Større shoppefall i juli enn ventet

Varehandelen falt mer enn forventet i sommermåneden. Spesielt byggevare og dagligvare bidro til fallet.

Fra mai til juni var omsetningen i varehandelen uendret.
Publisert:

Detaljhandelen falt 2,1 prosent i juli, viser sesongjusterte tall fra SSB.

På forhånd var det ventet en nedgang på en prosent, ifølge konsensustall fra Bloomberg.

Det var bred nedgang for hele detaljhandelen, men byggevare og dagligvare bidro mest til nedgangen i juli.

Omsetningsvolumet i butikker med salg av andre husholdningsvarer hadde størst nedgang med hele 6,6 prosent fra juni til juli, og det var salg av byggevarer som sto for en stor del av denne nedgangen.

Samtidig økte byggevareprisene med 6,2 prosent siste måned og 8,5 prosent siste 12 måneder. Det viser tall for «varer og tjenester for alminnelig vedlikehold av bolig» i konsumprisindeksen.

– Nedgangen i detaljhandelen er bred, men butikker med salg av byggevarer bidro i juli mest til nedgangen for detaljhandelen i alt, sier Marius Bergh, seniorrådgiver i SSB, i en pressemelding.

Fra mai til juni var derimot omsetningen i varehandelen uendret.

Flere shopper i Sverige

Dagligvarebutikker hadde en reduksjon i sesongjustert omsetningsvolum med 1,6 prosent i juli. Med unntak av i juni har det vært nedgang i denne næringen i flere måneder.

– Salg av dagligvarer har sunket i takt med gjenåpningen av samfunnet. Nedgangen kan også ses i sammenheng med en historisk høy prisvekst på matvarer og alkoholfrie drikkevarer, sier Bergh.

Nye tall fra grensehandelsstatistikken viser også at nivået på grensehandelen har tatt seg kraftig opp.

Nordmenn grensehandlet for 3,6 milliarder kroner i andre kvartal og grensehandelen var dermed tilbake på samme nivå som før pandemiutbruddet.

I løpet av april, mai og juni i år, dro nordmenn på omtrent 2,3 millioner grensehandelsturer.

Publisert:

Her kan du lese mer om