- Mæland må utsette salg av Flytoget

Stortinget legger salgsfullmakt for Flytoget på vent.

Næringsminister Monica Mæland (H) må vente med å selge Flytoget til regjeringens jernbanereform kommer.

Torstein Bøe
  • John Thomas Aarø
  • Cecilie Storbråten Gjendem
  • Marius Lorentzen
Publisert:,

– Det som startet som en stor sak for regjeringen, har endt som et mageplask.

Det sier lederen i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), til E24 etter at næringsminister Monica Mæland (H) foreløpig ikke får fullmakt til å selge Flytoget,

Det var Dagens Næringsliv som først meldte om saken.

Nå bekrefter KrF og Venstre i en felles pressemelding at det ikke blir nedsalg i Flytoget, Kongsberg Gruppen eller Statskog.

– Vi er tilfreds med at regjeringspartiene på Stortinget har lyttet til KrF og Venstre, og stopper en rekke fullmakter før viktige utredninger og reformer er gjennomført, sier Hans Olav Syversen, leder i Finanskomiteen (KrF), i en pressemelding tirsdag.

– Vi skal fortsatt ha kontroll over infrastruktur, naturressurser, og teknologi og informasjon knyttet til nasjonal sikkerhet, sier Syversen.

Overfor E24 legger han til at det fortsatt kan bli aktuelt med nedsalg i Flytoget, Statskog og Kongsberg Gruppen ved et senere tidspunkt, men at det ikke er lagt noen plan for å ta opp dette i nærmeste fremtid.

Næringsministeren sier at hun er glad for at Stortinget vil ha mer privat eierskap.

- Det er få land som har større statlig eierskap enn Norge. Slik vil det fortsatt være. Eierskapsmeldingen varsler et større privat eierskap og større mangfold. Det er bra for næringslivet og for utviklingen av arbeidsplasser. Nå velger Stortinget å utsette vurderingene Flytoget og Kongsberg Gruppen frem til viktige reformer og utredninger er gjennomført. Det har vi selvsagt full respekt for, sier Mæland og legger til at hun nå avventer behandlingen av eierskapsmeldingen i Stortinget 5. februar.

Venter på jernbanereform

– Spørsmålet blir utsatt inntil regjeringens jernbanereform kommer, sier Fremskrittspartiets Øyvind Korsberg til DN.

Korsberg sitter også i Stortingets næringskomité.

- Samferdselsdepartementet jobber med en helhetlig gjennomgang av organiseringen av jernbanesektoren, og vi har et godt håp om å kunne presentere dette for Stortinget i løpet av våren, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet John-Ragnar Aarset (H) i en e-post til E24.

I regjeringens eierskapsmelding, som kom i juni i fjor, varslet næringsministeren at regjeringen ønsker å selge seg helt eller delvis ut av blant annet Flytoget (se faktaboks).

Nå må regjeringen altså vente.

– Det er ikke noe problem for Frp. Det er ikke lenge til. Regjeringen arbeider med dette, sier Korsberg til DN.

Det var i april i fjor at regjeringen ba om innspill til reform av jernbanen, og blant annet Jernbaneverket har kommet med innspill. Jernbanereformen er ventet å komme i 2015.

– Jernbanereform må ligge til grunn

Andre nestleder i næringskomiteen, Gunnar Gundersen i Høyre, sa til NRKs Politisk Kvarter tirsdag morgen at regjeringen hele tiden har ment å vente på jernbanereformen.

– Eierskapsmeldingen kommer bare hvert fjerde år, og man selger bare hvis det er fornuftig, sa Gundersen.

– Næringsministeren har hele tiden sagt at jernbanereformen må ligge til grunn for et eventuelt salg, så dette er ikke noen fullmakt man ville brukt raskt uansett, sa han.

Dermed blir det ikke gitt noen salgsfullmakt på hverken Kongsberg Gruppen eller Flytoget nå.

Gundersen sier til E24 tirsdag at han ikke ønsker å uttale seg om fullmaktene nå, men avventer til et senere tidspunkt.

Blusset opp

Regjeringens eierskapsmelding og debatten rundt statlig eierskap har blusset opp igjen i januar, blant annet som følge av PR-mann Ingebrigt Steen Jensens Facebook-kampanje «Nei til salg av Norge».

Nå har siden over 25.000 følgere.

Salg av Flytoget har trolig vært en av de største kontroversene.

Flytoget: Avventer

– Vi har ikke mottatt noen formell informasjon fra næringsdepartementet, men vi har som de fleste andre fulgt med på mediene og sett hva som er skrevet om oss i dag og tar dette til etterretning, sier administrerende direktør Linda Bernander Silseth i Flytoget til E24.

