Professor mener Oljefondet bør få kjøpe norske aksjer og verdipapirer for å styrke kronen: – Dette er en unik situasjon

Norges Bank bør få bruke Oljefondet som våpen for å redde kronen, og kjøpe aksjer på Børsen, mener professor Espen Haug ved NMBU. – Jeg tror kronen vil styrke seg veldig hvis man bare gir signaler om at man vil gjøre dette, sier han.

Publisert: Publisert:

Torsdag kom Norges Bank med et dramatisk utspill: Banken vurderer å gripe inn i valutamarkedet for å styrke kronen.

De siste dagene har kronen svekket seg dramatisk. På det verste var en euro verdt over 13 kroner, mens den var under 10 ved nyttår. Dollaren var på det meste verdt 12 kroner, mens den var under ni ved nyttår. Det gjør det dyrere å importere, og kan øke prisene på klær, mat og alkohol.

– Det er mange importbedrifter som fortviler nå, sier professor Espen Haug ved Handelshøyskolen ved Universitetet på Ås (NMBU) til E24.

Han har jobbet med valutahandel for JP Morgan i New York i mange år, og har selv handlet mye i kroner. Nå ønsker han at en liten del av Oljefondet bør brukes til å kjøpe norske aksjer og verdipapirer, som et bidrag til å styrke kronen.

Les på E24+

Myndighetene kan bli nødt til å trekke frem «gullkortet» fra finanskrisen

– Jeg mener Norge bør vise at vi har dette verktøyet, og bare signalet om at man vurderer å bruke det vil kunne styrke kronen, sier Haug til E24.

Han mener det ville ha gitt en enorm signaleffekt til globale markeder hvis Norge viste at man var villig til å bruke det gigantiske Oljefondet som våpen for å forsvare kronen. Ved å selge fondets papirer i euro og dollar ville Norges Bank måtte kjøpe kroner i markedet, noe som ville bidra til å styrke kronen.

– Jeg har pratet med aktører i finansmarkedet, og de spør om ikke Folketrygdfondet kan brukes til å kjøpe mer aksjer. Men det har ikke den samme effekten som om Oljefondet gjør det, sier Haug.

Han mener det virker meningsløst å forby seg selv å bruke de enorme valutareservene i fondet når kronen trenger det som mest.

Les også: (+) Slik påvirker kronekollapsen deg

– I en unik posisjon

Folketrygdfondet forvalter 269 milliarder kroner, mens Oljefondet er på rundt 10.000 milliarder kroner. Det skulle gi ganske store muskler, som er det som trengs for å forsvare et lands valutakurs.

– På 90-tallet var målet en stabil valutakurs. Den gang strandet det på at man ikke hadde reserver nok til å forsvare kronen. Men nå er Norge i en unik posisjon, med Oljefondet, sier Haug.

Les også

Norges Bank vurderer å gripe inn i valutamarkedet

– Er det ingen fare ved å investere Oljefondet i Norge?

– Jeg ser minimale farer ved det. Faren er hvis vi har en stor prosentandel, for eksempel 10-20-30 prosent av fondet i Norge. Da øker man Norges risiko knyttet til olje siden aksjemarkedet i Norge er såpass tett knyttet til olje, sier han.

– Vi er midt i en krise, dette er en unik situasjon. Det er en unik mulighet til å kunne investere noe penger i Norge og tjene på det for hele det norske folk.

Etter at Norges Bank varslet at den kunne gripe inn i markedet, har kronen styrket seg tydelig. Like før klokken 13 koster euroen 12,28 kroner og dollaren 11,41 kroner. Dette svekker samtidig Oljefondets kroneverdi. Fondet har falt fra 10.600 milliarder til like over 10.000 milliarder kroner i løpet av noen timer torsdag.

Vil kjøpe norske aksjer

Professoren mener at Stortinget bør åpne for at Norges Bank skal kunne selge verdipapirer i utenlandsk valuta.

– Man må selge statsobligasjoner i utlandet, og bruke pengene på å kjøpe norske verdipapirer. Det kan være både bedriftsobligasjoner og norske aksjer, sier Haug.

Les også

Oljefondet har økt med 1.200 milliarder på to døgn etter kronekollaps

Det finnes flere eksempler på at sentralbanker har måttet gi opp å forsvare sine valutaer, men Haug mener ikke at skader å forsøke å intervenere i kronemarkedet.

– Ser man at dette ikke fungerer, så er det ikke slik at man skal bare pøse på videre. Jeg tror kronen vil styrke seg veldig hvis man bare gir signaler om at man vil gjøre dette, sier han.

– Må sette opp prisene

– Hva er problemet med den kronen vi ser nå?

– Nå ser importbedrifter at det er mindre kjøpekraft hos kommunene og forbrukerne. De vil kvie seg for å sette opp prisene, men det må de. Nordmenn flest har vanlige inntekter, og mange er nå permitterte og mister inntekt. Hvis importprisene i tillegg går opp, så vil det gi en kraftig nedgang i reallønnen for nordmenn, sier Haug.

– Men en svak krone er bra for eksportørene?

– Det må man ta hensyn til. Og det er helt utenkelig å ta kronen helt ned til seks kroner mot dollar. Men nå er jo kronen enormt svak. Det finnes en mellomting, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no