Vil ta makten fra Konkurransetilsynet

Regjeringen trumfer gjennom lovendring, slik at det blir lettere å overkjøre Konkurransetilsynet i fusjonssaker. Opposisjonen, Forbrukerrådet, NHO og flere andre frykter for forbrukernes interesser.

Publisert:

- Forbrukerrådet, Innovasjon Norge, NHO, HSH, Finansnæringens Hovedorganisasjon og Advokatforeningen nærmest slakter forslaget i høringen, mens LO og landbruksorganisasjonene jubler, sier Høyres næringspolitiske talsmann Torbjørn Hansen, om forslaget Regjeringen nylig fremmet om å endre konkurranseloven.
Dropper vurdering

Tidligere har Regjeringen måttet foreta en konkurransefaglig analyse i saker der Konkurransetilsynet har stoppet en fusjon, og hvor fusjonspartene har protestert. En slik gjennomgang kan droppes, dersom regjeringspartiene stemmer frem lovendringen.
- Hvis Regjeringen mener at det foreligger andre samfunnsmessige hensyn som bør veie tyngre, kan den overkjøre tilsynet gjennom et kjapt vedtak i statsråd, uten å ha gått gjennom forbrukerperspektivene i saken, sier Hansen.
Han tordner mot det han mener er et forslag som kan føre til en svekkelse av forbrukernes stilling.
- Forslaget gjør det vesentlig lettere å fikse forbrukerfiendtlige fusjoner gjennom lobbyvirksomhet mot Regjeringen, og bekrefter bildet av at Regjeringens målsetning er å legge bedre til rette for sine egne pressgrupper. Dette er skadelig, og skremmende naivt, sier Hansen.
Vil effektivisere

Grunnen til at Regjeringen har fremmet lovendringsforslaget er at den ønsker en effektivisering av klagehåndteringen rundt fusjonssaker.
- Det er meningsløst å argumentere med at det er et behov for å forenkle departements arbeid med ankebehandlingen. Det er helt sentralt at de konkurransefaglige hensynene i en fusjonssak vurderes grundig, særlig dersom det foreligger andre hensyn, parerer Hansen.
Flere av organisasjonene som har kommet med innspill til lovendringsforslaget da det var ute på høring, stiller seg uforstående til at det kan være noe særlig å spare på endringen. De etterlyser også en avklaring av hva som er prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning, noe som er ett av kravene til at konkurransefaglige argumenter kan settes til side. Forbrukerrådet frykter at forbrukerne kan bli skadelidende.
Har overkjørt tidligere

Den nye konkurranseloven trådte i kraft i mai 2005, og siden den gang har departementet omgjort tilsynets vedtak i seks viktige fusjonssaker. Den sittende regjeringen med Heidi Grande Røys i førersetet for konkurransepolitikken, står for fire av disse overkjøringene, ofte i saker som omhandler selskaper i landbrukssamvirket.
- Dette er politikk, denne regjeringen har et annet syn på konkurransepolitikk enn det den forrige regjeringen hadde, sa konkurransedirektør Knut Eggum Johansen i januar 2007 da Aftenposten spurte om overkjøringene gikk på tilliten løs.
- Er du bekymret for konkurransen i norsk landbruk?, spurte Aftenposten.
- Sittende regjering prioriterer en styrking av landbrukssamvirkene. Alt som har skjedd, har skjedd innenfor rammene av loven, og konkurransepolitikken ligger ofte i et politisk stormsentrum, sa Eggum Johansen den gang.

Til forsiden

Publisert: