Norge blir stevnet

Europeisk vaktbikkje liker ikke norske aksjeregler.

Per Sanderud er president i ESA, som er kontrollorganet til EFTA.
Publisert: Publisert:

EFTAs overvåkingsorgan ESA stevner Norge for EFTA-domstolen på grunn av restriksjonene på både eierskap og stemmerettigheter for børsforetak og verdipapirregistre.

ESA mener at den norske verdipapirhandelloven, som har et generelt forbud mot eierskap over 20 prosent innen børsforetak og verdipapirregistre, setter urettmessige begrensninger i friheten til å investere.

Verdipapirregisterloven har begrensninger i stemmerettighetene ved aksjonærmøter, noe ESA mener begrenser retten til å delta i en effektiv måte i styringen av selskapene.

- Forbud er unødvendig

Etter ESAs mening er de derfor i strid med EØS-avtalens regler om fri bevegelighet for kapital og etableringsfrihet.

- EØS-reglene hindrer ikke at velfungerende og åpne finansmarkeder er i offentlighetens interesser, men et generelt forbud mot eierskap over 20 prosent går ut over hva som er nødvendig, sier ESAs president Per Sanderud i en pressemelding.

Norge ble i desember i fjor bedt om å endre lovene i tråd med EØS-regelverket innen to måneder.

- Siden Norge ikke har rettet seg etter den grunngitte uttalelsen, har ESA bestemt seg for å ta Norge til EFTA-domstolen, heter det i pressemeldingen.

Publisert: