KREDITTANALYTIKER OM NORGES BANKS LÅN: - Dette markerer et skifte fra Norges Bank

Norges Banks auksjon av f-lån til bankene viser at de begynner å gjøre tiltak for å få ned renten.

VIL DEMPE PENGEMARKEDSRENTEN: Norges Bank tilbyr bankene likviditet for å dempe pengemarkedsrenten, etter en betydelig oppgang den siste uken.
Publisert:

Mandag er det klart at Norges Bank tilfører 20 milliarder norske kroner i likviditet til bankene, etter at en auksjon av kortsiktige lån (F-lån) er avsluttet klokken 14.00.

Sentralbanken mottok bud på 43,8 milliarder kroner under auksjonen, ifølge nyhetsbyrået.

- Dette markerer et skifte fra Norges Bank, sier renteanalytiker Gaute Langeland i Nordea Markets til E24.

- Her er det ikke lånet i seg selv som er det viktigste, men at sentralbanken signaliserer at den er villig til å komme med tiltak for å få ned renten. Nå er sentralbanken i gang med å gjøre noe med situasjonen.

Den laveste renten ligger på 2,05 prosent, og likviditeten har en løpetid på tre dager, fra 5. til 8. juli.

Kraftig renteoppgang

Pengemarkedsrenten har den seneste tiden steget betydelig, til tross for at Norges Bank holdt styringsrenten i ro på 2 prosent ved rentemøtet 23. juni, samtidig som fremtidige rentehevinger ble skjøvet lenger frem i tid.

Allerede da uttrykte sentralbanken at den ikke var komfortabel med utviklingen i pengemarkedet. Siden den gang har avstanden mellom styringsrenten og tremåneders niborrente tiltatt ytterligere.

Denne renten følges tett da den er svært sentral i pengemarkedet, og avgjørende når bankene fastsetter rentenivået på blant annet boliglån.

Hvis pengemarkedsrenten stiger kan det føre til at bankene setter opp utlånsrenten til tross for at Norges Bank holder sin styringsrente i ro.

Fra torsdag klokken 16.00 til samme tidspunkt fredag hoppet tremåneders niborrente 10 basispunkter eller 0,1 prosentpoeng, opp til 2,87 prosent. Også i slutten av mai gjorde renten et formidabelt hopp på 0,15 prosentpoeng fra 25. mai til dagen etter.

Siden årsskiftet har niborrenten dermed økt med i overkant av 0,6 prosentpoeng, mer enn to "kvartinger" fra Gjedrem. Det til tross for at styringsrenten i den perioden kun har blitt hevet 0,25 prosentpoeng på maimøtet, og at rentebanen har blitt nedjustert i den pengepolitiske rapporten.

Les også: Norges Bank pumper ut penger

Tregere mellombankmarked

Norges Bank bekrefter at den nå tilfører likviditet etter å ha vært vitne til en oppgang i rentenivået.

- Etter vår vurdering er den totale likviditeten i markedet relativt god, men ettersom den kortsiktige renten fortsatte å være noe høyere enn normalt, besluttet vi å tilby dette tredagerslånet, sier Anders Svor, assisterende direktør for Market Operations i Norges Bank, til Reuters.

- I takt med at distribusjonen mellom bankene ser ut til å gå noe tregere, og ikke så jevnt som vi pleier å se at den går, har vi sett at rentene i de veldig kortsiktige pengemarkedene har økt i løpet av de siste dagene.

Han tror situasjonen kan forverres ytterligere i tiden fremover.

- Likviditeten blir ganske stram i midten av juli på grunn av ordinære skatteinnbetalinger, og dette er også noe vi vil se i begynnelsen av august når skatteinnbetalinger fra oljenæringen forfaller, forklarer Svor.

Tiltakene gir rentefall

Sammen med nyheten om mandagens F-lånsauksjon, ga sentralbanken også beskjed om at det 15. juli vil legges frem et lån nummer to, som varer i fire uker. I tillegg varsles det om ytterligere likviditet på toppen av dette.

Forhåndsvarselet, som av valutaanalytiker Maren Romstad i DnB Nor Markets beskrives overfor E24 som "ganske uvanlig", har allerede gitt resultater i pengemarkedet.

Mandag har tremåneders niborrente falt 0,03 prosent til 2,81 prosent ved fastsettelsen, eller "fiksingen" klokken 12.00. Énmånedersrenten har falt 0,06 prosentpoeng til 2,60 prosent.

Ikke dollardrevet

Rentenivået er imidlertid fortsatt høyt, og høyere enn i resten av 2010, ser man bort fra rentetoppen i slutten av forrige uke. Man må tilbake til slutten av april 2009 for å finne tilsvarende nivå, den gangen renten var på full fart ned i kjølvannet av finanskrisen.

Siden bunnen på 1,76 prosent ble nådd 5. august i fjor, har pengemarkedsrenten krøpet gradvis oppover.

Den siste tiden har kreftene som har drevet rentenivået imidlertid endret seg: I begynnelsen av mai var det først og fremst utviklingen i dollarrenten (libor) som drev den norske renten (niborrenten) høyere, ettersom Norge ikke har et eget pengemarked, og niborrenten utledes av liborrenten.

Nå er det imidlertid høyere etterspørsel etter kronelikviditet mot dollarlikviditet som driver den norske pengemarkedsrenten opp, i en periode da liborrentene har ligget mer stabilt.

Flere nyheter på E24.

Publisert: