Oslo by i kveldsskrud

Gabriel Aas Skålevik

Det er politikk å prioritere

Byrådet i Oslo har akkurat lagt fram et budsjett der vi gjør noen tøffe prioriteringer. Det liker ikke Høyres Øystein Sundelin.

 • Einar Wilhelmsen (MDG)
  Einar Wilhelmsen (MDG)
  Finansbyråd i Oslo
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Det rødgrønne byrådet i Oslo gjennomført store og helt nødvendige satsninger i byen. Det er vi stolte av. Vi overtok en hovedstad fra et borgerlig byråd der det hadde fått lov til å bygge seg opp store etterslep i kommunen.

Etter at vi tok over har vi tidoblet sykkelveiutbyggingen. Vi har gitt eldreomsorgen et helt nødvendig løft og satt fart på barnehageutbyggingen. Og vi har fått på plass en nødvending satsing på idrett og aktivitet, med alt fra lekeplasser til nye idrettsanlegg og de første nye kommunale badene på 40 år.

Bakgrunn: Innlegget er et svar på denne kronikken, som E24 publiserte 5. november

Vi har satt i gang helt nødvendige satsninger som har kommet Oslos innbyggere til gode, og det tror jeg folk har merket. I gode tider er dette fornuftig og riktig økonomisk politikk.

Året 2020 er ikke et vanlig år. Mye har endret seg, også den økonomiske situasjonen for kommune-Norge. Den største endringen er at koronapandemien gir oss kraftig økende usikkerhet. Det er viktig at vi fortsetter å opprettholde et godt tilbud til kommunens innbyggere, samtidig som vi nå holder igjen og forbereder kommunen på at det kan bli krevende tider.

Heldigvis har vi de siste fem årene bygget opp en solid økonomi i Oslo kommune. Vi har bygget opp fond, gjennomført ekstraordinære nedbetalinger av kommunens gjeld, og regnskapene viser kraftig redusert gjeldsgrad. Det gjør oss godt forberedt på ruskevær.

Les også: Oslo setter av nesten tre milliarder til coronatiltak i 2021

Men det er ikke bare koronapandemien som gjør at vi er i krevende økonomiske tider. Under Høyre-regjeringens styre har kommuneøkonomien de siste årene blitt merkbart svakere. Det merkes i kommuner over hele landet. Dette bør bekymre oss. Koronapandemien har vist hvor viktig kommune-Norge er for landets beredskap. Vi er førstelinja i møtet med innbyggere og næringsliv.

Og selv om Staten har lovet å dekke alle koronautgifter kommunene har hatt, er Oslo fortsatt en halv milliard unna å få full kompensasjon i år. Vi vet ikke ennå om dette er penger vi må dekke selv. Samtidig sliter næringslivet i byen vår. Det viktigste vi i kommunen gjør da, er å ikke trappe ned på vår aktivitet og våre innkjøp. Vi fortsetter investeringene våre i skoler, sjukehjem og sykkelveier. Vi står nå midt i en krevende øvelse der vi skal klare flere ting på en gang: Vi bør redusere kostnadene der det er mulig, og samtidig holde aktiviteten oppe og gi forutsigbarhet der det trengs. Vi skal sikre en effektiv smittehåndtering som tar Oslo trygt gjennom pandemien, samtidig som vi skal planlegge for tiden etter korona.

Det er ikke nok å ha et budsjett som går i balanse på kroner og øre. Midt i koronahåndteringen må vi ikke glemme at samfunnet vårt skal gjennom store endringer de neste åra. Vi skal skape et klimanøytralt samfunn der vi lever innenfor naturens tålegrenser, samtidig som vi arbeider for omfordeling, skaper arbeidsplasser og gir gode, trygge liv for alle Oslos innbyggere. Budsjettet byrådet akkurat har levert, er et godt skritt på vei i den retningen.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Koronaviruset
 2. Politikk
 3. Oslo
 4. Kommuneøkonomi
 5. Næringsliv
 6. Eldreomsorg
 7. Idrett

Flere artikler

 1. Å feile er menneskelig – å skylde på andre er politikk

 2. Selvaag mener bolig-spleiselag mellom Oslo og konkurrenten gjør konkurransen helt umulig

 3. Lagmannsretten snudde opp ned på Entras utbyggingskrangel med Oslo kommune – nå ankes saken til Høyesterett

 4. Sp-kommuner krever inn mest eiendomsskatt

 5. Oslo-byrådet strammer inn tiltakene