Overlater kuttene til EU

Regjeringen har nå bestemt hvilke bransjer som må ha kvoter for å slippe ut klimagasser. Både industrien og Bellona er fornøyd.

Publisert:

Norsk industri får gratis klimakvoter tilsvarende 81 prosent av tidligere utslipp. Det sa miljøvernminister Helen Bjørnøy og finansminister Kristin Halvorsen da de presenterte regjeringens kvoteplan torsdag ettermiddag.

- Det er et godt opplegg. Det er rom for forbedringer, men regjeringen går ikke i noen feller, sier Marius Holm, nestleder i Bellona til E24.

Flere nyheter på E24.

Blåkopi av EU

Andelen gratiskvoter som tildeles bedriftene, og hvilke næringer som inkluderes av kvotesystemet, likner veldig på EUs system.

- For de næringene jeg har ansvaret for, følger regjeringens forslag EU til punkt og prikke. Så jeg er fornøyd, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, er ikke fornøyd med at det norske opplegget ligger så nært EUs.

- Hvis EU vedtar et stramt opplegg, som fører til dyre klimakvoter, vil de norske utslippene kunne gå mye ned. Men hvis EU deler ut mye kvoter til sine bedrifter, vil kvotene bli billige, og norske bedrifter vil ikke betale mye for å slippe ut like mye som før, sier han.

Ifølge VG Nett har ikke regjeringen beregnet hvor store kutt dette opplegget vil føre til.

Historiske utslipp

Kvotene som deles ut, deles ut på bakgrunn av bedriftenes utslipp mellom 1998 og 2001. Dermed blir det vanskelig å manipulere systemet.

- Det blir et solid system. Vi får diskutere om det er fornuftig at nye selskaper skal få kvoter, sier Holm.

Det landbaserte næringslivet som er med i kvotesystemet får tildelt gratis kvoter tilsvarende 92 prosent av utslippene i beregningsperioden. Det tilsvarer 81 prosent av utslippene i 2005.

Hvis bedriftene vil opprettholde utslippene fra 2005 til 2008, må de altså kjøpe kvoter tilsvarende 19 prosent av utslippene.

- Det er bra at bedriftene får en stor del gratiskvoter. Dermed unngår vi at de flagger ut, og slipper ut klimagassene et annet sted. Det tjener ingenting, sier Holm.

Olje også

Oljebransjen blir med i regjeringens kvoteordning. Og oljeselskapene får ingen gratiskvoter. De må dermed kjøpe kvoter av staten, og betale om lag 150 kroner per tonn de slipper ut.

I dag betaler oljeselskapene en avgift på snaut 300 kroner per tonn CO2 de slipper ut. For å hindre at de slipper billigere unna med det nye systemet, må de derfor betale en avgift også. Men lavere avgift enn i dag.

- Oljeselskapene kunne godt betalt mer. De trenger sterke insentiver for å elektrisifisere sokkelen, for eksempel ved å legge kraftledninger fra land, sier Holm.

I 2005 slapp oljeselskapene ut 17 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Næringer med kvote

Dermed er 42 prosent av norske utslipp underlagt kvotesystemet.

I tillegg er 29 prosent av utslippet, blant annet transportsektoren, underlagt avgifter. 29 prosent av utslippene trenger ikke betale. Dette gjelder blant annet aluminiumsproduksjon og landbruket.

- Det er viktig at alle former for utslipp må stå overfor en pris på utslippene sine, sier Holm.

Les også: Industrien kan slippe ut gratis og Angriper subsidier av solcellene

Publisert: