Norges Bank: Økte oljeinvesteringer gir «vekst-boost» i norsk økonomi

Investeringene i oljenæringen har økt mer enn ventet. Det er en av grunnene til at Norges Bank tror på enda mer fart i norsk økonomi i år.

Njord A-plattformen til Equinor ligger inne til totalrenovering hos Kværner Stord. Bildet er tatt i oktober 2018 fra helikopterdekket til den nye boligplattformen som Kværner har bygget for Johan Sverdrup-feltet.

Foto: Marius Lorentzen E24
  • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

Torsdag varslet Norges Bank som ventet at styringsrenten økes fra 0,75 til 1,0 prosent.

Samtidig gjentas budskapet om at sentralbanken venter ytterligere en renteøkning til høsten, men det er fortsatt usikkert om den hevingen vil komme på rentemøtet i september eller i desember.

Samtidig med rentenyheten har Norges Bank også sluppet ferske prognoser for norsk og internasjonal økonomi.

Norges Bank oppjusterer forventningene sine til økonomisk vekst, inflasjon og lønnsvekst i Norge i år. En viktig driver er oljenæringen:

– Investeringene på norsk sokkel ser ut til å bli høyere i år og neste år enn anslått i desember, men noe lavere lenger frem, skriver Hovedstyret i Norges Bank.

Den økte aktiviteten i oljenæringen smitter over på aktiviteten på land.

– Veksten i fastlandsøkonomien var høyere enn ventet i fjerde kvartal i fjor. Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk venter at veksten i produksjonen holder seg oppe fremover, skriver Hovedstyret.

Sentralbanken spår at oljeinvesteringene i 2018 på 154 milliarder kroner vil øke med hele 12,5 prosent i år. Det er to prosentpoeng mer enn i deres forrige prognose.

I 2020 venter de en langt magrere vekst på 1,0 prosent (prognosen er kuttet med 2,0 prosentpoeng) og deretter et fall på 1,0 prosent i 2021 (prognosen er kuttet med 1,5 prosentpoeng.

I 2022 venter de et fall i oljeinvesteringene på hele 6,0 prosent.

Denne prognosen vil kunne bli påvirket av oljeprisen fremover, og ikke minst hvilke funn som gjøres på norsk sokkel. En høy oljepris og nye funn vil kunne få oljeselskapene til å finne frem sjekkhefte for å sikre utbygginger, noe som igjen vil gi økt fart i norsk økonomi.

Les også

Norges Bank hever renten som ventet

Tror veksten bremser opp neste år

Norges Bank peker på at det har godt bra i norsk økonomi etter at Norge i 2016 traff bunnpunktet i oljekrisen. De mener det «er utsikter til at oppgangen i norsk økonomi fortsetter»:

– Det har vært god vekst i norsk økonomi siden høsten 2016. Sysselsettingen har økt, og arbeidsledigheten har falt. Oppgangen internasjonalt, høyere oljepris og lave renter har bidratt til å løfte veksten.

I de nye prognosene sine spår Norges Bank en økonomisk vekst i Fastlands-Norge i år på 2,7 prosent, opp fra forrige prognose på 2,3 prosent.

Neste år venter Norges Bank en vekst på 1,8 prosent, noe som er opp fra forrige prognose for 2020 på 1,6 prosent.

I 2021 ventes veksten å ende på 1,2 prosent, noe som er 0,2 prosentpoeng lavere enn i forrige rapport. Dermed ventes veksten å ligge på under halvparten av årets nivå, mye takket være en forventet oppbremsing i oljeinvesteringene.

Tidligere denne uken kom regjeringen med oppdaterte prognoser, som viser fastlandsvekst over trend både i år og neste år på henholdsvis 2,7 og 2,5 prosent.

Norges Bank har også kuttet i prognosen for arbeidsledigheten i år fra 3,8 til 3,6 prosent (etter ledighetstallene fra Statistisk sentralbyrå, AKU).

Kjerneinflasjonen er ventet å ende på 2,3 prosent i år, mens Norges Bank sist ventet 2,0 prosent.

Lønningene er ventet å stige med 3,3 prosent i år, noe som er 0,1 prosentpoeng mer enn Norges Bank spådde forrige gang.

Selv om Norges Bank tror på økt lønnsvekst, peker de på at lønnsomheten i deler av næringslivet er lavere enn ventet.

– Prisveksten har vært høyere enn anslått i forrige rapport. I februar var tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) 3,0 prosent. Justert for avgiftsendringer og uten energivarer var prisveksten (KPI-JAE) 2,6 prosent. Kronekursen er svakere enn ventet, skriver Norges Bank og fortsetter:

– Samtidig ser det ut til at lønnsomheten i deler av næringslivet, og særlig i oljeleverandørnæringen, er svakere enn tidligere lagt til grunn. Det kan dempe oppgangen i lønnsveksten fremover.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank
  2. Rentemøte Norges Bank

Flere artikler

  1. SSB kutter renteprognosen – venter færre hevinger enn tidligere

  2. SSB ser lysere på utsiktene, venter renteoppgang neste år

  3. Nordea spår investeringsfall: – Vil dempe norsk økonomi

  4. Derfor hevet Olsen renten

  5. DNB Markets spår høyere vekst, sterkere krone