Må tilbake til 2008 for å finne like lav arbeidsledighet som nå

Antallet ledige stillinger justert for sesongvariasjoner har stabilisert seg på et rekordhøyt nivå de siste månedene.

Publisert:

Det var 9.100 færre arbeidssøkere i mars. Det var 58.500 registrert som helt arbeidsledige ved utgangen av mars, som utgjør to prosent av arbeidsstyrken.

Det var på forhånd ventet at 2,1 prosent av arbeidsstyrken var helt ledige i mars, viser tall fra Bloomberg.

–  Arbeidsledigheten fortsatte å falle gjennom mars. I februar ble de fleste smitteverntiltakene fjernet, og det har hatt stor effekt på ledigheten. Vi må tilbake til høsten 2008 for å finne like lav ledighet som nå, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Les på E24+

Snart slutt på dagpenger for hver femte ledige

Høyest etterspørsel innen helsesektoren

Antallet ledige stillinger justert for sesongvariasjoner har stabilisert seg på et rekordhøyt nivå de siste månedene.

–  Vi ser nå en forsterket og vedvarende ubalanse mellom den kompetansen arbeidsgiverne etterspør og den kompetansen arbeidssøkerne tilbyr. Vi må bruke det mulighetsrommet til å inkludere flere i arbeid. NAV har virkemidler som kan brukes, sier Holte.

I løpet av mars ble det registrert 72 300 nye ledige stillinger på arbeidsplassen.no. Det tilsvarer 2 900 nye ledige stillinger per virkedag, eller 21 prosent flere enn i mars i fjor.

Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg på arbeidsplassen.no.

Les også

Rekordmange ledige stillinger i februar

Stor nedgang innen reiseliv og transport

Antallet arbeidssøkere gikk ned for alle yrkesgrupper fra februar til mars, justert for normale sesongvariasjoner.

Nedgangen var klart størst blant personer med bakgrunn fra reiseliv og transport, med 3.200 færre arbeidssøkere. Det tilsvarer en nedgang på 20 prosent.

–  Den store nedgangen innen reiseliv og transport må sees i sammenheng med opphevelsen av de fleste gjenværende smittevernstiltakene i midten av februar, sier Holte.

Les også

Meglingen fortsetter på overtid

Størst nedgang i Oslo

Antallet arbeidssøkere gikk også ned i alle fylker fra februar til mars, justert for normale sesongvariasjoner.

Den relative nedgangen var størst i Oslo, som hadde en nedgang på 11 prosent.

Andelen helt ledige var høyest i Oslo med 2,5 prosent av arbeidsstyrken, og lavest i Nordland og Trøndelag med 1,5 prosent.

Antallet arbeidssøkere falt blant samtlige aldersgrupper i løpet av mars. Nedgangen var størst for personer i 20-årene.

Ved utgangen av mars var andelen helt ledige høyest i aldersgruppen 30 til 39 år, med 2,7 prosent av arbeidsstyrken, og lavest blant dem under 20 år, med 1,1 prosent.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om