Regjeringen varsler full brems som følge av virusutbruddet

Finansdepartementet anslår at de økonomiske tiltakene mot coronaviruset vil koste 280 milliarder kroner.

Publisert:

Regjeringen anslår at fastlands-BNP vil falle med ett prosent i år. Anslaget er 3,5 prosentpoeng lavere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2020.

Veksten i fastlandsøkonomien hadde allerede dempet seg før virusutbruddet. De isolerte effektene av smitteverntiltakene kan anslås til 2¾ til 3 prosentenheter.

Regjeringen skriver også at utslaget blir vesentlig større i bransjene som rammes hardest, og at svakere vekst hos Norges handelspartnere også vil redusere etterspørselen etter norske eksportvarer.

«Samlet sett vil dette trekke aktiviteten i norsk økonomi betydelig ned», står det videre.

Les også

En eksplosjon i permitterte krever nye løsninger

280 milliarder kroner

Finansdepartementet skriver at «samtidig vil de økonomiske tiltakene som nå iverksettes motvirke inntektsbortfallet og bedre likviditeten i norske bedrifter og husholdninger med om lag 280 milliarder kroner».

– Et godt og konstruktivt samarbeid på tvers av partigrensene har vi på kort tid fått på plass en kraftfull pakke med målrettede tiltak som kan virke raskt og effektivt, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i meldingen.

Til sammenligning var samlet verdiskaping i fastlandsbedriftene rundt 600 milliarder kroner per kvartal før virusutbruddet.

Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet for 2020 svekkes med 111,2 milliarder kroner. Dette underskuddet var opprinnelig oppgitt til 241 milliarder kroner i budsjettet som ble lagt frem i oktober.

Ifølge regjeringen vil tiltakene stille rundt 280 milliarder kroner til rådighet for norske bedrifter og husholdninger. Summen fordeler seg slik:

  • Statsbudsjettet får økt utgiftene med 110 milliarder kroner (65 milliarder kroner i økonomiske tiltak og 45 milliarder kroner i økte utgifter for staten, blant annet til permitterte og sykmeldte)
  • Utsatt innbetaling av skatt sparer bedriftene for rundt 120 milliarder kroner som de enn så lenge kan bruke til å dekke andre utgifter og holde det gående
  • Garantiordningen for små og mellomstore bedrifter er på 50 milliarder kroner (regjeringen setter også av 50 milliarder til Statens obligasjonsfond, men disse skal lånes ut til bedrifter og betales tilbake)
Les på E24+

Norges Bank er bare såvidt i gang

Ønsker å bedre bedriftenes likviditet

Regjeringen foreslår å etablere en statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner.

Garantiordningen får en total ramme på 50 milliarder kroner.

Samtidig vil regjeringen gjenopprette Statens obligasjonsfond som et tiltak rettet mot store selskaper.

– Statens garantiordning for næringslivet er et viktig tiltak for å hjelpe bedrifter som nå opplever kanselleringer, stenging og manglende leveranser, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB i en e-post til E24, og legger til:

– I en svært vanskelig situasjon for store deler av norsk næringsliv vil jeg berømme regjeringen for å stille opp med tiltak og løsninger som vil gjøre at flere bedrifter vil klare seg gjennom krisen.

Tiltakene vil ha en samlet ramme på 100 milliarder kroner. De to ordningene ble varslet søndag, og lovforslagene legges frem for Stortinget i dag.

– Regjeringen vil gjøre det som trengs og bruke de pengene som er nødvendig for å sikre norsk økonomi og få næringslivet gjennom denne krisen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Tiltakene vil ha en samlet ramme på 100 milliarder kroner. De to ordningene ble varslet søndag, og lovforslagene legges frem for Stortinget i dag.

– Regjeringen vil gjøre det som trengs og bruke de pengene som er nødvendig for å sikre norsk økonomi og få næringslivet gjennom denne krisen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Les også

Coronaviruset har gjort tusenvis arbeidsledige - i Flåm mistet bygda livsgrunnlaget over natten

– En attraktiv ordning

Idar Kreutzer i Finans Norge, som representerer finansnæringen, sier at dagens bankpakke kommer til å bli et kraftfullt og effektivt virkemiddel for å tilføre nødvendig likviditet til sunne bedrifter som har kommet i alvorlig skvis etter virusutbruddet.

– Når staten garanterer for 90 prosent, så blir det en attraktiv ordning som vil bli brukt og det vil få betydelig effekt, det er jeg trygg på.

Om rammen på 50 milliarder til små og mellomstore bedrifter sier han:

– Det er en stor pakke. Det er noen anslag som kan tyde på at det kan være behov for mer, men det vil vi lære mer om de nærmeste dagene og ukene.

Han mener også at regjeringens forslag sammen med Statens obligasjonsfond vil legge et grunnlag for at norsk næringsliv skal komme gjennom «den svært utfordrende perioden som ligger foran oss».

– Sånn som vi ser det, er dette innenfor EUs regelverk, så vi antar at ESA vil kunne godkjenne det raskt.

Vil vurdere like tiltak som under oljeprisfallet

Videre skriver Finansdepartementet at oljeselskapene er bedre rustet til å håndtere lavere oljepris i dag enn da oljeprisen falt i 2014.

«Dersom oljeprisen skulle holde seg på dagens lave nivå, vil Regjeringen vurdere å komme med målrettede tiltak, slik som ble gjort etter oljeprisfallet i 2014».

Publisert: