Norges Bank venter at boligprisene faller med 1,8 prosent i år

Norges Bank venter at boligprisene skal falle med 1,8 prosent i 2020, etter tidligere å ha ventet en svak oppgang. Bankenes boliglånsrenter kan falle helt ned til 1,75 prosent de neste årene, tror sentralbanken.

Boliger på St. Hanshaugen i Oslo.
Norges Banks rentemøter
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Det kommer frem i sentralbankens oppdaterte økonomiske prognoser for 2020, som ble lagt frem samtidig med rentebeslutningen torsdag.

Banken kuttet overraskende renten til null, for første gang i historien. Grepet skal bidra til å motvirke et kraftig fall i økonomien. Banken legger i utgangspunktet opp til at denne nullrenten skal vedvare ut 2023.

Les også

Norges Bank venter nullrente ut 2023

Norges Bank forventer nå at boligprisene faller med 1,8 prosent i år, og at de faller med ytterligere én prosent i 2021 før de stiger igjen med 3,9 prosent i 2022.

I forrige rapport ventet Norges Bank en oppgang i boligprisene på tre prosent i år og over fire prosent i både 2021 og 2022.

– Lave renter kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi, men bidrar til å dempe tilbakeslaget. Lave renter gir reduserte lånekostnader og gjør det enklere for norske bedrifter og husholdninger med gjeld å komme seg gjennom en krevende tid, skriver Norges Bank.

– Samtidig kan det redusere risikoen for et kraftig fall i boligprisene, legger banken til.

Etter hvert som situasjonen normaliseres, vil lave renter kunne bidra til at aktiviteten i norsk økonomi tar seg raskere opp, tror sentralbanken.

– Det kan redusere risikoen for at sysselsettingen blir vedvarende lav, skriver Norges Bank.

Ifølge Norges Bank er det imidlertid perioden fra coronasjokket i mars i år og frem til mars neste år som blir den verste: Sentralbanken spår boligprisfall på fem prosent i denne perioden, isolert sett.

Spår boliglånsrenter på 1,75 prosent

Sentralbanken venter at bankenes boligrenter vil følge etter og falle mye.

– Bankenes listepriser ved utgangen av april indikerer at gjennomsnittlig rente på boliglån er redusert med om lag 0,85 prosentenheter siden forrige rapport, skriver Norges Bank.

Grunnen kan være høye påslag i pengemarkedet i mars og økte påslag på bankenes obligasjonsfinansiering.

– Vi legger til grunn at reduksjonen i styringsrenten i mai slår gjennom til bankenes utlånsrenter, og anslår en boliglånsrente nær 1,75 prosent i årene fremover, skriver Norges Bank.

I mars ventet Norges Bank at bankenes boligrenter ville ligge på to prosent mot slutten av 2020, fra rundt tre prosent i mars.

Bedre aprilpriser enn ventet

Denne uken kom det bedre tall enn ventet for boligmarkedet i april. I kroner steg prisene med 0,5 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner falt boligprisene med 0,2 prosent.

DNB Markets hadde ventet et fall på tre prosent, og Prognosesenteret ventet et fall på én prosent.

– Nordmenn er jaggu ikke lettskremte, og det er mye annet som nedprioriteres før bolig i dette landet, sa Prognosesenterets sjeføkonom Nejra Macic til E24 onsdag.

Når Norges Bank tror boligprisene vil falle i år, peker den blant annet på økt arbeidsledighet som årsak.

– Vi venter at den markerte økningen i arbeidsledigheten sammen med usikkerhet omkring virusutbruddet vil bidra til redusert etterspørsel og lavere priser i boligmarkedet den nærmeste tiden, skriver Norges Bank.

Utsikter til at tilbudet av boliger kan gå litt ned, vil trolig bidra til å dempe nedgangen, ifølge banken. På sikt kan lav rente bidra til en ny giv.

– Etter hvert som usikkerheten om smittesituasjonen avtar, venter vi at lave renter og bedring i arbeidsmarkedet vil bidra til økt etterspørsel, skriver banken.

Forventet kutt fra bankene

Sentralbanksjef Øystein Olsen kuttet også renten kraftig i mars, med til sammen 1,25 prosentpoeng til det som da var tidenes laveste nivå på 0,25 prosent. Han sa da at han ventet at bankene ville følge etter og kutte sine utlånsrenter.

En rekke banker varslet rentekutt etter Norges Banks kutt i mars, men kuttene var langt mindre enn det Norges Bank hadde kuttet i styringsrenten, grunnet dyr finansiering.

Olsen har fortsatt forventninger om at bankene vil følge opp med kutt.

– Vi vil legge til grunn at renteendringer vil få gjennomslag i bankrenter, sier han på en pressekonferanse torsdag.

Ønsker flere rentekutt

Den siste tiden har imidlertid dollarfinansiering i USA blitt billigere, og den viktige Nibor-renten her hjemme har falt fra 1,92 prosent den 12. mars til 0,43 prosent.

Det gjør det billigere for bankene å hente penger, i alle fall hvis det vedvarer. Markedene har vært svært urolige, og det kan gjøre bankene mer avventende med å kutte renten mer nå.

Denne uken gikk Norges Eiendomsmeglerforbund og Huseiernes Landsforbund ut i E24 og etterlyste nye rentekutt, særlig fra landets største banker.

– Nå må bankene sette ned sine utlånsrenter betydelig, sa generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund til E24.

Norges Bank venter også at boliginvesteringene skal falle mye, og spår en nedgang på 10,2 prosent i år og et videre fall på 2,3 prosent i 2021 før investeringene tar seg opp med 4,1 prosent i 2022.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norges Banks rentemøter
 2. Norges Bank
 3. Boligmarkedet
 4. Boligpriser
 5. Nibor-renten
 6. Prognosesenteret
 7. DNB Markets

Flere artikler

 1. Økonomer etter Olsens rentekutt til null: Spår lave boliglånsrenter lenge

 2. Norges Bank jekker opp anslaget for boligprisene i 2022

 3. Norges Bank rører ikke den historisk lave nullrenten

 4. Ser kun for seg to rentehopp og lave boliglånsrenter ut 2023

 5. Olsen venter større prisvekst på boliger