Frp vil frata unge uføretrygd

Fremskrittspartiet vil ikke at personer under 40 år skal tilbys varig uførestønad. – En fattigdomsfelle, mener Aps sosialpolitiker Tove Brandvik.

Marius Knutsen
  • NTB
Publisert: Publisert:

– I stedet for uføretrygd må de unge tilbys sammenhengende støtte og tålmodig innsats i et utviklingsløp. Jeg krever at de skal få en reell sjanse, sier Robert Eriksson (Frp), leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Fremskrittspartiets landsstyre vedtok i helgen at ingen under 40 år skal tilbys varig uførestønad, med mindre det er helt åpenbart at de aldri vil kunne delta i arbeidslivet.

Partivedtaket får Arbeiderpartiets Tove Brandvik til å steile.

– Å frata unge retten til uføretrygd bidrar ikke til å få flere i jobb. Forslaget er en fattigdomsfelle fra Frp. Alternativet for unge som ikke kan jobbe på grunn av sykdom, skade eller lyte blir da å gå på midlertidige ordninger eller de må forsørges av sin familie, sier hun til NTB.

– Svikter de unge

Eriksson mener på sin side den rødgrønne regjeringen opptrer tafatt i møtet med den voksende gruppen av unge uføre.

– I dag kan det virke som om systemet er for utålmodig, at man benytter den enkleste motstands vei, og det er varig uføretrygd. Dette kommer spesielt godt til syne når helsespesialister de senere årene har påpekt at mange av de unge vil kunne komme til å klare seg selv, bare de får ta tiden til hjelp og får riktig behandling, sier Frp-representanten og viser til at psykiske lidelser er årsak til 57 prosent av tilfellene der en under 40 år har fått varig uføretrygd.

– Når vi i dag sender unge på varig uførepensjon, kan det, der og da, virke som en riktig løsning. Men på lengre sikt innebærer dette at vi svikter de unge, hvis vi ikke gjør en ekstra innsats for å hjelpe dem med å få eller gjenvinne arbeidsevnen og muligheten for et liv med arbeid, sier Eriksson.

Ny ordning

Regjeringen arbeider i disse dager med å utforme regler for ny uførepensjon og alderspensjon til dem som har vært uføre. Bakgrunnen for at uførepensjonen skal endres, er pensjonsreformen som ble innført fra nyttår.

– Unge skal følges opp tett av Nav for å finne mulige løsninger som gjør at de kan komme i jobb. Vi tror flere kunne blitt fulgt tettere opp. Derfor jobber vi nå med en sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede denne våren som en del av arbeidet for å få flere over fra uføretrygd til jobb, sier Brandvik.

Hun viser til at noe av hensikten med endringene i uførepensjonen er å gjøre det lettere å kombinere jobb og trygdeytelser.

– For de unge som man antar kan komme inn i arbeid, er arbeidsavklaringspenger alternativet til uføretrygd. Endringen fra de tidligere ytelsene til arbeidsavklaringspenger ble nettopp gjort for å sikre at de som hadde behov for mer tid før man kunne fatte et endelig vedtak, fikk dette, sier Brandvik.

Lovforslaget om ny uførepensjon skal oversendes Stortinget i april.

Les også

Jensen inviterer Høyre til valgsamarbeidAdecco Helse kan bli politianmeldtHøyresiden ikke så skummel likevelAp vinner velgere på Maria Amelie-sakenNy bunnrekord for SVAp faller på ny målingHøyre landets største parti i ny måling- Dette kan koste Jensen dyrtAp-stup på ny måling

Flere saker på E24

Publisert:

Flere artikler

  1. Frp mener regjeringen skaper flere uføre

  2. Nav venter 11.000 flere uføre neste år

  3. Gir 330 millioner ekstra til uføre

  4. Arbeidsminister Eriksson frykter ikke uførebombe

  5. Bekymrer seg for ny uføretrygd