Ekstern utredning: Sanner kan ikke stoppe Tangen-ansettelsen

Finansminister Jan Tore Sanners eventuelle handlingsrom i Nicolai Tangen-saken er avklart av en ekstern jurist.

Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen og finansminister Jan Tore Sanner (H).
Publisert:

Finansdepartementets utredning av hvorvidt de kan gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet, er sendt til Stortinget mandag.

Konklusjonen fra advokatfirmaet Arntzen de Besche er at departementet ikke kan gripe inn i ansettelsen.

«Finansdepartementet kan ikke instruere hovedstyret i Norges Bank om forhold som er omfattet av sentralbankloven § 2-13 første ledd i kraft av delegert myndighet. Regjeringens instruksjonsmyndighet etter sentralbankloven § 1-4 er begrenset til ekstraordinære forhold knyttet til sentralbankvirksomhet, og gjelder ikke forhold knyttet til SPU»‚ heter det i konklusjonen.

«Overordnet statsorgan er derfor innenfor hovedstyrets eksklusive myndighet avskåret fra å gi åpen eller skjult instruks om ansettelsen av daglig leder i NBIM», står det videre.

Anklaget for lovbrudd

Siden høringen om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef på Stortinget forrige uke har det vært uenighet om hvorvidt Finansdepartementet kan gripe inn i ansettelsen dersom saken havner på finansminister Sanners bord.

Forrige uke uttalte juseksperter seg til Aftenposten/E24 om hvordan Finansdepartementet kan instruere Norges Bank i ansettelsen. Finansdepartementets jurister, derimot, avviste at de har den muligheten.

Fredag bestilte departementet en ekstern utredning fra Arntzen de Besche, med advokat og partner Sven Iver Steen som ansvarlig for oppdraget.

Advokatfirmaet støtter opp om departementets egne juridiske vurderinger.

Norges Banks representantskap, ledet av Julie Brodtkorb, har kommet med krass kritikk av sentralbanksjef Øystein Olsen og ansettelsesprosessen som førte til at Tangen fikk jobben.

Under høringen sa hun at bankens hovedstyre har brutt lover, regler og retningslinjer.

SV: Dette er et politisk, ikke et juridisk spørsmål

Siden har opposisjonspartiene – deriblant SV, Ap og Rødt – sagt de ikke mener Tangens eierskap i hedgefondet AKO Capital er forenlig med å være sjef for Statens pensjonsfond utland (SPU), også kalt Oljefondet.

Finanskomiteen har fått frist til fredag 21. august med å avgi sin innstilling.

Frps finanspolitiker Hans Andreas Limi sier til Aftenposten at konklusjonen er «som forventet med utgangspunkt i Stortingets behandling av ny sentralbanklov i 2019».

Når det gjelder kritikken av ansettelsesprosesen, sier Limi at Frp er enig i deler av kritikken som går på risikoen for mulige interessekonflikter.

- Det er en veldig stor avstand mellom representantskapet og hovedstyret. Så vi må se på hvordan vi kan minske den avstanden for å unngå at det oppstår interessekonflikter som igjen kan skade omdømmet til Norges Bank og oljefondet, sier Limi.

Limi: Må tas grep

- Vil Frp at hovedstyret skal reforhandle og stramme inn avtalen med Tangen?

- Nå har vi ikke konkludert. Men det må gjøres noen grep her, sier Limi.

- Hvem må gjøre de grepene?

- Det ansvaret vil i så fall ligge hos hovedstyret, sier Limi

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, mener «vi er tilbake til begynnelsen».

– Dette er ikke et juridisk spørsmål. Det er et politisk spørsmål. Et klart flertall i Stortinget har vært tydelig på at interessekonflikter er uakseptabelt. Hvis Norges Bank insisterer på å styre i strid med ønskene til flertallet i Stortinget, er det åpenbart ikke noe som kan fortsette, sier hun.

Mye tyder på at alle partier vil rette kritikk mot hele eller deler av ansettelsesprosesen. Men det er ikke avklart om alle vil følge kritikken fra representantskapet fullt ut.

– Privat firma gir deg svaret du vil ha

Kaski kaller situasjonen en krise som er skapt av Norges Bank.

– Den kommer ikke til å gå over, og det er det på tide at både Norges Bank og finansministeren innser. Det har vært juridiske vurderinger som har gått begge veier, men det er finansministeren som må følge flertallet og legge rammer for ansettelsen som sikrer at det ikke er interessekonflikter i Oljefondets sjefsstol.

Tajik: Gir ikke svar

Arbeiderpartiets Hadia Tajik sier den juridiske utredningen ikke gir svaret på om ansettelsesprosessen har vært tillitvekkende.

– Det som er viktig for Arbeiderpartiet er at den brede kritikken av ansettelsesprosessen får konsekvenser. Det handler om mer enn jus, det handler om tillit. Derfor bør håndteringen av kritikken og ansettelsen heller ikke dra unødvendig mye ut i tid. Vi kan ikke ha månedsvis med fortsatt brevveksling mellom Hovedstyret i Norges Bank og kontrollorganet deres, skriver hun i en epost til Aftenposten.

Hun stiller også spørsmål ved den juridiske statusen til utredningen. Hun peker på at samme advokatfirma har bistått Nicolai Tangen.

– Jeg skulle ønske regjeringen heller hadde brukt lovavdelingen i Justisdepartementet, slik at vi hadde unngått de åpenbare interessekonfliktene, sier hun.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er nådeløs om konklusjonen.

– Et privat advokatfirma gir deg det svaret du vil ha. Det er det vi ser nå, slik vi allerede har sett med de kontraktene banken har brukt millioner på å kjøpe for å lage den foreliggende avtalen med Tangen, som ikke tilfredsstiller stortingsflertallets forventninger, sier han i en kommentar til Aftenposten/E24.

Rødt mener Oljefondet bør ha en tydeligere politisk styring.

– Forvaltningen av Oljefondet er ikke en myndighetsoppgave på samme måte som pengepolitikken, sier Moxnes.

Høyres finanspolitiske talsperson Mudassar Kapur sier Høyre vil ta stilling til brevet fra representantskapet og kritikken som rettes mot ansettelsesprosessen først når innstillingen fra komiteen avgis fredag.

Han sier han ikke har rukket å lese den juridiske betenkningen.

- Men med forbehold om det jeg har hørt om innholdet i den er riktig, så vil de være et viktig dokument i den videre prosessen.

Publisert: