Mener milliardinvestering i kjøttgigant strider mot oljefondets miljøkrav

Den amerikanske matgiganten Tyson Foods beskyldes for å dumpe mer giftig avfall i vann enn de store oljeselskapene. Oljefondet eier aksjer verdt 1,5 milliarder i selskapet.

MATGIGANT: Tyson er et av verdens største matselskap, blant annet leverer de kylling til McDonalds. Her fra en av selskapets kyllingfarmer i USA, nærmere bestemt Farmington i Arkansas.

April L Brown Ap
 • Geir Molnes
 • Jan Lilleby
 • Sophie Lorch-Falch
Publisert:

En ny rapport fra miljøvernorganisasjonen Environment America får norske miljøvernsorganisasjoner til å reagere.

Rapporten hevder at kjøttprodusenten Tyson Foods, som oljefondet altså har en svært stor plassering i, står for enorme mengder giftige utslipp til vann.

Selskapet selv avviser rapporten, og hevder feil tallmateriale er brukt.

Den norske organisasjonen Framtiden i våre hender ser uansett alvorlig på rapporten, fordi oljefondet hadde investeringer tilsvarende halvannen milliarder kroner i selskapet per 31. desember 2015.

– Man tenker ofte på olje- og kullindustrien når det gjelder utslipp i denne størrelsesordenen, med her er det en landbruksprodusent som står for tilsvarende utslipp, sier kommunikasjonssjef i Framtiden i våre hender, Sindre S. Tollefsen, til E24.

Rapporten stiller matprodusenten i et dårligere lys enn «utslippsverstinger» innen olje, som Exxon og Phillips. Totalt skal det dreie seg om over 47.000 tonn giftig vannavfall i USA i perioden 2010–2014, ifølge rapporten fra Enviroment America.

Kommunikasjonssjef Sindre S. Tollefsen i Framtiden i våre hender.

Framtiden i våre hender

Miljørganisasjonen er blant USAs største av sitt slag, med budsjett på over ni millioner dollar - vel 77 millioner kroner.

Les også

Oljefondet går til angrep på Volkswagens hovedeier

– I strid med miljøkriteriet

Fremtiden i våre hender oppfordrer administrerende direktør Yngve Slyngstad ioljefondet - eller Statens pensjonsfond utland, som det egentlig heter - til å ta en ekstra kikk på Tyson Food.

De ber også fondets etikkråd vurdere om det er forenlig med oljefondets miljøprofil å investere i et selskap som Tyson.

– I det kriteriet som angår alvorlig miljøskade i forhold til de beviselige skadene Tyson Foods har begått, samt utslippsvolumet, må vi si at dette kvalifiserer til å være i strid med oljefondets miljøkriterium, mener Tollefsen.

Han viser til at matprodusenten har vært i en rekke rettstvister om utslipp de siste 15 årene.

– De har en lang historie med miljøbøter i milliondollarklassen. Det sier noe om de alvorlige etiske konsekvensene ved driften.

(saken fortsetter under bildet.)

KJØTTGIGANT: Matvareselskapet Tyson Foods, som produserer store mengder kjøtt, står bak store mengder utslipp til vann, ifølge ny rapport.

April L Brown Ap

Forventer grep

Leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge mener rapporten til Environment America viser at selskapet har en veldig stor negativ miljøpåvirkning.

– Det er delvis fordi veldig det er et veldig stort selskap, men også fordi amerikanske myndigheter stiller svært få miljøkrav til kjøttprodusenter, sier Gulowsen til E24.

Les også

Oljefondet solgte seg ut av 73 selskaper som ikke holdt mål i 2015

Han forteller at oljefondet har veldig gode forventningsdokumenter til vannforvaltning, og at dette har vært viktig for fondet i mange år.

– De har åpenbart mandat til å stille veldig tydelige krav til selskapet, eller selge seg ut hvis ikke kravene blir hørt. 1,5 milliarder i investeringer er lite for oljefondet, så dette kan ha gått under radaren for dem. Når dette nå blir gjort kjent for dem har de alle mandater i verden til å ta grep. Det regner jeg også med at de gjør, sier Gulowsen.

Leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.

Bjørn Sigurdsøn NTB scanpix

Deler optimismen

Framtiden i våre hender er optimistiske til oljefondets miljøbevissthet etter at 28 kullselskaper ble fjernet fra porteføljen i sommer.

