«Bernanke-pakken» fortsetter med full kraft

- Lukter at nedtrappingen kommer senere enn ventet, sier sjeføkonom.

INGEN NEDTRAPPING: Sentralbanksjef Ben Bernanke og Federal Reserve fortsetter sine obligasjonskjøp med uforminsket styrke.
Publisert: Publisert:

Den amerikanske sentralbanken (Fed) fortsetter sine kvantitative lettelser, skriver Bloomberg.

Markedet har tidligere ventet at en nedtrapping av Feds månedlige obligasjonskjøp på 85 milliarder dollar høyst sannsynlig ville starte i september.

- Det lukter at den ventede nedtrappingen kommer senere enn markedet hadde trodd, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets til E24.

Sentralbanken skriver at den amerikanske økonomien fortsetter å bedre seg på et «beskjedent» nivå.

Fed har tidligere brukt ordet «moderat» når de har beskrevet den økonomiske veksten, og dette kan tyde på at ordlyden til sentral.

- Det er en litt mer forbeholden vurdering av den økonomiske situasjonen og utviklingen det siste halve året, sier Juel.

- De viser til at den lange renten har gått opp, legger han til.

Den lange renten har steget fordi Fed tidligere har varslet en nedtrapping av obligasjonskjøpene, forklarer Juel.

KAN KOMME SENERE: Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets tror nedtrappingen av Feds obligasjonskjøp kan komme senere enn markedet ventet.

- Effekten av dette kan ha blitt sterkere enn de hadde ventet, sier sjeføkonomen til E24.

Dette kan også være et argument for å utsette nedtrappingen, mener Juel.

LES OGSÅ: Nervøst Wall Street venter på Bernanke

Venter på bedring

«Komiteen fortsetter sine tilbakekjøp av statsobligasjoner og boliglånstøttede verdipapirer, og bruke andre pengepolitiske virkemidler hvor passende, inntil arbeidsmarkedets utsikter har bedret seg betydelig mot prisstabilitet», heter det i en uttalelse fra sentralbanken.

Dermed vil sentralbanken fortsette å kjøpe obligasjoner i markedet for 85 milliarder dollar i måneden.

En nedtrapping av stimulansepakken vil bare skje dersom økonomien fortsetter fremgangen, opplyser sentralbanken.

«Komiteen anerkjenner at en inflasjon som vedvarende er under to prosent kan utgjøre en risiko for den økonomiske utviklingen, men den forventer at inflasjonen vil bevege seg tilbake til målsetningen på mellomlang sikt», heter det i en uttalelse fra Fed, gjengitt av nyhetsbyrået.

LES OGSÅ: Én av disse kan ta over USAs seddelpresse

Stimulere «lange renter»

Hensikten med disse stimulansekjøpene er å holde renten på obligasjonslån med lengre løpetid lave - siden obligasjonslån med lengre løpetid blir brukt som utgangspunkt for bedrifters og privatpersoners lån.

Når disse «lange rentene» er lave, er det enklere for privatpersoner og bedrifter å låne - tanken er videre at låneaktiviteten vil bidra til å holde farten i økonomien.

LES OGSÅ: Bernanke: - Planen er ikke forutbestemt

Stimulansetiltakene er midlertidige og vil trappes ned etter hvert som økonomien bedrer seg.

Disse pengestimulansetiltakene (kvantitative lettelser) blir typisk bare brukt når styringsrenten er svært lav. I USA er styringsrenten 0,25 prosent, og det er dermed begrenset hvor mye mer renten kan kuttes - derfor brukes «pengtrykkingen» i stedet for rentekutt.

Voksende økonomi

Onsdag kom ytterligere bekreftelse på at den amerikanske økonomien er på vei tilbake.

Først kom gode jobbtall, som viste at det var skapt tusenvis flere arbeidsplasser enn ventet.

Deretter kom tall fra USAs handelsdepartement som viste at landets brutto nasjonalprodukt vokste med 1,7 prosent i månedene april til juni.

Samtidig som veksten i BNP de siste tre månedene ser ut til å ha vært langt bedre enn fryktet - har myndighetene i USA jekket ned de endelige veksttallene for første kvartal.

- Ikke gode BNP-tall

Man har regnet med at veksten i årets tre første måneder var på 1,8 prosent, men fasiten er nå fattige 1,1 prosent vekst.

- Tallene kommer inn litt over forventet i andre kvartal. Men om man ser dette i sammenheng med tallene fra første kvartal, som ble nedjustert, kommer dette ut litt over nøytralt, sa Shakeb Syed, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, til E24.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no