Ottar Ertzeid om norsk rentekutt: – Ikke behov

Den norske finansbransjen ba i dag finansminister Jan Tore Sanner om å gjøre klar verktøykassen etter coronautbruddet. Finansbransjen mener bankene bør få senket kravene til hvor mye penger de må sitte på – og ser ikke viktigheten av raskt rentegrep.

Ottar Ertzeid, finansdirektør i DNB, mener tiltak rettet direkte mot bedriftene som sliter, samt en nedjustering av såkalt motsyklisk kapitalbuffer, er viktigere enn rentekutt fra Norges Bank.
 • Sindre Hopland
Publisert: Publisert:

Onsdag morgen kuttet Bank of England og sentralbanken på Island styringsrenten med hele 50 punkter (0,5 prosentpoeng). Spenningen knyttet til hva Norges Bank vil gjøre under neste ukes rentemøte har dermed økt i løpet av dagen.

En av dem som deltok på møtet i Finansdepartementet var Ottar Ertzeid, finansdirektør i DNB.

Banktoppen, som tidligere ledet DNBs meglerhus, mener at rentekutt i Norge ikke vil være det landet trenger akkurat nå.

– Det er ikke gitt at pengepolitikken er det beste for å håndtere dette. Dette gjelder jo tilbudssiden i norsk økonomi som neppe vil bli hjulpet mye av et rentekutt. Om renten settes ned 25 punkter vil ikke folk reise mer av den grunn, sier han.

Les også

Sjeføkonomer om mulige virusgrep: Dette kan Olsen og Sanner gjøre

Et kutt i styringsrenten på 25 punkter eller prosentpoeng er det Norges Bank normalt ville kuttet, men flere økonomer har anbefalt å kutter mer.

Ertzeid mener det å fjerne motsyklisk kapitalbuffer, et krav til norsk banker om å penger liggende til dårligere tider, vil være mer virkningsfullt for dem i deres jobb med å hjelpe norsk næringsliv i tøffe tider.

Å fjerne kapitalbufferen gjør livet lettere for bankene, samtidig som rentekutt derimot gjør at bankene får svakere marginer.

Ønsker ikke en svakere krone

Kronen står onsdag i 9,56 mot dollaren, det svakeste noensinne, noe også Ertzeid påpeker.

En euro koster onsdag 10,85 kroner – også det rekordsvakt.

– Vi er i en situasjon hvor husholdningene fortsatt gjør det bra, og kronen er rekordsvak. Det er ikke behov for å gjøre kronen enda svakere gjennom et rentekutt, for å si det sånn.

Han tror virkemidler knyttet direkte opp mot enkeltnæringer, samt fjerning/redusering av kapitalbufferen er blant de viktigste tiltakene regjeringen kan legge til rette for.

Les også

Swedbank spår krisekutt i renten neste uke

Konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpseth, som også var til stede under møte med Sanner, er enig med Ertzeid.

– Jeg tror heller ikke at rentekutt er det viktigste på kort sikt, men på lengre sikt – om dette blir tøft for økonomien – er jo selvsagt renten viktig.

– Dette blir første testen for motsyklisk kapitalbuffer, at den kan skrus av i en stressituasjon. Utfordringen har vært om en kan stole på at den kan skrus av, for det er jo veldig lett å tenke at man ikke kan redusere kravet til soliditet i et tøft makroøkonomisk klima, sier Kjerpseth.

Han mener Norges Bank og regjeringen må være klar for å gjøre noe med bufferen i løpet av få dager om bankene får flere henvendelser fra selskaper som sliter.

Sanner: Kan ikke kopiere tiltak

Finansminister Sanner sier han er trygg på at den norske finansbransjen står stødig og er skikket til å takle situasjonen.

Han sier det er mulig å fjerne eller nedjustere den motsykliske kapitalbufferen, men at man i så fall vil vente på råd fra Norges Bank om å gjøre noe med dette.

– Og vi har ikke fått råd fra Norges Bank om dette i dag.

Han ønsker ikke å gå inn på de konkrete tiltakene som legges frem av regjeringen på fredag, men sier at coronaviruset og det påfølgende oljeprisfallet skaper utfordringer man ikke før har håndtert.

– Vi kan ikke kopiere tiltakene vi gjorde under oljekrisen i 2014, fordi situasjonen er annerledes i dag, sier Sanner.

Også Finans Norges har rådgitt Sanner om at kapitalbufferen må fjernes eller justeres.

– Vi har pekt på tiltak som kan øke bankenes kapasitet. Kredittmarkedene fungerer bra og bankene er solide, så vi har ikke spurt om en umiddelbar fjerning, men vi forventer at man er klar til å ta en beslutning raskt om det skulle bli nødvendig, sier Idar Kreutzer, leder i Finans Norge.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Økonomi
 3. Coronaviruset
 4. DnB
 5. Finansdepartementet
 6. Jan Tore Sanner
 7. DNB

Flere artikler

 1. Finanstilsynet uenig med Norges Bank: Frykter høyere utbytte og svakere banker

 2. Flere krisetiltak fra Norges Bank: Kutter renten og kapitalbufferen

 3. Håper Norges Bank børster støv av finanskrisetiltak

 4. Etterlyser ytterligere lettelser fra bankene: – De gjør ikke sin del av dugnaden

 5. Norges Bank får ansvaret for kapitalkrav til bankene