Fallende industriproduksjon

Laber avslutning på fjoråret i industrien.

ENERGIKREVENDE: Kraftkrevende industri sluker mye sv strømmen.

Arild Hinna, Scanpix
Publisert:

Industriproduksjonen falt 1,0 prosent fra november til desember i fjor, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) mandag.

Næringsmiddelindustrien bidro til fallet med en nedgang på 2,3 prosent i denne perioden. Trelast- og trevareindustri og maskinindustri hadde også nedgang i desember. Derimot hadde metallindustrien en økning på 4,2 prosent i den samme perioden.

Når det gjelder fra 2009 til 2010 økte industriproduksjonen i Norge med 2,8 prosent, viser virkedagskorrigerte tall.

«Produksjonen i norsk industri har økt gradvis siden sommeren 2009. Etterspørselen hjemme og ute har bedret seg noe, og statistikk for utenrikshandel viser en økning i eksporten av blant annet bearbeidde varer i 2010» skriver SSB.

Den økte etterspørselen etter blant annet metaller og kjemiske produkter medvirket til at norsk industriproduksjon økte i 2010.

I