Ber Finanstilsynet vurdere boliggrep

Boliglånsforskriften skal etter planen gjelde frem til 30. juni neste år. Regjeringen ber Finanstilsynet vurdere om den bør forlenges.

KAN FORLENGE: Finansminister Siv Jensen ber Finanstilsynet vurdere om boliglånsforskriften skal utløpe i juni eller forlenges i nåværende eller endret form.
  • Kjetil Malkenes Hovland
  • John Thomas Aarø
Publisert:

Det kommer frem i en melding.

Det var i desember i fjor at Finansdepartementet fastsatte forskriften om krav til nye utlån med pant i bolig, eller boliglånsforskriften.

Denne trådte i kraft ved årsskiftet, og skal gjelde til 30. juni neste år.

Les mer: Innfører nye krav til utlån

Forskriften innførte et nytt krav om at kjøpere av sekundærboliger i Oslo må stille med 40 prosent egenkapital, mot 15 prosent i resten av landet. Sekundærbolig betyr bolig nummer to og oppover.

Forskriften fastsatte også krav om at lånekundene ikke skal kunne låne mer enn fem ganger inntekten.

Finansdepartementet har nå skrevet et brev hvor det ber Finanstilsynet vurdere om forskriften skal avvikles etter planen, eller om den bør videreføres eller justeres.

Forskriften fra desember avløste en tidligere midlertidig forskrift, som gjaldt fra 1. juli 2015 til utgangen av 2016.

«Departementet ber om at Finanstilsynet vurderer om boliglånsforskriften bør avvikles, eller om forskriften bør videreføres som den er eller i justert form», skriver ekspedisjonssjef Geir Åvitsland i brevet.

«Vi ber om at et eventuelt forslag om å videreføre regulering av utlån med pant i bolig utformes som et høringsnotat i tråd med utredningsinstruksen», legger han til.

Les mer: Boligprisene i Oslo fortsetter å falle kraftig

Les også

Boligprisene i Oslo fortsetter å falle kraftig

Tror ikke forskriften skrotes

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets tolker brevet som at departementet ber om innspill til hva man skal gjøre med kravene når boliglånsforskriften utløper 30 juni 2018.

Og makrostrategen tror ikke at Finanstilsynet vil anbefale at forskriften skrotes.

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

– Finanstilsynets jobb er å være kronisk nervøs for gjeldsoppbygging i norsk økonomi, og de har gått inn for å ha strenge krav. Jeg tror ikke de kommer til en konklusjon om at vi ikke tenger en boliglånsforskrift, sier han til E24.

Åpner for Oslo-lette

Imidlertid kan det være at Oslo-grepene foreslås fjernet, tror han.

– De kan komme til en konklusjon om at det ikke lenger er grunnlag for de Oslo-spesifikke kravene. Oslo-markedet er det som har utviklet seg svakest så langt i 2017, og med denne prisutviklingen er det kanskje ikke belegg for å ha særskilte krav.

– 2016 var en ekstremsituasjon, der boligprisene steg 25 prosent gjennom året. Derfor måtte det ekstraordinære tiltak til for å stagge veksten. Nå er ikke situasjonen lenger ekstraordinær, legger han til.

De viktigste punktene i forskriften:

** Kundens samlede lån skal ikke overstige fem ganger brutto inntekt.

** Man åpner fortsatt for at inntil 10 prosent av volumet av innvilgede lån per kvartal kan være lån som ikke oppfyller forskriftskravene.

** I Oslo begrenses bankenes mulighet til å innvilge lån som bryter med kravene, til 8 prosent av verdien av samlede utlån eller inntil 10 millioner kroner per kvartal.

** Kjøpere av sekundærbolig i Oslo må ha 40 prosent egenkapital for å få lån. I resten av landet blir kravet om 15 prosent videreført.

Frykter fortsatt fall

Flere boligeksperter og økonomer frykter at forskriften skal føre til et akselererende fall i boligmarkedet, og har bedt om at forskriften skal fjernes.

Så langt har finansministeren ikke ønsket å gjøre noen endringer.

Les mer: – Boliglånsforskriften blir stående

Men departementet ønsker nå svar på hvordan boliglånsforskriften har påvirket utviklingen i boligmarkedet, og ber Finanstilsynet om en vurdering av dette.

Regjeringen ønsker også tilsynets vurdering av utviklingen i bolig­prisene og i norske husholdningers gjeld.

«Vi ber også om at Finanstilsynet vurderer hvordan forskriften har påvirket bankenes utlåns­praksis og hvilke effekter de særskilte kravene i Oslo har hatt. Vi ber om at Finanstilsynet innhenter vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank i dette arbeidet», skriver Finansdepartementet.

Makrostrateg Bernhardsen tror det tar tid før Finansdepartementet offentliggjør hva som vil skje med boliglånsforskriften.

– Nå er svarfristen 1. mars, og etter dette skal det ut på høring. Jeg tror det ligger et godt stykke frem i tid før vi får noe konkret om hva som skjer med boliglånsforskriften, sier Bernhardsen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Boligmarkedet
  2. Bolig

Flere artikler

  1. Norges Bank: Ingen grunn til å endre lånekrav nå

  2. DNB ber Siv Jensen endre boliglånsreglene

  3. Siv Jensen ber Finanstilsynet vurdere boliglånskravene

  4. Øystein Olsen om boligbremsen: – Det måtte komme

  5. – Opphever man den nå, er det grunn til å tro at det vil fyre opp prisene