Oslo kommune bekrefter: Vil betale tilbake eiendomsskatt for 55.000 eiendommer

Oslo kommune bekrefter at de vil betale tilbake 250 millioner kroner i eiendomsskatt fra 2016.

Publisert:

Tirsdag ble det klart at Høyesterett mener Oslo kommunes eiendomsskatt-modell er gyldig, og at bunnfradraget på 4 millioner ikke var for høyt, men at kommunen hadde skrevet ut skatten for sent.

Fristen var 1. mars, ikke 1. juli, fastslo Høyesterett.

Nå bekrefter byrådsleder byrådet i en pressemelding at kommunen vil tilbakebetale til sammen 250 millioner kroner samtlige skattebetalere for 2016.

I meldingen heter det at Oslo kommune tar dommen til etterretning, og at byrådet mener det er urimelig at kun de som deltok i søksmålet skal få tilbakebetalt skatten.

– Jeg mener det er rimelig at dette må gjelde alle som har betalt eiendomsskatt i 2016, ikke bare de som hadde råd til å være med på søksmålet. Derfor har vi landet på å tilbakebetale eiendomsskatten for 2016 i sin helhet og vil foreslå dette for bystyret, sier finansbyråd Robert Steen i pressemeldingen.

Hvilke konsekvenser dommen eventuelt vil få for eiendomsskatten i 2017 er for tidlig å konkludere med, skriver byrådet videre.

Les også: (+) Siv Jensens kjempeseier kan gi deg høyere eiendomsskatt

55.000 eiendommer

Totalt omfattes over 55.000 eiendommer av eiendomsskatten som ble innført våren 2016, opplyser pressekontakt Nina Gopinder Pannu overfor E24.

Hun presiserer samtidig at én person kan eie flere eiendommer og at flere kan ha eierinteresser i én, som for eksempel i et borettslag.

Det var TV 2 som først omtalte tilbakebetalingen.

– Vi legger nå fram en sak for bystyret der vi foreslår å betale tilbake til alle som fikk eiendomsskatt utskrevet i 2016, sier byrådsleder Raymond Johansen til TV 2.

Les også

Høyesterett ga Oslo kommune medhold om bunnfradrag i eiendomsskatten

Medhold i hovedspørsmålet

«Høyesterett kom til at Oslo kommunes vedtak om å skrive ut eiendomsskatt for 2016, var ugyldige, fordi kommunen hadde oversittet utskrivingsfristen. Derimot lå det innenfor kommunens skjønnsfrihet å fastsette bunnfradraget til 4 millioner kroner», heter det i et sammendrag av dommen fra Høyesterett.

Oslo kommune fikk altså medhold i hovedspørsmålet i saken, som omhandler bunnfradraget i eiendomsskattemodellen, skriver Oslo kommune i en egen pressemelding.

Likevel var skatten altså skrevet ut for sent.

Finansbyråd Robert Steen skrev i en pressemelding tirsdag at han er glad for at Høyesterett fastslår at Oslo kommunes eiendomsskattemodell med høyt bunnfradrag er lovlig.

– For oss har det vært viktig å kunne skjerme mindre verdifulle eiendommer fra
eiendomsskatt. Jeg er glad for at et enstemmig Høyesterett mener det rødgrønne
byrådet var i sin fulle rett ved innføringen av en moderat eiendomsskatt for å
finansiere nødvendige velferdsløft i Oslo.

Les også

Disse får Norges høyeste eiendomsskatt i 2019

Går lenger enn lagmannsretten

3.400 privatpersoner gikk til gruppesøksmål mot Oslo kommune på grunn av eiendomsskatten som ble innført i 2016. De mener skatten ble skrevet ut for sent, og at kommunen ikke kunne ha så høyt bunnfradrag at så mange blir fritatt.

Gruppemedlemmene anførte i Borgarting lagmannsrett i fjor at Oslo kommune brøt eiendomsskatteloven ved å fastsette et bunnfradrag på fire millioner kroner, som medførte at bare et mindretall av boligeierne i Oslo måtte betale eiendomsskatt.

Også der ble det besluttet at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt.

Kommunen måtte ifølge dommen fra lagmannsretten tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt i 2016 til skatteytere som er medlem av gruppesøksmålet og som påklaget utskrivingsvedtakene til Oslo kommune innen klagefristen.

Publisert:

Her kan du lese mer om