Nav: Ledigheten falt til 4 prosent i november

Arbeidsledigheten falt med 8.800 jobbsøkere til 4 prosent i november, ifølge Nav. Og søkerne har rekordmange stillinger å velge i.

Nav-direktør Hans Christian Holte konstaterer at det er gode muligheter på arbeidsmarkedet om dagen.
  • NTB-Steinar Schjetne
Publisert: Publisert:

Ved utgangen av november var det registrert 114.500 helt eller delvis arbeidsledige samt arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det utgjør 4,0 prosent av arbeidsstyrken. Det var 8.800 færre jobbsøkere enn ved utgangen av oktober, justert for sesongvariasjoner.

– Det er mange muligheter for jobbsøkere på arbeidsmarkedet nå, og det blir stadig færre arbeidsledige. De siste ti årene er det bare i 2019 at det har vært like få helt arbeidsledige i november, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Han understreker at omikronvarianten skaper noe større usikkerhet for den videre utviklingen.

Mest ned i Oslo og Trøndelag

Antallet arbeidssøkere gikk ned i alle fylker den siste måneden, justert for normale sesongvariasjoner. Nedgangen var størst i Oslo og Trøndelag med 7 prosent. Både tallet på helt og delvis arbeidsledige gikk ned i alle fylker.

Det er åttende måneden på rad at ledigheten faller i Oslo.

– Nedgangen i november skyldes først og fremst at permitterte innen yrkesgruppen reiseliv og transport har vendt tilbake til arbeidsplassen eller fått ny jobb, sier fungerende direktør Thone Nordlund i Nav Oslo.

Andelen helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken er høyest i Oslo, med 2,6 prosent, og lavest i Trøndelag, med 1,5 prosent.

Alle aldersgrupper

Tallet på arbeidssøkere gikk ned blant alle aldersgrupper fra oktober til november. Det var størst nedgang i gruppene 20–24 år og 40–49 år med 7 prosent.

Delen helt arbeidsledige er høyest i aldersgruppen 30–39 år, med 2,8 prosent av arbeidsstyrken, og lavest for de under 20 år, med 1,1 prosent av arbeidsstyrken. Prosentdelen delvis arbeidsledige er høyest for de mellom 30 og 49 år, med 1,5 prosent av arbeidsstyrken.

I løpet av november ble det registrert 51.600 nye ledige stillinger på arbeidsplassen.no. Det tilsvarer 2.100 ledige stillinger per virkedag, som er samme nivå som i oktober. Dette er et svært høyt nivå historisk sett, ifølge Nav.

Publisert:

Her kan du lese mer om