Et lite sommerbyks i norsk industri: Men det langsiktige fallet fortsetter

Etter en svak juni måned økte industriproduksjonen i juli. Men nivået er samtidig lavere enn på samme tid i fjor.

OPPSVING I SOMMER: Industriproduksjonen økte i juli med 3,7 prosent mot den svake utviklingen i juni. Det var det særlig mat- og drikkevareindustrien, sammen med gummi- plast og mineralindustrien som bidro til. Illustrasjonsbilde fra Grandiosa-fabrikken på Stranda.
Publisert:

Den norske industriproduksjonen falt med 1,0 prosent i perioden mai-juli, mot forrige tremånedersperiode. Nedgangen fra juli i fjor er på 0,6 prosent, ifølge SSB.

Ser man utviklingen måned til måned, økte produksjonen fra juni til juli med 3,7 prosent.

– Det er litt høyere vekst enn vi hadde regnet med, men det må trolig sees på som en korreksjon etter et overraskende fall i juni, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Han mener frykten i markedet etter de svake junitallene, nå har forsvunnet.

– Vi er tilbake på et trinn der vi ser tegn til utflating eller stigning i industriproduksjonen, og det er gledelig, sier han til E24.

Lavere risiko for tilbakeslag

Ifølge Jullum tyder tallene på at bunnen i industriproduksjonen er nådd.

– Fallet knyttet til oljerelatert industri er betydelig mindre enn det har vært, samtidig som det er betydelig vekst i andre deler av industrien, sier han.

– Etter et par år med kraftige fall, ser det nå ut til at risikoen for nye tilbakeslag i industrien har blitt mindre. Det gir oss håp om at vi beveger oss mot en mer normal situasjon.

Les også

Økonom: – Arbeidsløse nordmenn bør se til Sverige

Under kategorien maskinindustri er produksjonsnivået 18,1 prosent lavere enn i fjor, og 5,4 prosent lavere enn forrige tremånedersperiode. Bygging av skip og oljeplattformer økte 4,8 prosent fra i fjor og 2,6 prosent fra forrige tremånedersperiode.

Betydelig fall siste år

SSB-peker på at kalenderjusterte tall viser at norsk industriproduksjon falt fra 6,5 prosent fra juni 2015 til juni 2016. Til sammenligning viser foreløpige tall fra Eurostat at industriproduksjonen i eurosonen økte med 0,7 prosent i samme periode.

DNB Markets skrev i en rapport onsdag morgen at man ventet en økning i industriproduksjonen etter «at den falt markert i juni», men at den negative trenden trolig ville fortsette.

Les også

Fagforeninger bryter samarbeidet med Statoil-ledelsen

Ifølge byrået er det produksjonsnivået i næringer tilknyttet oljen som bidrar mest til nedgangen år for år.

Oljeprisfallet førte imidlertid også til en svekkelse av kronekursen, noe som har vært en fordel for tradisjonell eksportindustri. I tillegg har lave renter og et sterkt boligmarked ført til god etterspørsel for den delen av industrien som leverer til boligbygging.

Og selv om oljeselskapene har kuttet ned på sine investeringer, så har norske leverandørbedrifter vunnet mange av de kontraktene, blant annet i forbindelse med utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet.

Les også

– Vil ikke vare

Les også

Kraftig fall i industrien i juni

Les også

– Norsk økonomi er over det verste

Publisert:

Her kan du lese mer om