Oljefondet over 2.500 milliarder

Statens pensjonsfond - utland økte balansen med over 50 milliarder i august-måned.

DET HAR SNUDD: Oljefondet og toppsjef Yngve Slyngstad har snart hentet inn alt det tapte i 2008 og starten av 2009.
Publisert:

Norges Banks balansetall for august viser at Ojefondet har lagt på seg ytterligere 56 milliarder kroner i løpet av august.

Innskudd i Statens pensjonsfond - utland, som oljefondet kalles, er nå på 2.522 milliarder kroner, opp fra 2.465 milliarder kroner ved juli-måneds slutt.

Solid andrekvartal

I andre kvartal i år oppnådde Oljefondet en avkastning på 12,7 prosent. Det er det beste resultatet noensinne.

I rene kroner økte fondet med 309 milliarder i løpet av kvartalet. Av dette skyldes 270 milliarder avkastningen.

Hovedgrunnen til den gode avkastningen er oppgangen i verdens aksjemarkeder, og lavere risikopåslag i rentemarkedene. Sistnevnte bidrar til at verdien av fondets obligasjoner øker.

- Den positive utviklingen har fortsatt inn i tredje kvartal, og fondet er nå over 2500 milliarder kroner, sa oljefondets direktør Yngve Slyngstad etter andrekvartalsresultatet.

Ved utgangen av andre kvartal var verdien på fondet 2.385 milliarder kroner.

Mer på aktiv

Men fondets egne investeringsvalg – den såkalte aktive forvaltningen, bidro også tungt. Meravkastningen var hele 2,1 prosentpoeng i andre kvartal – også det er det beste resultatet noensinne.

Aksjeporteføljen, som ved utgangen av perioden var på 60,3 prosent, hadde en avkastning på 19,5 prosent, mens renteporteføljens avkastning var på 5,1 prosent.

Mesteparten av denne meravkastningen kommer fordi fondets obligasjoner har utviklet seg bedre enn gjennomsnittet av obligasjoner i verdensindeksen.

Yngve Slyngstad måtte tåle mye kritikk ved årsskiftet, etter at Oljefondet tapte 633 milliarder kroner i fjor. Mye av tapet – om lag 80 milliarder kroner – skyldtes dårlige resultater i fondets aktive obligasjonsforvaltning.

600 milliarder

Slyngstad har gjennom våren flere ganger sagt at mye av dette tapet vil komme tilbake når markedene bedrer seg. Resultatet for andre kvartal og de to første månedene i tredjekvartal gir Slyngstad mye rett.

- Siden markedene snudde i mars og frem til i dag, har fondets verdi økt med mer enn 600 milliarder kroner, sa Slyngstad.

I dette tallet var det imidlertid også iregnet tilførsler fra Finansdepartementet på om lag 50 milliarder kroner.

Les mer: Tidenes aksjefest i Oljefondet

Til forsiden

Publisert:
Gå til e24.no