Norges Banks nettverk ser svakere vekst og uvanlig stor usikkerhet

Bedriftene i Norges Banks nettverk ventet allerede før omikron-smitten at veksten skulle bli svakere fremover, både på grunn av smitteutvikling og internasjonale flaskehalser.

TEMPERATURMÅLER: Norges Banks regionale nettverksrapporter er viktige temperaturmålere for norsk økonomi, og danner bakteppet for neste rentemøte.
Publisert:

Rapporten fra Norges Banks regionale nettverk danner grunnlaget for rentebeslutningen som følger en uke senere.

Bedriftene i nettverket venter nå svakere vekst gjennom vinteren og utover våren, og en del beskriver fremtidsutsiktene som uvanlig usikre.

«Usikkerhetsmomentene er spesielt knyttet til smitteutvikling, råvaretilgang, fraktutfordringer og produksjonsbegrensninger hos leverandører», skriver Norges Bank.

Et flertall av bedriftene venter at det kan ta inntil ett år før unormale kapasitetsbegrensninger normaliseres.

Ikke siden 2007 har det vært så høy andel bedrifter med kapasitetsbegrensninger. Et flertall av bedriftene oppgir også at kostnadene øker mer enn normalt.

Intervjuene i rapporten ble gjennomført den siste uken i oktober og de to første ukene av november. Det var før smitteoppblomstringen knyttet til omikron-mutasjonen og nye tiltak ble satt inn.

På forhånd betegnet flere økonomer rapporten som noe utdatert, hvis den ikke fanget opp dette.

Les også

Mindre tro på renteheving etter omikron: – Kanskje er det bedre å vente og se?

– Renteheving satt i spill

Norges Bank varslet senest i november at renten mest sannsynlig skulle heves fra dagens 0,25 prosent til 0,5 prosent torsdag 16. desember.

Økonomer som tidligere var skråsikre på denne rentehevingen, er i ettertid blitt mer usikre som følge av forverringen av pandemien.

Handelsbanken påpeker at rapporten viser betydelig press i norsk økonomi frem til midten av november, og at det ut fra dette er lett å argumentere for renteheving. Samtidig har nye smittetiltak gitt stor usikkerhet og satt neste ukes renteheving i spill, slik at man må se an de nye tiltakene som kommer tirsdag kveld.

Les også

SSB ser ny usikkerhet etter omikron, men begrenset negativ effekt

Mangel på arbeidskraft

Utviklingen i arbeidsledigheten er også viktig for rentesettingen. Ledigheten har falt og sysselsettingen har økt mye gjennom høsten, men bedriften planlegger litt mindre økning de neste tre månedene.

I rapporten kommer det fram at det er uvanlig mange som har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, noe som ventes å begrense veksten.

Bedriftenes anslag for lønnsvekst er nå økt til 3,0 prosent, fra 2,9 prosent i august. Neste år lyder forventningen på 3,3 prosent lønnsvekst.

Nettverksrapporten lages etter undersøkelser blant et bredt utvalg bedrifter og kommer fire ganger i året.

Les også

Splittet syn på kronekursen: – Det store spørsmålet er rentehevingen

Publisert: