Tror skyhøy oljepengebruk spikrer raskere rentehopp

Sjeføkonom Elisabeth Holvik mener Norges Bank vil gi beskjed om at det første rentehoppet kommer i september, etter at regjeringen legger opp til å pøse enda flere oljemilliarder inn i norsk økonomi.

RENTEHOPP: Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 tror Norges Bank vil gi beskjed om at renten settes opp i september.
  • Asgeir Aga Nilsen
  • Joachim Birger Nilsen
Publisert:

Regjeringen la tirsdag frem det reviderte nasjonalbudsjettet, som blant annet inneholder budsjettendringer siden i fjor høst.

I budsjettet legger regjeringen opp til å bruke 402,6 oljemilliarder, en oljepengebruk som er høyere enn i coronaåret 2020 og mer enn tidligere anslått.

Oppgangen er på 90 milliarder siden statsbudsjettet for 2021 ble lagt frem i oktober. Pengebruken er også 40 milliarder høyere enn regjeringens oppjusterte anslag i januar.

Det vil bidra til at Norges Bank oppjusterer den såkalte rentebanen, altså sentralbankens prognose for renteutviklingen fremover, mener sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1.

Venter tidlig rentehopp

Hun sier at «kombinasjonen av nullrente, kraftig økning i oljepengebruken over statsbudsjettet og hopp i råvarepriser» vil medføre at Norges Bank kommer til å signalisere en renteøkning i september.

Beskjeden vil bli gitt ved det neste rentemøtet i juni, tror Holvik.

En slik renteprognose vil være hakket høyere enn dagens, som tilsier at også desember er et aktuelt tidspunkt for den første renteøkningen.

Les også

Det viktigste fra revidert budsjett

– Går ting som planlagt, er det ikke behov for så kriselav rente som vi har i dag, sier Holvik.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets tror derimot ikke at Norges Bank vil gjøre noen endringer i anslagene.

– Det har vært store utslag fra måned til måned på grunn av utviklinger i pandemien, og jeg tror ikke Norges Bank vil gjøre endringer i sine prognoser om norsk økonomi etter revidert nasjonalbudsjett.

– Budsjettet var egentlig ingen stor overraskelse, og markerer på mange måter snøen som falt i fjor, sier han.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets

Heller ikke sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror budsjettet vil få noen konsekvenser for rentene.

– At Norges Bank skal stramme inn mens regjeringen fortsatt gir full gass i finanspolitikken virker ikke helt rimelig.

Les også

Regjeringen nedjusterer vekstutsiktene

Norges Bank satt renten ned til rekordlave null prosent i mai i fjor for å hjelpe økonomien gjennom coronakrisen.

Regjeringens anslag for økonomisk vekst, som tar med oljepengebruken, ligger tett på hva Norges Bank har anslått.

Holvik mener det heller er høy prisvekst enn for høy temperatur i økonomien, som kan bidra til at rentene presses opp.

– Det som kan være utfordringen er at veksten blir moderat, men prisveksten skyter fart. Med store investeringsprosjekter, økt lønnsvekst, god fart i boligmarkedet og stigende råvarepriser, så kan en få en for høy prisvekst fremover.

– Bør bekymre Norges Bank

Norges Bank har et mål om at den årlige veksten i konsumprisene er nær to prosent over tid. Hvis prisveksten skyter for langt over målet kan sentralbanken motvirke dette med å sette renten opp.

Høy oljepengebruk kan bidra til at prisveksten øker gjennom høyere etterspørsel etter varer og tjenester, og at lønningene øker i offentlig sektor, mener Holvik.

Les også

Forvaltere rustet for inflasjonshopp: Satser på råvareboom

Hun fremholder at det kommer på toppen av andre tegn til at økonomien og prisveksten er på vei opp.

– Vi ser at sparingen har økt kraftig. Tegnene da en åpnet opp for handel her i Oslo var en enorm vilje og lyst til å handle igjen.

– Det at mange har penger oppspart og et oppdemmet ønske om å bruke penger, økte råvarepriser og knapphet på en del arbeidskraft kan gi en kombinasjon som bør bekymre Norges Bank, sier hun.

Krisen i fjor bidro til at norske husholdninger sparte 257 milliarder kroner, det dobbelte av året før, ifølge SSB.

I den internasjonale råvareøkonomien har en rekke priser skutt fart. Alt fra kobber, aluminium og olje til bomull, tømmer og soyabønner har steget kraftig i pris det siste året.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Elisabeth Holvik
  2. Revidert nasjonalbudsjett
  3. Rente

Flere artikler

  1. Regjeringen nedjusterer vekstutsiktene

  2. Revidert nasjonalbudsjett: Slik påvirkes økonomien din

  3. Det viktigste fra revidert budsjett

  4. Regjeringen bruker 90 flere oljemilliarder

  5. Sjeføkonom: – Et overraskende stramt budsjett i norsk forstand