Kjøpefesten er over: – Håper folk har tatt høyde for renteoppgang

Norges Bank venter nesten full stopp i forbruksveksten på grunn av rentehevinger og høy inflasjon. Sentralbanksjefen tror mange vil oppleve strammere økonomi den nærmeste tiden.

INNSTRAMMING: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache
Publisert: Publisert:

– Vi venter at høyere rente og den høye prisveksten gjennom den effekten det har på husholdningenes disponible inntekter vil dempe konsumveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache til E24.

Norges Bank hevet renten dobbelt så mye som ventet til 1,25 prosent, og varslet samtidig en rekke ytterligere hevinger til en topp på rundt tre prosent mot sommeren neste år.

Det vil føre til at veksten i det private forbruket faller til 1,3 prosent neste år og 0,8 prosent året etter, ifølge bankens prognoser. Det er en kraftig nedjustering fra forrige rapport.

Til sammenligning ligger det an til en vekst på 6,5 prosent i år.

Stramt den nærmeste tiden

– Vi venter høy vekst i privatkonsum i år, og konsumet har jo økt mye, og det har mye med gjenåpningen etter pandemien å gjøre. Siden pandemien i mars har konsumet vært høyere enn ventet, så det er naturlig at veksten i konsumet nå avtar, sier hun videre.

– Hva er ditt råd til forbrukerne nå?

– Jeg skal ikke gi noe råd, men jeg håper folk har tatt høyde for at rentene skal opp, det har vi varslet lenge.

– Er dere bekymret for betjeningsevnen til folk flest?

– Vi legger til grunn at det fortsatt vil være rom for å øke konsumet i årene fremover, vi venter at arbeidsmarkedet holder seg sterkt og at lønningene vil vokse raskere enn prisene, sier sentralbanksjefen.

– Men mange husholdninger vil oppleve at økonomien blir strammere nå den nærmeste tiden før de får en litt mer romslig økonomi igjen lenger ute i prognosetiden, tilføyer hun.

Selv om den høye inflasjonen spiser opp mer enn lønnsveksten i år, ligger det an til lønnsvekst på godt over fire prosent de neste tre årene, og dermed solid reallønnsvekst.

Les på E24+

En serie skrekkhevinger

Svakere økonomisk vekst

Norges Bank har også kuttet sitt syn på den totale veksten i norsk økonomi. I år ventes det nå 3,5 prosent vekst i fastlandsøkonomien (eks. oljevirksomhet), mens den de neste tre årene ventes å ligge på rundt én prosent.

I den ferske pengepolitiske rapporten viser banken også til risiko for at en rask renteoppgang ute fører til en brå oppbremsing av veksten og at prispresset internasjonalt avtar raskere enn antatt.

Den amerikanske sentralbanken slo nylig til med en trippel renteheving og har varslet aggressive hevinger på løpende bånd fremover. Det har ført til at stadig flere frykter resesjon i verdens største økonomi, noe som også vil påvirke oss i Norge.

Renteoppgangen her hjemme kan også gi en større enn ventet brems i boligmarkedet og husholdningenes konsum enn ventet.

– Dersom inflasjonen og kapasitetsutnyttingen avtar raskere enn anslått, kan renten bli satt mindre opp, skriver Norges Bank.

Samtidig kan lite ledig kapasitet i norsk økonomi, vedvarende prispress internasjonalt og en svakere krone føre til at prisveksten blir høyere enn anslått.

– Da kan renten bli satt mer opp enn vi nå ser for oss.

Les også

Venter 5,5 prosent høyere boligpriser i år

Publisert:
Gå til e24.no