Dette er budsjettlekkasjene

Regjeringen foreslår stramme inn på reglene for dagpenger

BUDSJETTLEKKASJER: Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen og andre statsråder har kommet med budsjettlekkasjer i forkant av fremleggelsen av statsbudsjettet torsdag. Bilde fra trontaledebatten i Stortinget onsdag.
Publisert:

Torsdag formiddag legger finansminister Siv Jensen (Frp) frem statsbudsjettet for 2018.

Ifølge lekkasjer som kommer en knapp halvtime før budsjettet er ute, ønsker regjeringen å stramme inn reglene for dagpenger, melder Aftenposten.

For å kvalifisere til arbeidsledighetstrygd i det nye systemet må du har opptjent minst 1 G i løpet av siste år for å kvalifisere til dagpenger.

Tidligere måtte fikk man enten tjene minst 1 G i siste opptjeningsår, eller minst 3 G fordelt på de tre siste årene. Det er den siste muligheten som nå fjernes.

Skatteklasse 2 fjernes

En av de siste lekkasjene er ifølge NRK at skatteklasse 2 foreslås fjernet.

Skatteklasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav eller ingen inntekt.

Etter det NRK forstår gjør regjeringen dette for å fremme integrering. Skatteklasse 2 ble foreslått fjernet i Statsbudsjettet for 2014, men ble reddet av KrF.

Forrige gang regjeringen forsøkte å fjerne skatteklassen ville det gitt en skatteøkning på drøyt 6000 kroner per ektepar.

Budsjettvinnerne: Forsvar og samferdsel

Både statsminister Erna Solberg (H) og finansministeren har signalisert at Forsvaret og samferdsel blir noen av budsjettvinnerne.

– Vi har noen friske, høye forpliktelser knyttet til Forsvaret. Her blir det kraftig satsing i årene fremover. Vi har også en kraftig nasjonal transportplan som skal realiseres, sa Solberg til Aftenposten onsdag i forrige uke.

Samtidig understreket hun at det er behov for å «være kritisk til pengebruken i velferdsordningene, og at vi må se på reformer som kan løfte kvaliteten i stedet for å bruke mer penger hele tiden».

Økonomer Dagens Næringsliv har vært i kontakt med tror oljepengebruken i budsjettet vil ligge på i underkant av 3 prosent av Oljefondets verdi. De advarer om at dette i tilfelle er litt for høyt.

– Vi burde bruke enda mindre oljepenger, sier Harald Magnus Andreassen om oljepengebruken han anslår finansminister Siv Jensen vil legge seg på, til avisen.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror oljepengebruken i budsjettet øker med 13 milliarder kroner, til 234 milliarder kroner. Haugland venter at dette utgjør om lag 3 prosent av Oljefondets verdi.

Budsjettlekkasjer

I forkant av fremleggelsen er det flere bevilgninger som regjeringen synes det er greit at folk får vite om.

Disse såkalte budsjettlekkasjene varierer fra noen få millioner kroner, til forslag om årelange forpliktelser der det skal brukes milliarder de neste årene.

Til sammenligning er statsbudsjettet for i år på totalt 1.301 milliarder kroner.

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) har i god tid før fremleggelsen av statsbudsjettet gitt beskjed om at veksten i oljepengebruk vil avta i 2018, og at de vil bruke mindre enn 3 prosent av oljefondet, i tråd med handlingsregelen.

– Nå må vi passe på at vi ikke bruker for mye penger. Mange kommer til å bli skuffet, sa Solberg om neste års statsbudsjett til Aftenposten onsdag i forrige uke.

Logikken bak dette er at når økonomien går bedre, så må staten stramme inn.

– Det var riktig å bruke mye penger da det var behov for det. Men når politikken virker og økonomien er i bedring, er det riktig å ta et steg tilbake, sa Solberg i forkant av regjeringens budsjettkonferanse i slutten av august.

VG/E24 varslet tirsdag at alle spor etter de siste årenes tiltakspakker vil være borte i statsbudsjettet, ifølge kilder.

– Tiltakspakkene fra i år blir ikke videreført, sa en kilde i regjeringssystemet til VG/E24.

Les også

Kutter krisepakker i neste års statsbudsjett

Tesla-avgift

Endrer opsjonsbeskatning for gründere

Innfører «Støre-rabatt»

Høyre/Frp-regjeringen vil bruke 700 millioner kroner på å gjøre det billigere å være rik og eie aksjer – etter avtale med Ap-leder Jonas Gahr Støre.


Etter det VG erfarer vil regjeringen innføre en verdirabatt på aksjer på 20 prosent fra og med 2018.
Dette innebærer at det bare skal betales formuesskatt på 80 prosent av verdien på aksjer og eiendeler i bedrifter.
Finansdepartementet har anslått at det vil koste 700 millioner kroner å innføre rabatten.

Vil utvide låneordning for skip

Det er kommet signaler om at regjeringen vil foreslå en midlertidig ordning de neste tre årene, for å komme verftene til unnsetning.

Regjeringen foreslår å utvide låneordningen for kjøp av skip fra norske verft til også å finansiere skip som skal brukes i Norge. Det meldte Sysla i slutten av august.

– Nå går det bedre på nesten alle områder innenfor norsk økonomi, men innen verft og skipsfart er det noen år til vi er der vi skal være, sa Solberg til Sysla.

I 2018 vil Eksportkreditt Norge, og garantisten GIEK, kunne være med på finansieringen av skip som skal brukes i norske farvann. Låne- og garantirammen skal være på 10 milliarder kroner neste år.

Regjeringen har også varslet tiltak for marine og maritime bedrifter. Det skal settes av 30 millioner til innovasjonsprogrammet «DemoHav» for å støtte nye prosjekter i marine og maritime bedrifter. Det varslet NTB i begynnelsen av september.

Forsvaret

Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner av bevilgningen til Sjøforsvaret. Det skriver Dagbladet.

Regjeringen vil kompensere for tjenestegjøring i Sivilforsvaret. Regjeringen vil foreslå å bevilge 9,4 millioner kroner til en ny godgjøringsordning som skal kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret. Det meldte Nettavisen fredag.

– Man skal ikke tape penger på å gjøre en plikttjeneste for samfunnet. Mange som tjenestegjør i Sivilforsvaret har ikke fått kompensert lønnen for sin vanlige jobb tilstrekkelig, sa justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til Nettavisen.

Regjeringen vil sette av 87 millioner kroner til sikring av Forsvarets bygninger og infrastruktur som fiberkabler i statsbudsjettet for neste år. Det meldte NTB i begynnelsen av september.

Les også

Regjeringen varsler tøffere prioriteringer

Forskning, undervisning og kompetanseheving

Flere lekkasjer indikerer at regjeringen blant annet vil satse på forskning, undervisning og kompetanseheving.

I statsbudsjettet vil 100 millioner kroner bli øremerket til tidlig innsats i barnehage og skole. I tillegg kommer 200 millioner mer i frie inntekter til kommunene. Det skriver Dagbladet onsdag.

Av de øremerkede midlene skal den største posten gå til flere lærerspesialister.

– Dette skal gå til å utdanne lærere for 1.–4. trinn, som allerede er i skolene i dag, til å bli eksperter på opplæring for de minste, sa kunnskapsminister Henrik Asheim til Dagbladet.

Flere av de øremerkede tiltakene i budsjettet, skal være rettet mot barnehagene.

I begynnelsen av mai meldte VG om en lignende budsjettlekkasje i forkant av revidert nasjonalbudsjett for 2017, og i forkant av kommuneøkonomiproposisjonen.
VG skrev da at regjeringen bevilger 200 millioner ekstra til tidlig innsats for de minste barna i skoler og barnehager.

Nav-ordning blir varig

Regjeringen vil gjøre en Nav-ordning som hjelper folk med psykiske problemer i jobb til en varig ordning. Det melder Nettavisen.
Ordningen er kalt Individuell jobbstøtte. Regjeringen vil i budsjettet for 2018 foreslå at bevilgningen der Nav blant annet henter midler til ordningen, dobles fra 100 millioner til 200 millioner.

– Individuell jobbstøtte har vist seg å være et vellykket prosjekt som hjelper folk med psykiske problemer og får dem inn i jobb, sier Solberg til Nettavisen.

Regjeringen vil gi 65 millioner kroner mer til yrkesfag. Det skrev Dagbladet i begynnelsen av september.

Pengene skal brukes på å øke kvaliteten, rekrutteringen og antallet lærlingplasser samt til opprettelse av nye studieplasser på fagskolene.

Det skal settes av 21,3 millioner til nye studieplasser innen IT og garanti for 500 nye IT-studieplasser over fire år, til en samlet kostnad av 145 millioner. Det meldte Khrone i begynnelsen av september.

Helse og integrering

I overkant av 2,7 milliarder kroner skal settes av til et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i Oslo.

– Hele kostnadsrammen er på 3,1 milliarder 2018 kroner, sa Anne Grethe Erlandsen (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, til VG i slutten av august.

Regjeringen lover 200 millioner kroner til opprusting av sykehusene i Volda og Ålesund neste år. I tillegg til 3,5 milliarder til nytt sykehus i Molde. Det meldte smp.no i slutten av august.

Bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet for tarmkreft økes med 18 til 62,8 millioner kroner. Programmet skal innføres over hele landet fra 2019. Det varslet helse- og omsorgsminister Bent Høie i begynnelsen av september.

Regjeringen foreslår å øke støtten til religiøse minoriteter med 30 millioner kroner, som totalt blir 78 millioner, skriver Vårt Land. Siden Høyre tok over makten har støtten til religiøse minoriteter økt gradvis over årene.

Det er også foreslått å åpne opp for dobbelt statsborgerskap.

– Vi varsler nå i statsbudsjettet at det vil komme en høringssak der vi foreslår å gi muligheten for dobbelt statsborgerskap, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), til NRK.

Ifølge Listhaug er et av de sterkeste argumentene for å tillate dobbelt statsborgerskap terrorbekjempelse.

Klima og miljø

Støtten til skogbevaring, det såkalte regnskogfondet, skal økes med 42 millioner til 3 milliarder. Det sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i begynnelsen av september til NTB.

Få nyhetene først! Last ned Min E24 i App Store eller Google Play for mobil og nettbrett.

Les også

Godt tegn for statsfinansene: Tapper mindre fra Oljefondet

Les også

Varsler tøffere tider for Erna

Les også

Sammenligner de blåblås el-avgiftshopp med eiendomsskatt

Publisert:
Gå til e24.no