noe tilsier at den ikke vil fungere også i fremtiden

  3. Trenger ny børsfestfor å klare målet

  4. Slik vil han stagge Siv Jensens oljepengebruk

  5. Tror Olsen tier om  handlingsregelen