Hellas-krisen skaper usikkerhet om renten

Om Norges Bank vil heve renten med 0,25 prosentpoeng onsdag avhenger av krisesituasjonen i Sør-Europa, mener sjeføkonomer.

USIKKERT: Onsdag skal sentralbanksjef Svein Gjedrem avgjøre hvor renten skal gå, og det er knyttet usikkerhet til om den vil økes 0,25 prosentpoeng eller ikke på grunn av gjeldskrisen i Sør-Europa, mener sjeføkonomer.
Publisert:

– Vi venter i utgangspunktet en renteøkning. Norges Bank har sagt at renten skal opp, og det ligger i kortene at det kommer en økning i mai eller juni, sier Frank Jullum, sjeføkonom i Fokus Bank.

Følg Norges Banks rentemøte på E24 fra klokken 14 onsdag!

Vente

– Det som skaper litt usikkerhet foran rentemøtet 5. mai er urolighetene i forbindelse med det som har skjedd i Hellas. Vedvarer eller øker uroen i dagene fram til rentemøtet, kan det være fornuftig av Norges Bank å vente, sier Jullum.

Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken går lenger, og sier at Norges Bank kan og bør vente med renteøkning nå.

– Norsk økonomi har ikke noen overopphetingstendenser. Et annet og langt viktigere forhold er statsfinansene i søreuropeiske land. En heving av renten nå, vil sende et budskap til aktørene i valutamarkedet om at Norge er helt uberørt av det som hender der. Da risikerer vi en massiv interesse for å kjøpe norske kroner, sier Mork.

Tror på økning

– Vi anser det som veldig farlig å sette opp renten i denne situasjonen. Det er nok Norges Bank oppmerksom på. Det mest sannsynlige er at de holder renten i ro og venter og ser til juni, sier Mork.

Både DnB NOR Markets og Nordea Markets holder på at det blir renteøkning onsdag, men viser også til usikkerheten internasjonalt.

– Norges Bank kom etter forrige rentemøte med veldig klare signaler om renteøkning i mai, sier sjefanalytiker Gaute Langeland i DnB NOR Markets.

Mindre vekst

– Turbulensen vi har hatt sørover i Europa i det siste gjør at det er skapt litt mer usikkerhet. Men vi ser det som overveiende sannsynlig at det kommer en økning i mai, sier Langeland. .

De siste tallene for utviklingen i forbruket viser mindre økning enn ventet. I en kommentar skriver Nordea Markets Erik Bruce at Norges Bankes anslag over veksten i Norge er for høyt.

Bruce tror fortsatt sentralbanken vil øke renten i neste uke, men usikkerheten har økt, skriver han.

Tar hensyn til kronekurs

Da sentralbanksjef Svein Gjedrem holdt foredrag i Bergen 27. april, sa han at det er mange faktorer i Norge som taler for renteøkning nå. Han viste til stigningen i boligpriser det siste året, at husholdningene fikk sterkt økt kjøpekraft i kriseåret 2009 og at de er svært optimistiske når det gjelder framtiden.

Renten i Norge ligger fortsatt på et historisk lavt nivå, framholdt Gjedrem som advarte mot å tro at den vil bli liggende så lavt i mange år.

– Det er mye som tilsier et høyere rentenivå nå. Det som får oss til å holde igjen, er at renten er enda lavere i andre land. Tar vi for hardt i, kan kronekursen styrke seg for mye, sa sentralbanksjefen.

Les flere nyheter på E24.no.

Publisert: