Utsetter råd til bankene om kapitalkrav

Norges Bank venter på byråkratene i Finansdepartementet.

FØRST OG SISTE: Sentralbanksjef Øystein Olsen må vente på finansminister Sigbjørn Johnsens forskrift, før norske banker får råd om sin kapitalbuffer.
 • Jo Andre Aakvik
Publisert: Publisert:

Det varslede rådet til norske banker om bygging av en motsyklisk kapitalbuffer, utsettes til neste rentemøte i desember.

Norges Bank venter fortsatt på utarbeidelsen av en forskrift som regulerer bankenes kapitalkrav.

«Norges Bank tar sikte på å gi konkrete råd om nivå og tidspunkt for innføring av bufferen når forskriften er klar, trolig i forbindelse med neste rapport 5. desember», skriver visesntralbanksjef Jan F. Qvigstad i sin redegjørelse fra Norges Banks hovedstyret-møte.

Styret mener fortsatt det er både behov for en motsyklisk kapitalbuffer, og at bankenes evne til å stable den på bena er god.

En motsyklisk kapitalbuffer er ment som ekstra sikkerhet for bankene til å håndtere nedturer i norsk økonomi.

I redegjørelsen fra Hovedstyret skriver Qvigstad at styret har merket seg flere trekk ved norsk økonomi for øyeblikket:

 • Boligprisene vokser nå saktere enn før
 • Gjeldsveksten er fortsatt høyere enn inntektsveksten
 • Bankene har strammet inn på utlån
 • Bankens finansiering i markedet har falt
 • Prisene på næringseiendom har falt litt
 • Bankenes resultater så langt i år er gode

«Hovedstyret kom likevel til at fallhøyden i økonomien, og dermed bankenes sårbarhet, fortsatt er stor ved et eventuelt tilbakeslag», skriver Qvigstad, og fortsetter:

«Hovedstyret mener at bankene bør bygge en motsyklisk kapitalbuffer».

Når Norges Banks anbefalinger sannsynligvis kommer i desember, vil banken sannsynligvis gå forsiktig frem.

«Hensynet til å unngå en for kraftig innstramming i kreditten taler for at kapitalkravene ikke økes raskt», står det å lese i styrets vurdering.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

 1. Holder renten i ro

 2. Norges Bank stiller fortsatt krav til bankene

 3. - En av de viktigste sakene jeg har jobbet med

 4. DNB-sjefen mener Norge trengergass, ikke brems

 5. Lar kapitalbufferen stå i ro