Industriproduksjonen falt i februar

Etter kraftig oppgang i årets første måned, falt industriproduksjonen i februar.

Publisert: Publisert:

Industriproduksjonen hadde en nedgang på 2,1 prosent fra januar til februar, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det skjer etter en oppgang på 3,3 prosent i årets første måned. På forhånd hadde DNB Markets ventet at industriproduksjonen ville øke 0,4 prosent i februar.

SSB understreker at mange næringer bidro til at industriproduksjonen falt i februar.

«Mest bidro næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri i en negativ retning med en nedgang på 4,6 prosent», skriver SSB.

Samtidig hadde næringsgruppene gummi, plast og mineralsk industri, samt trelast- og trevareindustrien et klart fall i perioden.

«Flere virksomheter på tvers av næringene rapporterer om nedgang etter en svært god januar-måned», skriver SSB.

I perioden desember til januar viser sesongjusterte tall at industriproduksjonen falt 0,4 prosent fra tremånedersperioden før. I denne perioden var det næringsmiddelindustrien som bidro mest til den samlede nedgangen etter et fall på 2,8 prosent.

Publisert:
Gå til e24.no