Frp vil hastebehandle krisepakke: – Vi har ikke tid til å vente. Dette kan gjøres på dager.

Regjeringen har lagt frem ny krisepakke. NHO-sjef Ole Erik Almlid ber om flere justeringer. Nå ønsker partiene på Stortinget hastebehandling av pakken.

Siv Jensen (Frp).
Publisert:

Tirsdag la regjeringen ny krisepakke for næringslivet. Den totale rammen er på 17,7 milliarder kroner.

– Vi følger utviklingen i norsk næringsliv tett. Dagens situasjon viser at det er nødvendig med mer omfattende støtteordninger, sier næringsminister Iselin Nybø.

Blant annet settes det av 5 milliarder kroner til en ny kompensasjonsordning for næringslivet.

For september og oktober vil bedrifter kunne få dekket inntil 60 prosent av faste, uunngåelige kostnader. Først fra november og desember økes det til inntil 70 prosent. Regjeringen har også satt et tak på 50 millioner kroner i utbetaling.

I tillegg kommer en rekke andre forslag (se faktaboks).

Siv Jensen: – Ikke tid å vente

Nå skal regjeringen forhandle med Stortinget om tiltakene. Frp er regjeringens støtteparti i budsjettforhandlingene. De vil ha pakken behandlet som egen hurtigsak.

– Vi kan gjøre dette på dager, sier Frp-leder Siv Jensen.

– Vi har ikke tid til å vente på budsjettforhandlingene, legger hun til.

Jensen minner om at budsjettbehandlingen trekker ut.

Frp-lederen varsler at partiet vil kreve endringer. Hun er opptatt av at det ikke er gjort noe med skatter og avgifter.

– Mange regninger skatt og avgifter forfaller nå. Det er også med på å skape forutsigbarhet for bedriftene, sier hun.

– Det er bra at regjeringen kommer med brede ordninger. Men vi tror ikke det er gode nok. Vi må komme tilbake til dette når vi har fått innspill fra berørte parter, understreker hun.

– Er 17,7 milliarder nok?

– Vi må justere kompensasjonsgraden til bedriftene. Da vil det naturlig nok komme på noe mer. Men vi er i den situasjonen at vi har et betydelige beløp på bok. Dette er tidspunktet vi skal bruke av de pengene for å sørge for at vi har arbeidsplasser og bedrifter når denne krisen er over. Noe annet ville være uhørt, sier hun.

Ap: – Klare svakheter

Arbeiderpartiet er langt fra fornøyd med pakken som presenteres.

Terje Aasland (Ap).

– Regjeringen har skapt unødvendig utrygghet i en krevende tid, sier Terje Aasland.

Han er partiets næringspolitiske talsperson.

Aasland peker på at den nye kompensasjonsordningen har klare likhetstrekk men den forrige.

– Denne inneholder klare svakheter. Blant annet sesongbedrifter og oppstartsbedrifter faller utenfor, sier Aasland.

Aps Aasland sier at partiet forholder seg til at pakken er fremmet som en del av budsjettet. Men legger til at en eventuell hastebehandling, slik Frp har foreslått, ikke har vært diskutert i Ap.

Sp: – Bruk offentlig sektor som en motor

Senterpartiet mener pakken er «altfor tafatt». Det sier Sigbjørn Gjelsvik. Han er finanspolitisk talsperson i partiet.

Gjelsvik sier det skal ikke stå på dem når det kommer til tempo i Stortinget.

– Men det aller viktigste er at tiltakene blir kraftfulle nok og treffer riktig. Der er det en stor jobb å gjøre, sier Gjelsvik.

Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet.

Også SV mener pakken bør hastebehandles.

– Pakken er en svak variant av det Stortinget vedtok i vår. Jeg er bekymret for at kompensasjon for sosiale ordninger ikke er tilstrekkelig eller treffer godt nok, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Hun er finanspolitisk talsperson i partiet.

– Ordningene som kommer nå treffer ikke godt nok og er for kortvarige, sier hun.

Hun peker spesielt på inntektssikringsordninger og forutsigbarhet for bedriftene.

– Mange trenger hjelp

Ole Erik Almlid er administrerende direktør for NHO. Han sier han er stort sett fornøyd med tiltakene som blir presentert.

Ole Erik Almlid, NHO

Vil gi mer til store bedrifter

Almlid mener også at taket må heves.

– Det må være opp til 80 millioner kroner, sier han.

NHO-sjefen legger til:

– Vi har store konserner som er utsatt, og som har mange tusen arbeidsplasser.

Ellers mener han ordningen er bra.

– Jeg er sikker på at regjeringen, sammen med Stortinget og spesielt Frp, kommer frem til en bedre ordning, sier han.

– Det er bra at de kommer oss i møte på kompensasjonsordningen. Mange i norsk næringsliv trenger hjelp så vi unngår å miste flere arbeidsplasser enn nødvendig, sier han.

Almlid mener 60 prosent for september og oktober ikke er godt nok.

– Det må økes til minimum 70 prosent også for september og oktober, mener han.

– Få lyspunkter i tiltakene

Tiltakene treffer utelivsbransjen for dårlig, mener Rhiannon Hovden Edwards.

Hun er leder i Virke kultur og opplevelser.

Situasjonen for utelivet er mer kritisk nå enn den var i mars, understreker hun.

– I tillegg venter nye runder med permitteringer. Det er enorm usikkerhet rundt hva fremtiden bringer, sier Edwards.

Hun mener det er uforståelig at regjeringen kan tro at utelivet etter åtte måneder i krise skal kunne tåle en ny periode med nedstengning uten forsvarlig hjelp.

– Det hjelper ikke utelivet om de går litt konkurs eller veldig konkurs.

Edwards mener Stortinget må få på plass flere ting:

  • En ordning for rask permittering.
  • Lønnstilskudd.
  • Utsettelse av innbetaling av moms og arbeidsgiveravgift for hardt rammede virksomheter.
  • Ordningen vare så lenge pandemien varer.

– Bekymret

Ordningen blir søkbar først over nyttår. Det bekymrer SMB Norge. De jobber for små og mellomstore bedrifter.

– Vi er ordentlig bekymret for at det vil ta så lang tid før disse sårt tiltrengte midlene er inne på konto, sier Olaf Thommessen. Han leder SMB Norge.

Thommessen legger til:

– Mange av de små virksomhetene brukte opp det de hadde i krisekassen under våren. De har ikke noen buffer å tære på denne gangen.

Nå frykter han at ventetiden kan gjøre at flere går konkurs.

Publisert: