Siv bruker 164 milliarder oljekroner

Siv vil bruke 164 milliarder oljekroner i neste års statsbudsjett.

Oslo 20131108. Finansminister Siv Jensen (Frp) presenterer regjeringens forslag til statsbudsjett nå.
Publisert:

Finansminister Siv Jensen vil bruke 164 milliarder oljekroner i neste års statsbudsjett.

Det gir en økning på 17 milliarder kroner sammenlignet med oljepengebruken i inneværende år.

Som andel av oljefondet tilsvarer bruken av oljepenger 3,0 prosent - en økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med oljepengebruken i inneværende år.

Les også

Analytiker om Sivs syn på oljeprisen: - En veldig, veldig dårlig indikator

- Vårt budsjettforslag er godt tilpasset den økonomiske situasjonen. Samtidig prioriterer vi viktige områder for å møte framtidige utfordringer, sier finansminister Siv Jensen i en kommentar.

Målt som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien øker bruken av oljepenger med 0,5 prosentpoeng.

Oljepengebruken vil dermed vil utgjøre rundt 6,3 prosent av Fastlands-BNP, anslår regjeringen, opp fra 5,8 prosent i inneværende år.

I tillegg reviderer regjeringen årets oljepengebruk opp fra 141 til 147 milliarder kroner.

Spør våre eksperter klokken 14: Hva betyr statsbudsjettet for deg?

- Forsiktig økning

- Oljepengebruken er litt mer ekspansiv, men det er som ventet. Det er en forsiktig økning, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Bruce mener regjeringen plasserer oljepengebruken på et naturlig nivå.

- Vi må huske at det er svakere tider i norsk økonomi. Nivået på neste års oljepengebruk er ikke noe som vil gi en overoppheting i norsk økonomi, sier han.

Han peker blant annet på at oljerelaterte næringer går en tøffere tid i møte.

- Det er en del bedrifter som må omstille seg fra oljenæringen til andre markeder. Det ville ikke vært riktig å pøse på med oljepenger nå, sier sjefanalytikeren.

- Et høyt bruk av offentlige penger ville ført til et høyt trekk i økonomien, og hadde presset opp lønnsveksten og en sterkere krone, legger han til.

Han tror ikke oljepengebruken vil ha noe å si for Norges Banks vurdering av styringsrenten.

- Effektene er så små at det ikke vil ha noe å si for rentesettingen, sier Bruce.

Litt ekspansivt

- Dette er ikke et veldig ekspansivt budsjett, men det er ihvertfall ikke det motsatte, sier sjeføkonom Shakeb Syed til i Sparebanken 1 Markets.

Han tror ikkedifferansen mellom anslagene i budsjettet og Norges Banks er store nok til å fremskynde noen renteheving fra Norges Bank.

- Vi tror dog ikke Norges Bank vil fremskynde rentehevingen utover estimatet om renteheving mot slutten av 2016, ettersom sentralbanken trolig vil ønske å se an ringvirkningene fra det forventede fallet i oljeinvesteringer, sier Syed til E24.

Tre er blitt det nye fire

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets hadde ventet at regjeringen ville bruke 169 milliarder oljekroner i neste års budsjett.

- Tre er blitt det nye fire, sier Dørum til E24, og viser til at handlingsregelen åpner for at man kan bruke fire prosent av oljefondets forventede verdiøkning.

- Hadde regjeringen lagt handlingsregelen til grunn, ville det medført 60 milliarder kroner til, noe som ville tilsvart rundt 2 prosent av verdiskapningen, sier Dørum.

Strukturelle oljepengene

Den strukturelle oljekorrigerte pengebruken er ment å ta høyde for flere faktorer, som blant annet aktivitetskorreksjoner.

Den strukturelle oljekorrigerte oljepengebruken kan ses på som en sesongjustering av pengebruken, og det er som oftest dette tallet som blir benyttet for å beskrive oljepengebruken..

I perioder med høyere økonomisk vekst enn normalt, vil den faktiske bruken av oljepenger være lavere enn det strukturelle.

I perioder med lavere økonomisk vekst, som de fleste regner med vil være tilfelle i 2015, vil den faktiske oljepengebruken være lavere.

Den faktiske oljepengebruken ble for eksempel i 2014 anslått til litt over 146,3 milliarder kroner, mens den strukturelle oljekorrigerte pengebruken var på 140,9 prosent.

Les også:

Noen oljemilliarder for mye kan gi kronehoppSiv Jensen vil bruke flere oljekroner på ett år enn Kristin Halvorsen brukte på fireSlik kan statsbudsjettet påvirke din lommebok

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om