SV vil ha strengere regler for offentlige innkjøp

Nobelprisvinner Kailash Satyarthi er inspirasjonen når SV foreslår å skjerpe regelverket for offentlige innkjøp. Hensikten er å motvirke barnearbeid.

VIL HA ENDRING: Leder i Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken.
Publisert: Publisert:

– Mange ble inspirert av den fantastiske talen til Satyarthi da han fikk fredsprisen. Spørsmålet er om vi bare skal heie på ham, eller om vi skal forsøke å gjøre noe selv også, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

I et representantforslag som fremmes for Stortinget over nyttår, ber SV om at det innføres strengere krav ved offentlige anskaffelser. Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for mer enn 400 milliarder kroner årlig.

– Det er på høy tid å stille høyere etiske krav til disse innkjøpene. Det er fullt mulig, hvis den politiske viljen er der, sier Lysbakken.

Tvangsarbeid

Tvungen overtid, barne- og tvangsarbeid, helsefarlig arbeidsmiljø, diskriminering, uregulerte arbeidsvilkår, luselønn og fagforeningsknusing er alle hyppige og dokumenterte forhold i den globaliserte vareproduksjonen, framholder SV i representantforslaget.

– Norge har et ansvar. Vi er marked for mange av produktene som barn lager. Vi kan bidra til å hindre barnearbeid og andre menneskerettighetsbrudd ved å forlange gode forhold for arbeidere i andre land, sier Lysbakken.

Han viser til at det finnes 168 millioner barnearbeidere i verden, og at mer enn halvparten av dem – om lag 85 millioner – jobber under farlige forhold.

Finnes hjemler

På spørsmål om det lar seg gjøre å innføre krav av typen SV ber om, svarer Lysbakken bekreftende:

– Juridiske utredninger har vist at offentlige virksomheter har lov til å stille krav om ivaretakelse av grunnleggende arbeids- og menneskerettigheter i alle faser av anskaffelsesprosessen, så sant kravene ikke er formulert på en diskriminerende måte, sier han.

– Det offentlige har svært stor markedsmakt, fordi stat og kommuner gjør omfattende og dyre innkjøp. Vi fremmer dette forslaget på nyåret og håper Stortinget vil vise at vi tar Satyarthis budskap på alvor.

Dette er det mest konkrete vi kan gjøre for å støtte hans kamp mot barnearbeid, tilføyer SV-lederen.

Les også:

Helsepolitikere vil bli kvitt foretakeneFlere partier søker nye toppnavnLiten effekt av økt kontantstøtte

Publisert: