Finanstilsynet ber bankene droppe utbyttebetalinger ut 2020

Tilsynsmyndigheter i Europa har anbefalt utbyttefrys for blant annet banker minst frem til 1. januar 2021. Norske myndigheter vil følge oppfordringen.

Direktør Morten Baltzersen i Finanstilsynet.
Publisert:

«Finanstilsynet forventer at norske banker og forsikringsforetak følger anmodningen fra norske myndigheter om å avstå fra å dele ut utbytte og kjøpe tilbake egne aksjer i det minste fram til 1. januar 2021», skriver tilsynet i en pressemelding onsdag.

Finanstilsynet viser til at europeiske tilsynsmyndigheter i juni anbefalte utbyttestopp i dette tidsrommet, hvoretter Finansdepartementet i juli ga beskjed om at norske myndigheter vil følge anbefalingen.

Årsaken er den økonomiske nedturen i kjølvannet av coronapandemien.

Tidligere i år ba tilsynet bankene revurdere utbyttene som skulle betales ut i 2020. Flere banker reduserte årets utbytte, eller utsatte utbetalingen.

Les også

ESB forlenger anbefaling om utbyttestans for banker

«Fortsatt stor usikkerhet»

I meldingen viser tilsynet til «fortsatt stor usikkerhet om pandemiens videre forløp og omfanget av inngripende smitteverntiltak, og dermed stor usikkerhet om det økonomiske tilbakeslagets dybde og varighet både i Norge og internasjonalt».

Finanstilsynet peker også på at europeiske tilsynsmyndigheter er opptatt av at bankene er solide.

«Tiltaket skal bidra til finansiell stabilitet, og anmodningen skal rettes til alle berørte foretak, uavhengig av det enkelte foretaks økonomiske stilling», skriver tilsynet om anbefalingen fra Europa.

Også tilsynsmyndigheter i blant annet Danmark, Sverige og Finland vil følge anbefalingen, ifølge meldingen.

Det norske Finanstilsynet foreslo i mars å forskriftsfeste utbyttenekt for bankene. Finansdepartementet ville imidlertid ikke gå så hardt til verks, men har en klar forventning om at finansforetak venter med utbytte til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert.

Vil betale utbytter

Forsikringsselskapet Gjensidige uttalte i sommer at de ønsker å utbetale utbytter i andre halvår 2020, etter at utdelingene ble lagt på is da coronauroen herjet som verst.

Det gjelder fortsatt.

– Den uttalelsen som kom i dag, det er egentlig ikke noe nytt i den. Dette er kjent, sier kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen om meldingen fra Finanstilsynet.

– Ambisjonene til Gjensidiges styre er at man håper å kunne utbetale et utbytte i år, sier han.

Thoresen sier Gjensidige har tiltro til at Finanstilsynet vil vurdere bank og forsikring ulikt, og viser til «helt ulik risikoprofil».

– Vi sitter ikke med risiko knyttet opp til mislighold av lån. Vi er et av de mest solide selskapene i verden, sier han.

I sommer sa Gjensidige-sjef Helge Leiro Baastad sa at konsernet ville diskutere utbytteplanene med Finanstilsynet. Thoresen sier han ikke vil kommentere om det har vært noen dialog med tilsynet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om