Norges Bank med ny rapport: – Norske banker har blitt mer sårbare

Men det er særlig husholdningens gjeldsnivå som bekymrer Norges Bank.

BEKYMRET: Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen fotografert under en pressekonferanse i Norges Bank i 2012.
Publisert:

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen konstaterer at Norges Banks årlige gjennomgang av bankene forteller at de har fått større kapitalbuffere og bedre likviditet.

Men det betyr ikke at det ikke er noe å bekymre seg over.

«Fallet i oljeprisen har svekket vekstutsiktene og økt usikkerheten om den videre utviklingen i norsk økonomi. Høy gjeld i husholdningene og fallhøyden i eiendomsprisene kan forsterke et tilbakeslag. Bankenes kortsiktige finansiering i valuta gjør dem sårbare for uro i finansmarkedene,» skriver Norges Bank i sin oppsummerende pressemelding om rapporten «Finansiell Stabilitet 2015».

Sårbar for renteøkning

Det er særlig husholdningens gjeldsnivå som bekymrer Norges Bank. Ikke fordi gjelden i dag er for tung å bære, men at den fort kan bli det.

«Med tre prosentenheters renteøkning vil husholdningenes rentebelastning nå kunne komme nær nivåene på slutten av 1980-tallet,» skriver Norges Bank i rapporten.

Det skjer samtidig som norsk økonomi preges av økt usikkerhet, høyere arbeidsledighet og fare for et boligprisfall.

Les også

Finanstilsynet: – Historisk høy gjeld i husholdningene

Norges Bank mener likevel faren for en kraftig økning i misligholdet av boliglån er liten.

«Husholdningene vil trolig møte fall i inntekt og boligpriser med å kutte i konsumet for å betjene gjelden,» skriver Norges Bank.

Kan gi ringvirkninger

Men et slikt scenario vil få negative konsekvenser for bankene og økonomien, tror Norges Bank.

«Et fall i husholdningenes konsum kan igjen ramme foretakenes inntjening og evne til å betjene gjeld. Bankene kan da få tap på lån til foretak. Tapene kan svekke bankenes evne til å yte kreditt og dermed bidra til å forsterke nedgangen,» skriver Norges Bank.

Les også

Banksjef: – Finanstilsynet kan forsterke nedturen

Sentralbanken konkluderer med at det fortsatt er behov for strenge krav til bankenes egenkapital, men samtidig med at bankene allerede er solide.

«Solide og likvide banker gjør samtidig norsk økonomi bedre i stand til å tåle et tilbakeslag og finansiell uro,» heter det i Norges Banks oppsummerende pressemelding.

Les også

Sjeføkonom: – Renteøkning kan utløse boligkrakk

Les også

Den norske gjeldsveksten avtar – men ikke i husholdningene

Les også

– Overhodet ikke vurdert og diskutert det som noe alternativ

Publisert:

Her kan du lese mer om