Sjeføkonom: Burde tatt omstridt boliglån-grep i 2017

Finansminister Jan Tore Sanner (H) advares fra alle kanter mot å gi nordmenn mindre i boliglån fra neste år. Men den omstridte maksgrensen Finanstilsynet foreslår, burde vært innført for flere år siden, mener sjeføkonom.

KJØPER IKKE VARSKU OM TILSYNSFORSLAG: – De som tjener mest på at boligprisene roer seg ned, er jo nettopp førstegangskjøperne, fremholder sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.
Publisert:

– Det viktigste for å sikre en stabil boligprisutvikling, i det minste på kort sikt, er at vi har et rammeverk som demper gjeldsveksten og setter et øvre tak, fremholder sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

– Spesielt med så lav rente som vi har nå. Uten det, vil vi være tilbake i 2016-situasjonen med eksplosiv prisvekst på null komma niks.

I dag kan bankene gi nordmenn lån på inntil fem ganger inntekten. Har du 500.000 i årslønn, kan boliglånet altså bli 2,5 millioner – såfremt du ikke har annen gjeld, som i så fall trekkes ifra.

Men Finanstilsynet synes det blir for mye. De vil at maksgrensen senkes fra 5 til 4,5 ganger inntekten i de nye reglene for boliglån som regjeringen nå er i gang med å utforme.

PØNSKER UT NYE BOLIGLÅNSREGLER: Finansminister Jan Tore Sanner lover å ta en beslutning «i god tid» før dagens forskrift utgår, som er ved årsskiftet.

Sterk motbør

Tilsynet vil også begrense bankenes mulighet til å fravike disse reglene.

Kort fortalt: Vi får mindre i boliglån, og dårligere sjanser for spesialbehandling i banken. Men bare hvis tilsynet får gjennomslag hos regjeringen og finansminister Jan Tore Sanner (H).

Det er ikke sikkert. Siden han mottok tilsynsforslagene tidlig i høst, har Sanner sendt dem ut på høring. E24s gjennomgang av høringssvar viser at kun én av ti ledende aktører støtter tilsynsforslagene.

Flere advarer Sanner mot konsekvensene av å stramme inn slik tilsynet vil. I sitt høringssvar skriver Norges Eiendomsmeglerforbund:

«Skaden vil være relativt større dersom man utløser en korreksjon i en tid hvor norsk økonomi opplever det største tilbakeslaget siden krigen. Boliginvesteringene vil bli sterkt rammet av en boligpriskorreksjon i den sårbare fasen norsk økonomi er inne i.»

Les også

Pønsker ut nye regler for boliglån: «Alle» ber Sanner trosse Finanstilsynet

– Førstegangskjøpere kan tjene

Andre mener innstrammingene vil utestenge flere fra boligmarkedet, ved at man ikke får låne nok til å muliggjøre boligkjøpet.

Macic i Prognosesenteret stusser over at så mange synes å ta for gitt at konsekvensene blir negative:

– Det er litt overraskende at flere av høringssvarene insinuerer at resultatet av forslaget ville blitt en priskorreksjon, fremholder Macic.

– Konsekvensene av en innstramming vil bli svakere boligprisvekst, ikke nødvendigvis fall. Vi finner heller ingen statistikk som tyder på at det vil holde enkelte grupper ute av markedet. De som tjener mest på at boligprisene roer seg ned, er jo nettopp førstegangskjøperne, fremholder sjeføkonomen.

I 2016 lå hovedtyngden av utlån på rundt tre ganger inntekten. Men de siste årene har gjeldsgraden økt markant. Andelen lån som utgjør fem ganger inntekten har eksplodert, viser tall fra Finanstilsynet.

Sjekk denne grafen:

Fordelingen av nye nedbetalingslån etter gjeldsgrad i 2016 (oransje prikker), 2019 (lyseblå linje) og 2020 (mørkeblå søyler)

– Jeg tror det hadde vært bedre om man startet med et lånetak på 4,5 ganger inntekt i 2017, så ville vi ikke fått denne utviklingen, kommenterer Macic.

– Det handler mye om forventningsstyring. Forslaget fra Finanstilsynet, som for mange oppleves som en kraftig innstramming, er fortsatt et relativt romslig regelverk.

I dag viser tallene at 28 prosent av nye nedbetalingslån innvilget fra august har hatt en gjeldsgrad på over 450 prosent – altså over hva Finanstilsynet foreslår som ny maksgrense.

– Hvis nesten en tredjedel av boligkjøperne måtte nedjustert lånesummen litt, hadde de hatt mindre å komme med i budrundene og prisveksten hadde avtatt. Jeg tror likevel ikke vi ville fått en kraftig korreksjon, så lenge vi har så lav rente som nå.

Les også

Finanstilsynet: Boligkjøperes gjeld øker

– For drastisk

Andre økonomer møter den foreslåtte lånebremsen mer større skepsis.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken påpeker at coronapandemien har tvunget Norges Bank til å innføre rekordlav rente, noe som fyrer opp boligprisene – og kan gjøre det nødvendig å stramme inn på utlån hvis markedet blir for hett.

– Jeg mener likevel at Finanstilsynets forslag om å stramme inn gjeldsgraden fra 5 til 4,5 vil være et for drastisk tiltak, fremholder Due-Andresen.

Hun viser til at kun ett av fem nye nedbetalingslån oversteg 4,5 ganger inntekten i 2019.

– Dermed mener jeg denne innstrammingen ville rammet altfor mange. Jeg vil heller stille meg bak forslaget til Norges Bank, som innebærer at egenkapitalkravet ved kjøp av sekundærbolig, som i Oslo er 40 prosent, utvides til å gjelde hele landet. I tillegg mener jeg man også kan vurdere å stramme inn fleksibilitetskvoten.

Finanstilsynet har anbefalt å stramme inn bankenes fleksibilitetskvote fra 10 til 5 prosent av alle utlån på landsbasis, men møter tydelig motstand fra bankene.

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank, påpeker at nordmenns økende gjeld riktig nok gir en finansiell sårbarhet, men at større lån også er lettere å betjene når renten er lav, som nå. Han tror låneinnstramminger dessuten vil gi uheldige fordelingseffekter.

– Samlet sett mener jeg derfor Finansdepartementet bør lytte mest til andre høringsinstanser, og i stor grad beholde dagens forskrift, skriver Jullum til E24.

Publisert:
Gå til e24.no