Hun forteller at de avventer vi den formelle innstillingen til næringskomiteen, som kommer allerede torsdag.

– Foreløpig fokuserer vi på den daglige driften av selskapet, og vil forholde oss til den formelle meldingen når den kommer, sier Silseth.

– Vi har registrert oppmerksomheten og setter pris på folks engasjement for Flytoget, og at så mange anser vår bedrift som en viktig samfunns aktør.

Har kommet i skyggen

Komitéleder Pollestad mener debatten rundt et nedsalg i Telenor har kommet i skyggen av de andre selskapene:

– Jeg syns det har vært for lite oppmerksomhet rundt den betydningen Telenor har som eier av en svært viktig infrastruktur her i landet. Det har ikke regjeringen engang omtalt i eierskapsmeldingen. Det skulle jeg ønske hadde vært mer fremme i debatten, sier Pollestad.

Han poengterer hvorfor Senterpartiet ønsker å beholde eierandelen i Telenor inntil videre:

– Vårt ønske om å beholde kontrollen i Telenor handler ikke om at de har 100 millioner kunder i Asia, men at de eier et viktig mobilnett, et fibernett og infrastruktur til kringkasting. Vi har fortsatt en vei å gå for å nå det sikkerhetsnivået vi ønsker for den infrastrukturen, sier han om debatten om et nedsalg.

Utsetter Mesta-salg

Næringsdepartementet meldte fredag at det ikke hadde funnet en kjøper villig til å bla opp den summen departementet ønsker seg for Norges største drifts- og vedlikeholdsselskap for vei, Mesta.

– Jeg tror at et selskap som Mesta normalt sett vil utvikle seg best med private eiere. Vi startet derfor en prosess for salg. Det har vært bred interesse, men de budene vi har fått er slik jeg ser det betydelig lavere enn verdien på selskapet, sa Mæland.

Regjeringen har hele tiden uttalt at den ikke har hastverk med å kvitte seg med eierandeler i selskaper den har fullmakt til å selge.

Støre og Solberg i klinsj

Opposisjonen har også hevet seg inn i debatten, og ordlyden har blitt kvassere i de siste ukene.

– De forsvarer nedsalg med at de ønsker maktspredning og styrket privat eierskap, men klarer ikke å gi overbevisende svar på om det vil skje. Snarere tvert om legger de opp til noe som er dårlig politikk og dårlig butikk, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG lørdag.

– I stedet for å bygge landet, vil de selge landet. Vi er ikke for statisk statlig eierskap, men vi har kategorier for hva staten bør eie, og mener dagens eierstruktur er god, sa Støre til avisen.

Statsminister Erna Solberg kontret med at regjeringen ikke selger landet, men bygger det.

– Jonas Gahr Støre høres nå ut som en relativt gammelorientert sosialist som har lite ambisjoner for norske arbeidsplasser, sa statsminister Solberg.

– Vi bygger landet. Vi bygger mer vei og infrastruktur, vi bygger nye bedrifter gjennom nyskaping, svarer Solberg.

Får ikke selge Kongsberg Guppen – ennå

E24 skrev i november at det ikke kommer til å bli gitt noen fullmakt til nedsalg i Kongsberg Gruppen før Norge har fått på plass et bedre lovverk for å beskytte eksport av norsk teknologi.

Det var under høringen om Eierskapsmeldingen i næringskomiteen på Stortinget i november at Kongsberg Gruppen gjorde politikerne oppmerksomme på at Norge mangler et effektivt regelverk på dette området.

Konsernsjef Walter Qvam i Kongsberg Gruppen understreket blant annet at han frykter at Norge kan miste kontrollen over viktig forsvarsteknologi dersom regjeringen gjennomfører sine planer om å selge seg ned til 34 prosent i selskapet.

Les også

Flytoget kan bli solgt til utlandet

Les også

Støre og Solberg i klinsj om nedsalg

Les også

Ingebrigt Steen Jensen maner til kamp mot salg av «folkets eiendom»

Flere artikler

  1. Mæland ut mot Støre: - Ordspilleri og tåkelegging

  2. Regjeringen får flertall for nedsalg i Telenor

  3. Regjeringen vil ikke lenger selge seg ned i Telenor

  4. Annonsørinnhold

  5. Dropper nedsalg i Telenor: – Bra at regjeringen innser galskapen

  6. Regjeringen refses for dobbeltspill om eierskap