Miljøorganisasjonen har intensivert arbeidet med å hjelpe oljefondet å luke ut miljøverstinger i kjøttindustrien.

– Kjøttindustrien står for store utslipp globalt. Vi ønsker å sette ekstra fokus på skadene landbruket forårsaker. Vi håper den økte miljøbevisstheten til oljefondet også kan omfatte denne type miljøkriminalitet, sier Tollefsen.

– Vil Framtiden i våre hender komme med tilrådning til Etikkrådet om investeringen i Tyson Foods?

– Nå skal vi i første omgang undersøke dokumentasjonen. Foreløpig har vi ikke nok dokumentasjon i forbindelse med denne siste runden med utslipp. Vi vil komme med egen tilrådning i et brev, hvor vi enten vil tilråde uttrekk eller aktiv eierskap. Når det gjelder historikken med tilbakevendende brudd, taler det i retning av et uttrekk.

Les også

Parisavtalen vedtatt på klimatoppmøtet

Tyson Food avviser rapporten

Tyson Food skriver i en epost til E24 at miljøvernorganisasjonen Environment America har benyttet et uriktig grunnlag for sin rapport.

– Vann er en viktig naturressurs og vi jobber hardt for å beskytte den. Derfor vil vi avvise Environment Americas villedende påstander på det sterkeste, skriver talsmann Gary Mickelson.

– Vannet vi bruker returneres til strømmer og elver etter at det har blitt behandlet skikkelig på våre renseanlegg, som er regulert og tillatt av offentlige myndigheter.

LEDER OLJEFONDET: Administrerende direktør i Norges Bank Investment Managment (NBIM), Yngve Slyngstad.

Terje Pedersen NTB scanpix

Han mener miljøvernorganisasjonen har feiltolket informasjon som Tyson Food jevnlig gir til den amerikanske miljøvernetaten (EPA).

Mickelson viser til at etaten nylig offentliggjorde sin rapport om giftige utslipp for 2014, og at dette er samme data som Environment America bruker i sin rapport.

Les også

Republikanere kjemper mot USAs klimatiltak

– Overvåker investeringene

Det er Norges Bank som har ansvaret for oljefondet. Kommunikasjonssjef Marthe Skaar svarer slik på mail:

– På generell basis kan jeg si at klima og vann er blant oljefondets fokusområder. Vi har klare forventninger til selskapene i forhold til å håndtere klimarisiko og rapportere åpent rundt dette, skriver Skaar i mailen.

– Vi overvåker fondets investeringer og analyserer risiko relatert til selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold. De siste årene er det gjennomført en rekke risikobaserte nedsalg knyttet til blant annet miljømessige risikofaktorer.

Les også

Dette kan bli Oljefondets første Asia-investering

Etikkrådet: – Glad for informasjon

Etter tilrådning fra Etikkrådet kan Norges Bank utelukke handel med selskaper der det foreligger en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til, eller selv er ansvarlig for, grove krenkelser av menneskerettighetene, alvorlig miljøskade og andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Når Etikkrådet skal vurdere om oljefondet bør trekke seg ut fra et selskap, er det risikoen for fremtidige lignende brudd som veier tyngst i beslutningsprosessen.

Etikkrådet kommenterer ikke vurderinger eller saksgang for enkeltselskaper før en eventuell tilrådning foreligger.

– Når vi får informasjon fra organisasjoner som Framtiden i våre hender, vurderer vi om det kan være noe for oss, og gjennomgår informasjonen, sier leder for Etikkrådets sekretariat, Eli Ane Lund, til E24.

– Vi er veldig glad for all den informasjonen vi får.

Les også

Oljefondet vil investere i vindmøller

Les også

Oljefondet kjøper mer i Washington

Les også

Statens oljeskatter stuper

Her kan du lese mer om

 1. Miljøvern
 2. Oljefondet

Flere artikler

 1. Uenighet om klima-utelukkelser i Oljefondet: – Begynner å ligne på trenering

 2. Intern uenighet om Oljefondets klimagrep: Får svar til sommeren

 3. Norges Bank slår tilbake etter kritikk

 4. Annonsørinnhold

 5. Utvalg vil ikke be Oljefondet vurdere etikk før aksjekjøp: – Ikke ambisiøse nok

 6. Betalt innhold

  Kampen om kjøtt som ikke er kjøtt