– Lofoten kan utløse 300 milliarder i investeringer

En åpning av Lofoten Vesterålen og Senja for oljevirksomhet kan dempe virkningene av at oljealderen er på hell.

FRYKTER JOBBRAS: En rapport viser at antallet jobber i oljeindustrien kan halveres uten oljeutbygging i Lofoten og Vesterålen.
Publisert: Publisert:

– En utbygging av nordområdene vil være helt nødvendig for å forhindre en krasjlanding for norsk petroleumsindustri. Uten utsiktene til utvinning av ressursene i nordområdene kan tusenvis av norske arbeidsplasser bli nedlagt, staten vil miste enorme inntekter og velferdsordningene våre vil komme under press, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Torsdag ble en ny rapport lagt fram om oljevirksomhet i nord. Rapporten er laget av rådgivningsselskapet Econ-Pöyry på oppdrag fra Lederne.

Arbeidsplasser

Rapporten anslår at det kan investeres for 300 milliarder kroner fra 2020 til 2050 dersom de omstridte områdene åpnes for petroleumsvirksomhet. Dette kan gi grunnlag for mellom 3.000 og 8.000 varige arbeidsplasser i petroleumsindustrien og leverandørindustrien.

En åpning vil også kunne bremse fallet i investeringer på den norske sokkelen fra 40 til 12 milliarder kroner per år, konkluderer rapporten.

Beregningene baserer seg på at det skal være ressurser tilsvarende 2 milliarder fat oljeekvivalenter i områdene. Dette er 54 prosent mer enn det oppdaterte ressursoverslaget Oljedirektoratet offentliggjorde sist fredag. Basert på de omfattende seismikkundersøkelsene de siste tre årene tror Oljedirektoratet at det finnes ressurser tilsvarende 1,3 milliard fat i området.

– Kan ikke vente

– Vi kan ikke vente lenge med å ta stilling til leting utenfor Lofoten og Vesterålen. Grunnen er at mens produksjonen på sokkelen allerede faller bratt, antar vi at det tar 15 år fra Stortinget tar stilling til om området skal bygges ut til produksjon kan starte. Den første produksjonen fra områdene utenfor Lofoten og Vesterålen kan da tidligst komme i gang i 2025-2030, heter det i en vurdering fra Lederne.

– Virkelighetsfjernt tøv

Natur og Ungdom lar seg ikke imponere av anslagene i rapporten.

– Dette er virkelighetsfjernt tøv fra en oljelobby som begynner å bli desperat. Denne rapporten bør havne i søpla med en gang, sier Ola Skaalvik Elvevold, leder i Natur og Ungdom.

Han stiller store spørsmål ved at Econ opererer med egne tall for mengden av olje og gass. Tidligere skrekkscenarier om dramatiske fall i oljeproduksjonen har ifølge Natur og Ungdom ikke holdt stikk.

– Vi mener spørsmålet er hvordan og når, ikke om norsk oljeindustri skal fases ut, og etterlyser en rapport om hvordan den nødvendige omstillingen til klimavennlige næringer skal skje, sier Elvevold.

Ringvirkninger

Econ-Pöyry anslår at totalproduksjonen på den norske sokkelen vil falle de neste 20 årene. I fjor lå produksjonen på 4 millioner tonn fat oljeekvivalenter per dag. I 2030 kan dette være redusert til 2,5 millioner tonn oljeekvivalenter.

– Rapporten viser at spørsmålet om utnyttelse av ressursene i nord har betydning for hele landet. I tillegg til Nord–Norge vil industrien i Stavangerregionen, Hordaland, Nordvestlandet og Kongsbergregionen være avhengig av en åpning av nordområdene, sier Brekke.

Publisert: